Felicija Bortkevičienė

Leidėja, politikos ir visuomenės veikėja, knygnešė. Gimė 1873 09 01 Linkavičių dvare (Panevėžio r.) – mirė 1945 10 21 Kaune, palaidota Troškūnuose. Iki 13 metų mokėsi namuose, 1885–1889 m. – Kauno „Marinskaja“ mergaičių gimnazijoje. Už streiko organizavimą iš priešpaskutinės klasės pašalinta. 1890 m. baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Metus studijavo istoriją bei prancūzų kalbą Varšuvoje privačiuose […]

Bronius Karbočius

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, Vyčio apygardos vadas (slapyvardžiai Bitė, Algimantas, Skrajūnas, Neptūnas). Gimė 1922 01 14 Kutiškiuose (Kėdainių r.) – žuvo 1953 01 26 Šilagalyje (Panevėžio r.). Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai B. Karbočius, vengdamas mobilizacijos į Raudonąją armiją, įsidarbino Kėdainių kelių valdyboje. Sovietų saugumo suimtas, tačiau iš Josvainių areštinės pabėgo ir pasitraukęs toliau […]

Jonas Kauneckas

Vyskupas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbis, platintojas. Gimė 1938 06 06 Trajoniškyje (Pasvalio r.). 1945–1949 m. mokėsi Suntautų pradinėje mokykloje, 1949–1952 m. Krinčino septynmetėje, 1953–1954 m. Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1954–1958 m. mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1964–1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. 1964–1968 m. Vilniaus […]

Romas  Kaunietis

Atsiminimų knygų apie 1944–1953 m. ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą sudarytojas ir leidėjas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Gimė 1944 06 08 Buivydžiuose (Rokiškio r.). Mokėsi Pandėlio vidurinėje mokykloje, 1961–1965 m. –  Panevėžio politechnikume. Nuo 1961 m. gyvena Panevėžyje. Dirbo įvairiose Panevėžio miesto gamyklose, 1970–1985 m. – kaimo statybose Aukštaitijos regione. 1991–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos […]

Antanas Liesys

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vienas vadų Žemaitijoje (slapyvardžiai Geraldas, Idenas, Tvenas, Tonis). Gimė 1922 04 16 Ramygaloje (Panevėžio r.) – žuvo 1951 02 10 Čepaičiuose (netoli Varnių, Telšių r.). Gimė Ramygalos pedagogų – progimnazijos direktoriaus Broniaus Liesio ir matematikos mokytojos Marijos Juodikaitės Liesienės šeimoje. Vėliau šeima persikėlė gyventi į Jurbarką, kur tėvas buvo paskirtas […]

Bronius Liesys

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas (slapyvardžiai Kaukas, Naktis, Dainius, Ėglis), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos signataras. Gimė 1922 04 16 Ramygaloje (Panevėžio r.) – žuvo 1949 08 13 Užpelkių miške (Radviliškio r.). Palaidotas Radviliškio kapinėse. Gimė Ramygalos pedagogų – progimnazijos direktoriaus Broniaus Liesio ir matematikos mokytojos Marijos Juodikaitės […]

Eliziejus Liutkevičius

Dailininkas, fotografas, vienas 1983–1864 metų sukilimo vadų. Gimė 1825 04 (kitais duomenimis 06) 30 Lapiškių dvare (Biržų r.) – žuvo 1863 11 11 prie Daršiškių k. (Kupiškio r.), palaidotas Panevėžyje. Mokėsi Troškūnų bajorų mokykloje, 1840 m. mokyklą perkėlus, ją baigė Panevėžyje. 1845–1853 m. Peterburgo Meno akademijoje studijavo tapybą. Studijuodamas susidomėjo fotografija, manoma, kad buvo pirmosios […]

Juozas Masiulis

Knygnešys, pirmojo lietuviško knygyno Panevėžyje įkūrėjas. Gimė 1864 03 06 Prastavoniuose (Radviliškio r.) – mirė 1940 03 26 Panevėžyje. Baigė pradinę mokyklą, švietėsi savarankiškai. Iki 1888 m. dirbo tėvų ūkyje, vėliau susirado darbą Panevėžyje, seserų Jokubauskaičių prekybos namuose. Įgijęs patyrimo, pradėjo kurti savo verslą. Su dėde Vincu Kuzma vertėsi prekyba. Priklausė slaptai Garšvių knygnešių draugijai, […]

