Stasys Eidrigevičius

Dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius. Gimė 1949 07 24 Mediniškiuose (Pakruojo r.). Vaikystėje su tėvais persikėlė į Lepšių kaimą prie Panevėžio. Mokėsi Lepšių pradinėje mokykloje, nuo 1960 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė meninės odininkystės studijas Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje […]

Jurgis Elisonas

Zoologas, pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1889 08 04 Aukštadvaryje (Kupiškio r.) – 1946 01 04 Vysbadene (Vokietija). 1901 m. mokėsi Rygos gimnazijoje, 1902–1907 m. – Panevėžio realinėje mokykloje, 1908 m. baigė Pskovo (Rusija) realinę mokyklą. 1915 m. baigė Petrogrado (Rusija) universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto gamtos skyrių. 1915–1917 m. dirbo Rusijos karo aviacijos meteorologijos skyriuje. 1917–1918 […]