Sportas, jaunystė, grožis

Grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su sporto vadovu mokytoju Povilu Dauku. Panevėžys. Apie 1934–1935 m. PAVB, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su sporto vadovu mokytoju Povilu Dauku. Panevėžys. Apie 1934–1935 m. PAVB, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

Kas šie panevėžiečiai vaikinai, vilkintys sportinius marškinėlius su JSO emblema? Pristatome nuotrauką, kurioje įsiamžinusi grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su vadovu mokytoju Povilu Dauku.

Jaunalietuvių sporto organizacija (JSO) – tai 1931 m. spalio 17 d. sekcijos teisėmis prie „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos įsteigta visuomeninė organizacija, vienijusi jaunalietuvių sporto klubus. Organizacija turėjo skyrius visose apskrityse ir daugelyje valsčių. Propagavo jaunimo kūno kultūrą, sportą, patriotizmą. Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubas įkurtas 1933 m. pavasarį. Pirmuoju rajono sporto vadovu buvo mokytojas Juozas Švagždys. 1934 m. rajono sporto vadovu išrinktas mokytojas Povilas Daukas. Panevėžio rajono jaunalietuviai sportininkai buvo aktyvūs: žaidė futbolą, krepšiasvydį (krepšinis), domėjosi keliavimu, stalo tenisu, sklandymu ir kitomis sporto šakomis, organizavo jaunalietuvių sporto instruktorių kursus. 1934 m. birželio 23–24 d. Panevėžio rajono jaunalietuviai surengė rajono sporto šventę, kuri vyko „Maisto“ stadione. Buvo surengtos futbolo ir lengvosios atletikos varžybos, visuomenei taip pat „pristatyti bendri ritmiški pratimai“. Panevėžio apskrities JSO sportininkai dalyvavo ir 1934 m. Kaune vykusiame 2-ajame jaunalietuvių sporto sąskrydyje – deleguoti 246 sportininkai, futbolo komanda ir per 20 lengvaatlečių. Futbolo komanda pirmenybių rungtynėse laimėjo 3-iąją vietą, nemažai prizinių vietų užėmė lengvaatlečiai. 1935 m. Panevėžio apskrityje veikė 8 JSO sporto klubai, kuriems priklausė 263 sportininkai. Ypač aktyviai veikė Panevėžio, Rozalimo ir Kupiškio JSO sportininkai. („Jaunoji karta“. 1935, nr. 18, p. 396–397).

SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 19 d. Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais Lietuvoje buvo uždaryta. Jaunalietuvių vadai patyrė represijas.

1988 m. lapkričio mėnesį sąjunga atkurta kaip Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Ketvirtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Ketvirtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjimas Smilgiuose (Šiaulių r.). 1922 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juliaus Laurinaičio fondas F165 1922 m. vasario 16-ąją Lietuvos miestai ir miesteliai šventė 4-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. „Švęsdami šią tautos šventę, džiaugdamies sunkių kovos metų minėjimais, drauge atsiminkim mus […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kooperatyvėlis

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kooperatyvėlio valdyba su mokyklos vedėju Stasiu Janausku. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637 Kooperacijos sąjūdžio plėtra tarpukario Lietuvoje palietė ir mokyklas. 1931 m. spalio 24 d. Panevėžio pradžios mokykloje Nr. 1 buvo sušauktas mokinių susirinkimas, kuriame aptarti […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1991 m. sausio įvykiai prie Vilniaus televizijos bokšto

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU 1991 m. sausio įvykiai prie Vilniaus televizijos bokšto. Fotogr. A. Gylio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Antano Gylio fondas F48-181 Vilniaus televizijos bokštas – tragiškų 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių ir lietuvių tautos kovos už laisvę simbolis. Vilniečiai ir žmonės iš visos Lietuvos prie televizijos bokšto […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kalėdų eglaitės šventė tarpukario Panevėžio vaikų darželyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja T. Mažeikiene prie Kalėdų eglutės. Panevėžys. Apie 1934 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-90 Šiuo metu vaikų darželiuose mažiesiems organizuojamos Kalėdų eglutės šventės buvo populiarios ir tarpukariu. To meto spaudoje vienas svarbiausių Kalėdų simbolių – eglutė – […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Naujieji Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės rūmai

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Naujieji Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės rūmai, pastatyti 1930 m. Fotografas J. Paura. 1933 m. PAVB, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-72 1918 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, be kitų svarbių valstybės kūrimo darbų, buvo susirūpinta ir gyventojų sveikatos apsauga. Iš Žemės reformos valdybos gautame sklype Smėlynės gatvėje, Panevėžyje 1923 m. buvo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kaip statėme Panevėžio cukraus fabriką

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio cukraus fabriko statyba. Panevėžys. 1940 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio cukraus fabriko fondas F171-11 1940 m. balandžio 1 d. akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ pradėjo statyti Panevėžio cukraus fabriką pagal architekto Arno Funko projektą. Statybos darbus vykdė akcinė bendrovė „Statyba“, vadovaujama inžinieriaus Eugenijaus Manomaičio. Čekoslovakijos […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvių verslininkų kongresas Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos jubiliejinio kongreso, vykusio 1935 m. lapkričio 10 d. Panevėžyje, dalyvių eisena Respublikos gatve į Šaulių teatrą. Fotogr. A. Liepinio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Augustino Liepinio skaitmeninis archyvas 1935 m. lapkričio 10 d. pirmą kartą Aukštaitijos sostinėje įvyko Lietuvių prekybininkų, pramonininkų […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kavinaitė „Aguonėlė“ Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Kavinaitė „Aguonėlė“ Panevėžyje. 1979 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio restorano „Nevėžis“ fondas F167 Ar pamenate kavinaitę „Aguonėlė“ tuometinėje Lenino aikštėje (dabar – Laisvės aikštė nr. 15) Panevėžyje? 1979 m. birželio 21 dienos „Panevėžio tiesa“ rašė, kad „jauki kavinaitė „Aguonėlė“ sužėravo pačiame miesto centre – Lenino […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Čia lankėsi ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė…

