Rasa Samuolytė

Teatro ir kino aktorė Gimė 1975 01 21 Panevėžyje. 1993 m. baigė Panevėžio 12-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją. 1997 m. baigė aktorinio meistriškumo su sustiprintu muzikiniu paruošimu bakalauro studijas (kurso vadovas J. Vaitkus), 1999 m. – aktorinio meistriškumo magistro studijas (kurso vadovas J. Vaitkus, specialybės pedagogas O. Koršunovas). Nuo 1999 […]

Raimundas Sargūnas

Krepšinio treneris, krepšininkas. Gimė 1931 08 31 Panevėžyje – mirė 2002 02 09 ten pat. 1938–1943 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje pradinėje mokykloje, 1943–1951 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1952–1956 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute. 1956–1959 m. – Respublikinės vaikų sporto mokyklos instruktorius-metodininkas, 1959–1978 m. – Panevėžio žaidimų, 1978–1990 m. – Panevėžio internatinės sporto […]

Vytautas Skuodis

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, geologas. Gimė 1929 03 21 Čikagoje (JAV) – mirė 2016 12 07 Vilniuje. 1930 m. su tėvais atvyko į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio 4-ojoje ir 7-ojoje pradinėse mokyklose. 1941–1948 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geologo kvalifikaciją. 1961 m. baigė […]

Mykolas Sluckis

Rašytojas. Gimė 1928 10 20 Panevėžyje – mirė 2013 02 25 Vilniuje. Augo Panevėžyje bei Pumpėnuose. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui evakuotas iš Palangos pionierių stovyklos, gyveno Rusijoje. 1951 m. Vilniaus universitete baigė rusų filologiją. 1950–1951 m. redagavo žurnalą „Žvaigždutė“. 1952–1954 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 m. – sąjungos valdybos sekretorius. Nuo 1959 m. atsidėjo […]

Juras Sokolovas

Kiokušin karatė sportininkas. Gimė 1995 07 30 Panevėžyje. 2002–2010 m. mokėsi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje. 2014 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją. 2020 m. Cum Laude diplomu baigė Finansų ir draudimo matematikos magistrantūrą Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. Gyvena Vilniuje, dirba Lietuvos banke. Treniruotis pradėjo, paskatintas dviejų vyresnių brolių pavyzdžio. Nuo 2008 m. treniravosi Panevėžio […]

Leonas Somovas

Elektroninės muzikos kūrėjas, atlikėjas ir prodiuseris. Gimė 1981 02 22 Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio sporto vidurinėje mokykloje, Panevėžio konservatorijoje baigė kontraboso klasę, Panevėžio muzikos mokykloje – gitaros klasę. 2006–2008 m. Londono muzikos konservatorijos SAE Institute studijavo garso inžineriją. Iki 2006 m. – grupės „InCulto“ narys. 2005–2018 m. – dueto „Leon Somov & Jazzu“ narys. Nuo 2015 […]

Salomėja Stakauskaitė

Pedagogė, Lietuvos steigiamojo seimo narė, visuomenės veikėja. Gimė 1890 05 20 Užliaušiuose (Panevėžio r.) – mirė 1971 09 26 Panevėžyje, palaidota Krekenavos kapinėse. 1902–1909 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, įgijo namų mokytojos teises. 2-jus metus studijavo Varšuvos aukštuosiuose moterų kursuose, lankė pedagogikos ir gamtos mokslų paskaitas. Turėjo matematikos mokytojos licenciją. Metus mokytojavo Volovskos mergaičių mokytojų kursuose, […]

Jonas Strielkūnas

Poetas, vertėjas, publicistas. Gimė 1939 03 16 Putauskuose (Panevėžio r.) – mirė 2010 05 09 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą. 1957–1960 m. dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose. 1963–1967 m. gyveno Panevėžyje, dirbo miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijoje. Vienerius metus dirbo Panevėžio naftos bazės buhalterijoje. 1967–1978 m. […]

Antanas Sučila

Gydytojas chirurgas. Gimė 1917 02 20 Dikoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2017 06 11 Vilniuje. 1926–1928 m. mokėsi Medikonių (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1928–1936 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1939–1940 m. atliko karinę tarnybą 1-ajame inžineriniame batalione. 1942 m. baigė medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1942–1943 m. […]

Vincas Svirskis

Liaudies skulptorius kryždirbys. Gimė 1835 01 28 Glitėnuose (Panevėžio r.) – mirė 1916 03 07 Burveliuose (Panevėžio r., palaidotas Surviliškyje, Kėdainių r.). Gimė neturtingoje valstiečių šeimoje. Drožinėti pradėjo dar piemenaudamas. Spėjama, kad lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje – Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Spaudos draudimo metais (1864–1904) palaikė ryšius su […]