Stasys Eidrigevičius

Dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius. Gimė 1949 07 24 Mediniškiuose (Pakruojo r.). Vaikystėje su tėvais persikėlė į Lepšių kaimą prie Panevėžio. Mokėsi Lepšių pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė meninės odininkystės studijas Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje (Lenkija). […]

Jurgis Elisonas

Zoologas, pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1889 08 04 Aukštadvaryje (Kupiškio r.) – 1946 01 04 Vysbadene (Vokietija). 1901 m. mokėsi Rygos gimnazijoje, 1902–1907 m. – Panevėžio realinėje mokykloje, 1908 m. baigė Pskovo (Rusija) realinę mokyklą. 1915 m. baigė Petrogrado (Rusija) universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto gamtos skyrių. Mobilizuotas į armiją, 1915–1917 m. dirbo Rusijos karo aviacijos […]