Pilypas Narutis (Žukauskas)

Inžinierius, vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas. Gimė 1920 05 26 Piatigorske (Rusija) – mirė 2014 06 07 Oak Lawn (JAV), palaidotas Čikagoje. 1921 m. su šeima grįžo į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Baigęs pradinę mokyklą 1932–1938 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1938–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete […]

Ona Pranckūnaitė

Antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinė kalinė, vienuolė. Gimė 1935 01 02 Kirdonyse (Biržų r.). 16-os metų moksleivė už kolūkius pašiepiantį eilėraštį suimta, nuteista 10 metų. Kalėjo Suzdalės nepilnamečių kolonijoje, Gorkio srities Suchobezvodnojės moterų lageryje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, tačiau jai neleista registruotis ir dirbti. 6 metus slaugė ligonius, senelius, dirbo įvairius žemės ūkio darbus. […]

Juozas Rapšys (Rapševičius)

Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, karo lakūnas. Gimė 1899 01 18 Grąžčiuose (Panevėžio r.) – mirė 1972 07 24 Čikagoje (JAV). Baigė Krekenavos progimnaziją, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1916 m. baigė mokytojų kursus. 1919 12 baigė Karo mokyklą. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių. 1928 m. […]

Vytautas Skuodis

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, geologas. Gimė 1929 03 21 Čikagoje (JAV) – mirė 2016 12 07 Vilniuje. 1930 m. su tėvais atvyko į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio 4-ojoje ir 7-ojoje pradinėse mokyklose. 1941–1948 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geologo kvalifikaciją. 1961 m. baigė […]

Kazimieras Ūdra

Knygnešys, vienas svarbiausių Garšvių knygnešių draugijos narių. Gimė 1857 08 13 Garšviuose (Panevėžio r.) – mirė 1937 02 01 ten pat. Lietuviškai skaityti išmokė daraktorius. Lankė Naujamiesčio pradinę mokyklą, tačiau jos nebaigė, nes po 1863–1864 m. sukilimo ji buvo uždaryta. Mokėsi staliaus amato. Gabenti ir platinti lietuvišką spaudą pradėjo apie 1883 m. Buvo vienas Garšvių […]

Danielius Vaitelis

Ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai veikėjas, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadas (slapyvardis Briedis), Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Gimė 1913 08 05 Geležiuose (Panevėžio r.) – žuvo 1948 05 13 prie Juodvisinės kaimo (Ukmergės r.). 1932 m. baigė Šėtos progimnaziją. Mokėsi Kėdainių kultūrtechnikų mokykloje. 1935 m. baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems, 1938 m. – Karo […]

Jonas Variakojis

Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, pulkininkas leitenantas. Gimė 1892 05 20 Rinkuškiuose (Biržų r.) – mirė 1963 10 31 Saint Charles (prie Čikagos, JAV). 1913 m. baigė Piarnu (Estija) gimnaziją. Studijavo Peterburgo universiteto Teisės fakultete. 1917 m. baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde. 1923 m. baigė Aukštuosius karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus. […]

Mykolas Velykis

Karinis ir valstybės veikėjas, Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas. Gimė 1884 11 12 Linonyse (Panevėžio r.) – mirė 1955 01 24 Vilniuje, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse. Baigė liaudies mokyklą Panevėžyje. Nuo 1905 m. mokėsi Irkutsko (Rusija) junkerių karo mokykloje. 1908 m. baigė karo mokyklą Vilniuje. 1902–1905 m. gyveno Irkutske, dirbo buhalterio padėjėju Užbaikalės geležinkelių valdyboje. 1908 […]

Povilas Žilys

Lietuvos karinis veikėjas, istorikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Gimė 1897 09 11 Ažaguose (Panevėžio r.) – mirė 1969 10 26 Čikagoje (JAV). 1920 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1920–1921 m. mokėsi Karo mokykloje. 1931 m. baigė Belgijos generalinio štabo akademiją. Pradėjus kurti Lietuvos kariuomenę dirbo Krašto apsaugos ministerijoje. 1921 12 suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas 2 […]