Raimondas Dambrauskas

Raimondas Dambrauskas

Pedagogas, švietimo veikėjas.

Gimė 1960 07 13 Zarasuose.

1967–1978 m. mokėsi Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje, 1978–1979 m. – Vilniaus 31-ojoje technikos mokykloje. 1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgydamas fizikos ir astronomijos mokytojo diplomą. Stažavosi Ispanijoje, Suomijoje, Estijoje, Izraelyje, Prancūzijoje, Italijoje.

1984–1990 m. dėstė fiziką ir astronomiją Panevėžio 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 m. – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius. Dėsto ekonomiką. 2004–2009 m. – LR Prezidento V. Adamkaus visuomeninis konsultantas kultūrai, mokslui ir ugdymui. 2000–2015 m. – Lietuvos mokyklų vadovų vadybos ekspertas. 2004–2009 m. – Nacionalinio egzaminų centro valstybinių egzaminų apeliacinės tarybos narys. 2005–2010 m. – LR Švietimo ir mokslo ministerijos Metų mokytojo premijos skyrimo komisijos narys.

R. Dambrausko vadovaujama Juozo Balčikonio vidurinė mokykla pirmoji Lietuvoje gavo gimnazijos statusą (1992). Direktorius inicijavo ir rūpinosi gimnazijos pastatų kapitalinio remonto darbais (1995–2000), I pasaulinio karo vokiečių karių palaikų, palaidotų mokyklos teritorijoje, iškasimu, ekshumavimu, perlaidojimu Klaipėdos kapinėse ir gimnazijos šiuolaikinio sporto aikštyno įrengimu (2004–2012). Inicijavo naujų tradicijų kūrimą gimnazijoje: dainų ir teatrų festivalius, šokių vakarą „Sidabrinė naktis“, chorų šventę, lengvosios muzikos orkestro įkūrimą, buvusių gimnazistų asociaciją „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos alumnų asociacija“, žymių žmonių, susijusių su gimnazija, įamžinimą. Juozo Balčikonio gimnazija – nuolat geriausių rezultatų pasiekianti mokykla Panevėžyje bei viena geriausių mokyklų Lietuvoje, aktyvi ES finansuojamų projektų dalyvė, kasmet dalyvaujanti įvairiuose projektuose.

R. Dambrauskas – Lietuvos gimnazijų asociacijos steigimo iniciatorius ir pirmasis prezidentas (1994–2006), Lietuvos švietimo tarybos narys (2000–2006), Lietuvos nacionalinio švietimo forumo, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys (2004–2007, 2010–2012), Panevėžio savivaldybės tarybos narys (1997–2002, išrinktas su Lietuvos centro sąjunga), Vilniaus pedagoginio universiteto tarybos, KTU Panevėžio instituto tarybos, Panevėžio kolegijos tarybos (2012–2017) narys. Panevėžio „Rotary“ klubo narys, šio klubo prezidentas (2004–2005), 1460 „Rotary“ apygardos komiteto jaunimo programų pirmininkas (2000–2003), Lietuvos ir Danijos „Rotary“ 1460 apygardos valdytojo asistentas Panevėžio kraštui (2010–2013), „Rotary“ žurnalo steigėjas.

Įvertinimas
Labiausiai nusipelnęs panevėžietis švietimo srityje (1999).
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2003).
Pasaulinio Rotary judėjimo P. M. Fellow medalis (2003).
Vokiečių karių palaikų išsaugojimo Alberto Schweitzer medalis (2005).
Panevėžio Rotary klubo apdovanojimas Apygardos pirmojo laipsnio ženklu „Už tarnystę bendruomenei“ (2019).

 

Nuotraukoje Raimondas Dambrauskas. Nuotrauka iš asmeninio R. Dambrausko archyvo.


Svarbesnė literatūra apie R. Dambrauską

  1. J. Balčikonio gimnazijai toliau vadovaus R. Dambrauskas. Iliustr. // AINA [Elektroninis išteklius]. 2019, rugs. 17.
  2. Dambrauskas Raimondas. Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018 : [biografinis žinynas]. Kaunas : Leidybos studija, 2018. P. 558–559.
  3. Mikučionytė, Raimonda. Direktorius namuose gimnazijos problemų stengiasi negvildenti. Nuotr. // Panevėžio balsas. 2005, rugpj. 13, p. 8.
  4. Rinkūnienė, Gertrūda. Premiją išleis knygyne : [ R. Dambrauskas labiausiai nusipelnęs panevėžietis]. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2000. rugs. 7, p. 3.
  5. Subačius, Gintautas. Gimnazijos direktoriui – Riterio kryžius. Iliustr. // Sekundė. 2003, vas. 19, p. 3.