Vytautas Baliūnas

Pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1930 01 26 Vilkiškiuose (Pasvalio r.) – mirė 2017 10 01 Panevėžyje. 1949 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo geografijos mokytojo specialybę. Baigęs gimnaziją pradėjo dirbti Truskavos septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. dirbo Smiltynės (Panevėžio r.) septynmetėje, Naujamiesčio vidurinėje mokyklose, Panevėžio mokykloje-internate. 1965–2012 m. […]

Petras Būtėnas

Kalbininkas, tautotyrininkas, pedagogas. Gimė 1896 06 27 Dovyduose (Pasvalio r.) – mirė 1980 10 04 Bostone (JAV). 1996 m. palaikai perlaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Mokėsi Grūzdžių, Švobiškio, Joniškėlio pradinėse, nuo 1906 m. – Linkuvos dviklasėje mokyklose. Apie 1909–1914 m. mokslus tęsė Latvijoje – Mintaujoje ir Bauskėje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išvyko į Voronežą […]

Raimondas Dambrauskas

Pedagogas, švietimo veikėjas. Gimė 1960 07 13 Zarasuose. 1967–1978 m. mokėsi Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje, 1978–1979 m. – Vilniaus 31-ojoje technikos mokykloje. 1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgydamas fizikos ir astronomijos mokytojo diplomą. Stažavosi Ispanijoje, Suomijoje, Estijoje, Izraelyje, Prancūzijoje, Italijoje. 1984–1990 m. dėstė fiziką ir astronomiją Panevėžio 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 […]

Jurgis Elisonas

Zoologas, pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1889 08 04 Aukštadvaryje (Kupiškio r.) – 1946 01 04 Vysbadene (Vokietija). 1901 m. mokėsi Rygos gimnazijoje, 1902–1907 m. – Panevėžio realinėje mokykloje, 1908 m. baigė Pskovo (Rusija) realinę mokyklą. 1915 m. baigė Petrogrado (Rusija) universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto gamtos skyrių. Mobilizuotas į armiją, 1915–1917 m. dirbo Rusijos karo aviacijos […]

Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė

Istorikė, pedagogė, pirmosios lietuviškos gimnazijos Panevėžyje steigėja ir direktorė. Gimė 1890 03 22 Vaivadų dvare (Panevėžio r.) – mirė 1980 06 24 Kaune. Mokėsi savarankiškai, 1900 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, ją baigė sidabro medaliu. 1914 m. baigė Peterburgo Aukštųjų Bestuževo kursų istorijos-filologijos fakultetą. 1914 m. grįžo į Lietuvą, gyveno tėvų namuose Vaivaduose, vertėsi privačia […]

Matas Grigonis

Pedagogas, vaikų rašytojas, vertėjas. Gimė 1889 10 03 Miškiniuose (Rokiškio r.) – mirė 1971 01 07 Vilniuje. 1900 m. baigė  Rokiškio pradinę mokyklą, 1900–1906 m. mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje,  1906–1907 m. – Vilniaus kunigų seminarijoje. 1909 m. Peterburge išlaikė egzaminus pradinės mokyklos mokytojo teisėms įsigyti. 1911 m. Marijampolėje išlaikė egzaminus lietuvių kalbos namų mokytojo teisėms. […]

Elžbieta Jodinskaitė

Bibliotekininkė, pirmosios Panevėžio viešosios bibliotekos vadovė, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, visuomenės veikėja. Gimė 1877 06 18 Švobiškyje (Pasvalio r.) – mirė 1951 05 03 Panevėžyje. Baigė Švobiškio pradinę mokyklą, 1890–1896 m. mokėsi Pauker aukštesniojoje mergaičių mokykloje Mintaujoje (Latvija). Gyveno pas Joną ir Konstanciją Jablonskius (K. Sketerytė-Jablonskienė buvo E. Jodinskaitės giminaitė), ten susipažino su lietuvių tautinio […]

Leonas Kuodys

Pedagogas, kalbininkas, poetas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 03 29 Ramygaloje (Panevėžio r.) – mirė 1975 10 26 Panevėžyje. Baigė Ramygalos pradinę, 1914 m. mokėsi Panevėžio keturklasėje pradinėje mokyklose, 1915–1922 m. – Panevėžio gimnazijoje. 1922–1926 m. Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto filologijos skyriuje studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą bei pedagogiką. 1919 m. – Lietuvos kariuomenės savanoris. […]

Julijonas Lindė-Dobilas

Kunigas, pedagogas, rašytojas, literatūros kritikas. Gimė 1872 11 15 Dovyduose (Pasvalio r.) – mirė 1934 12 02 Panevėžyje. Mokėsi Joniškėlio pradinėje mokykloje, privačiai namuose, Kuldigoje (Latvija) ir Panevėžyje. 1891 m. baigė keturias Kuldigos vokiškos gimnazijos klases. 1893–1898 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Ją baigęs įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijoje – Skaistkalnėje, Pilbergėje, Livberzėje, Alūkstoje. 1911–1914 m. […]

Kazimieras Masiliūnas

Pedagogas, valstybės, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 02 21 Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) – mirė 1973 07 11 Kaune. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje. 1925 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1934 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1931–1932 m. pedagogines studijas gilino Vokietijoje ir Šveicarijoje – Miuncheno ir Ciuricho universitetuose. 1919 m. stojo savanoriu […]

Salomėja Stakauskaitė

Pedagogė, Lietuvos steigiamojo seimo narė, visuomenės veikėja. Gimė 1890 05 20 Užliaušiuose (Panevėžio r.) – mirė 1971 09 26 Panevėžyje, palaidota Krekenavos kapinėse. 1902–1909 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, įgijo namų mokytojos teises. 2-jus metus studijavo Varšuvos aukštuosiuose moterų kursuose, lankė pedagogikos ir gamtos mokslų paskaitas. Turėjo matematikos mokytojos licenciją. Metus mokytojavo Volovskos mergaičių mokytojų kursuose, […]