Mykolinėms artėjant

Bulviakasio talkininkai Norkviečiuose (Šakių r.). 1-oje eilėje iš kairės: 1-as B. Žiaunys. Fotogr. B. Žiaunio. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-209

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Bulviakasio talkininkai Norkviečiuose (Šakių r.). 1-oje eilėje iš kairės: 1-as B. Žiaunys. Fotogr. B. Žiaunio. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-209

Artėja rugsėjo 29-oji – Mykolinės – šv. Mykolo vardo diena. Mažosios Lietuvos kaimuose ir dalyje Žemaitijos Mykolines dar vadindavo Dagos (derliaus, brandos) švente arba tiesiog Dagotuvėmis. Nuo seno lietuviai iki šios dienos stengdavosi baigti bulviakasį. Bulviakasis – lietuvių talkos paprotys. Tradiciškai prasidėdavo rugsėjo viduryje ir baigdavosi iki Mykolinių. Po talkos būdavo vaišinama bulvių plokštainiu, avienos patiekalais, naminiu alumi ir gira. 20 a. 4–5-ame dešimtmetyje merginos mėgdavo talkininkauti dėl patalkių – šokių ir žaidimų po vakarinių vaišių. Į patalkį pasišokti ateidavo ir aplinkinių kaimų vaikinai.

Nuotraukoje – bulviakasio talkininkai Norkviečių (Šakių r.) kaime su tam kraštui būdingais darbo įrankiais. Talkininkus įamžino ir pats įsiamžino mokytojas Bronislovas Žiaunys (1899–1973), tuomet dirbęs Norkviečių pradinės mokyklos vedėju. B. Žiaunio dukra Silvija Žiaunytė-Vilkončienė savo atsiminimuose apie tėvą rašo, kad „jis turėjo tam metui tobulą fotoaparatą, statomą ant trikojo ir suteikiantį galimybę fotografuotis net ir jam pačiam su būriu pageidaujančių. Fotografas pats ir nuotraukas padarydavo.“ (PAVB, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-74)

B. Žiaunys kilęs iš Subačiaus (Kupiškio r.) miestelio. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje (1911–1914), lankė Panevėžio vasaros mokytojų kursus (1920, 1921), mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje (1924–1926). Mokytojavo Panevėžio krašte, Panevėžyje ir kitose Lietuvos vietose. Buvo vienas pirmųjų Subačiaus fotografų, pirmas miestelyje įsigijo radijo aparatą ir motociklą. Dirbdamas įvairiose Lietuvos vietose ir keliaudamas motociklu, įamžino daug gražių akimirkų, atspindinčių mūsų krašto žmonių gyvenimą.

Šiais laikais bulviakasis prasideda žymiai anksčiau ir talkos dar kartais rengiamos, bet patalkio papročių nebeliko. Jie nunyko 20 a. viduryje, kolektyvizavus Lietuvos žemės ūkį. Tik išlikusios fotografijos mums padeda pažvelgti į praeitį.

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencija Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose, dalyviai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8 Pristatome fotografiją, kurioje įamžinti Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokykla Nr. 3

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius inžinierius A. Gargasas). Nuotraukoje užfiksuotas mokyklos pietinės pusės fasadas. Panevėžys. [1935 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-916 Pristatome nuotrauką, kurioje įamžinta Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje. 1933 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-222 „Sporūta“ (sporto rūmų talka) – kūno kultūros ir sporto plėtojimo sąjūdis Lietuvoje. Šią tautinę kūno kultūros sistemą 1932 m. sukūrė Kūno kultūros rūmų (KKR) direktorius Antanas Jurgelionis. Tikslas – […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio spaustuvė „Banga“

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU „Bangos“ spaustuvės darbuotojai. Iš kairės: Jonas Elijošius, Katalikų veikimo centro valdybos narys kunigas Povilas Šidlauskas, Juozas Povilaitis, Eduardas Čiuras, „Panevėžio garsą“ skaito spaustuvės vedėjas kunigas Augustinas Liepinis, Petras Zalatorius. Panevėžys, Respublikos g. 14. 1935 09 09. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177 Išaugus katalikiškos […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Paminklas lietuvių tautos žadintojui Vincui Kudirkai

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Mokytojas Bronislovas Žiaunys prie paminklo rašytojui, tautinio atgimimo skleidėjui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (paminklo aut. skulpt. V. Grybas, 1934). Kudirkos Naumiestis (Šakių r.). 1937 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių fondas F154-244 Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) Varpo aikštėje stovi paminklas tautinio […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Audra Berčiūnuose

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžietė mokytoja Kotryna Daukienė su sūneliu Alvydu Berčiūnų kurorte prie audros išverstų medžių. 1939 m. birželio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas 1939 m. birželio 18 d. panevėžiečių mėgiamą Berčiūnų kurortą nusiaubė audra. Nors audra tęsėsi tik apie 7 minutes ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžiečių atostogos tarpukario Palangoje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžiečiai pedagogai Julija ir Petras Rapšiai su draugais Palangos paplūdimyje. 2-oje eilėje iš kairės: 2-a J. Rapšienė, 3-ioje eilėje iš kairės: 2-as P. Rapšys. 1930 07 14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės fondas F70-526 Vasara – atostogų metas. Kur atostogavo panevėžiečiai tarpukariu? 1932 m. žurnalo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko pagerbimas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu. Kairėje stovi: „Pavasario“ sąjungos vadovas prof. J. Eretas (tamsiu kostiumu); rankose kardą laiko […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Motinos dienai artėjant

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Būsimoji literatūrologė Vanda Zaborskaitė su savo mama Kamilija Zaborskiene. Panevėžys. Apie 1926–1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje Motinos diena pirmą kartą oficialiai paminėta 1928 m. gegužės […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvių liaudies šokiai tarpukario Lietuvos mokykloje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 ketvirtos klasės šokių ratelis. Iš kairės: 1-a Teresė Mikeliūnaitė. Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Teresės Mikeliūnaitės fondas F50-346 XX a. tarpukario Lietuvoje, kuriant tautinę mokyklą, į fizinio lavinimo programą buvo įtraukti lietuvių liaudies šokiai, žaidimai ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio lėlių liaudies teatro viešnagė Pušalote

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio lėlių liaudies teatro aktoriai po spektaklio E. Matulaitės „Nepaprastas gimtadienis“ su vaikais prie Pušaloto kultūros namų. Dešinėje su juoda berete stovi dailininkas, lėlių teatro įkūrėjas A. Stepanka. Fotogr. V. Juškevičiaus. Pušalotas (Pasvalio r.). 1974 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, Alberto Stepankos fondas F28-80 1974 […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio dramos teatro statybų pradžia

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio naujųjų teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) rytinėje pusėje. [1965 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kazimiero Vitkaus fondas FKV-342-5 Nuotraukoje – Panevėžio teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) ir Elektros gatvės kampe. Čia, vietoje buvusio užstatyto kvartalo, kuris ypač […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Gailestingoji sesuo Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio apskrities ligoninės gailestingoji sesuo Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Panevėžys. XX a. 4 deš. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-72 Zinaida Emilija Seiliūnaitė-Kanis-Kanevičienė gimė 1893 m. kovo 19 d. Girnakalnyje (Trakų r.). Kaune baigė gailestingųjų seserų kursus. Dirbo Lentvaryje Vilniaus apskrities Raudonojo Kryžiaus gailestingąja seserimi, […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros Šv. Kazimiero varpas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Šv. Kazimiero varpas, skirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. „Franz Schilling Söhne“ liejykla. Bronza; h∼80 cm, Ø 92 cm. Apolda (Vokietija). 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozapo Antanavičiaus fondas F147 Artėjant kovo 4 dieną minimai Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmei, praeities mylėtojams pateikiame vieno iš Panevėžio […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio minėjimas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio minėjimas Naujamiesčio miestelyje (Panevėžio r.). 1928 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Romo Kauniečio fondas F150 Vasario 16-oji – išskirtinė diena, primenanti lietuvių tautai, kokia svarbi yra laisvė. 1928 m. Vasario 16-ąją Lietuva šventė savarankiško gyvenimo 10-metį. To meto spauda rašė, kad […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

„Darbo nuotaika“ dantų gydytojos kabinete Ramygaloje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU „Darbo nuotaika“ dantų gydytojos Gertrūdos (pavardė nežinoma) kabinete. Ramygala (Panevėžio r.). 1949 04 25. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Irenos Didžiulytės-Jurevičienės fondas F5 Tikriausiai daugelis vyresnių žmonių prisimena laikus, kai vizitas pas odontologą prilygdavo košmarui: svaigstanti galva, drebančios rankos ir kojos, jokių nuskausminamųjų, o kur dar koja […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio miesto pradžios mokykla Nr. 1

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 atidarymo komisija su mokiniais. Panevėžys. 1924 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637 Prabėgo 105 metai, kai 1918 m. sausio 1 d. Panevėžyje įkurta pirmoji pradinė mokykla. Nuo 1919 m. ji buvo įsikūrusi nuomojamose patalpose, esančiose Šeduvos g. […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio tramplinas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Išbandomas naujai įrengtas šuolių su slidėmis tramplinas. Panevėžys. 1964 m. pab. – 1965 m. pr. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų šeimos skaitmeninis archyvas Žiema – puikus metas tobulinti slidinėjimo įgūdžius. Panevėžiečiams užsispyrimo ir noro slidinėti niekada netrūko. „Bus čiuožyklos, tramplinas…“ – tokiu pavadinimu […]