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Dvarininkės Konstancijos Bagdonavičienės (vėliau – prekybininko Šmuelio Šapiro) namas-vila Rozalimo (Pakruojo r.) miestelyje. XX a. 4 deš. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177 Pristatome Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kunigo Povilo Šidlausko fonde (F177) saugomą fotografiją. Šį savitos architektūros namą-vilą Rozalimo (Pakruojo r.) […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Mykolinėms artėjant

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Bulviakasio talkininkai Norkviečiuose (Šakių r.). 1-oje eilėje iš kairės: 1-as B. Žiaunys. Fotogr. B. Žiaunio. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-209 Artėja rugsėjo 29-oji – Mykolinės – šv. Mykolo vardo diena. Mažosios Lietuvos kaimuose ir dalyje Žemaitijos Mykolines dar […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencija Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose, dalyviai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8 Pristatome fotografiją, kurioje įamžinti Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokykla Nr. 3

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius inžinierius A. Gargasas). Nuotraukoje užfiksuotas mokyklos pietinės pusės fasadas. Panevėžys. [1935 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-916 Pristatome nuotrauką, kurioje įamžinta Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje. 1933 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-222 „Sporūta“ (sporto rūmų talka) – kūno kultūros ir sporto plėtojimo sąjūdis Lietuvoje. Šią tautinę kūno kultūros sistemą 1932 m. sukūrė Kūno kultūros rūmų (KKR) direktorius Antanas Jurgelionis. Tikslas – […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio spaustuvė „Banga“

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU „Bangos“ spaustuvės darbuotojai. Iš kairės: Jonas Elijošius, Katalikų veikimo centro valdybos narys kunigas Povilas Šidlauskas, Juozas Povilaitis, Eduardas Čiuras, „Panevėžio garsą“ skaito spaustuvės vedėjas kunigas Augustinas Liepinis, Petras Zalatorius. Panevėžys, Respublikos g. 14. 1935 09 09. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177 Išaugus katalikiškos […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Paminklas lietuvių tautos žadintojui Vincui Kudirkai

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Mokytojas Bronislovas Žiaunys prie paminklo rašytojui, tautinio atgimimo skleidėjui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (paminklo aut. skulpt. V. Grybas, 1934). Kudirkos Naumiestis (Šakių r.). 1937 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių fondas F154-244 Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) Varpo aikštėje stovi paminklas tautinio […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Audra Berčiūnuose

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžietė mokytoja Kotryna Daukienė su sūneliu Alvydu Berčiūnų kurorte prie audros išverstų medžių. 1939 m. birželio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas 1939 m. birželio 18 d. panevėžiečių mėgiamą Berčiūnų kurortą nusiaubė audra. Nors audra tęsėsi tik apie 7 minutes ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžiečių atostogos tarpukario Palangoje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžiečiai pedagogai Julija ir Petras Rapšiai su draugais Palangos paplūdimyje. 2-oje eilėje iš kairės: 2-a J. Rapšienė, 3-ioje eilėje iš kairės: 2-as P. Rapšys. 1930 07 14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės fondas F70-526 Vasara – atostogų metas. Kur atostogavo panevėžiečiai tarpukariu? 1932 m. žurnalo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko pagerbimas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu. Kairėje stovi: „Pavasario“ sąjungos vadovas prof. J. Eretas (tamsiu kostiumu); rankose kardą laiko […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Motinos dienai artėjant

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Būsimoji literatūrologė Vanda Zaborskaitė su savo mama Kamilija Zaborskiene. Panevėžys. Apie 1926–1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje Motinos diena pirmą kartą oficialiai paminėta 1928 m. gegužės […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvių liaudies šokiai tarpukario Lietuvos mokykloje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 ketvirtos klasės šokių ratelis. Iš kairės: 1-a Teresė Mikeliūnaitė. Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Teresės Mikeliūnaitės fondas F50-346 XX a. tarpukario Lietuvoje, kuriant tautinę mokyklą, į fizinio lavinimo programą buvo įtraukti lietuvių liaudies šokiai, žaidimai ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio lėlių liaudies teatro viešnagė Pušalote

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio lėlių liaudies teatro aktoriai po spektaklio E. Matulaitės „Nepaprastas gimtadienis“ su vaikais prie Pušaloto kultūros namų. Dešinėje su juoda berete stovi dailininkas, lėlių teatro įkūrėjas A. Stepanka. Fotogr. V. Juškevičiaus. Pušalotas (Pasvalio r.). 1974 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, Alberto Stepankos fondas F28-80 1974 […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio dramos teatro statybų pradžia

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio naujųjų teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) rytinėje pusėje. [1965 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kazimiero Vitkaus fondas FKV-342-5 Nuotraukoje – Panevėžio teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) ir Elektros gatvės kampe. Čia, vietoje buvusio užstatyto kvartalo, kuris ypač […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Gailestingoji sesuo Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio apskrities ligoninės gailestingoji sesuo Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Panevėžys. XX a. 4 deš. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-72 Zinaida Emilija Seiliūnaitė-Kanis-Kanevičienė gimė 1893 m. kovo 19 d. Girnakalnyje (Trakų r.). Kaune baigė gailestingųjų seserų kursus. Dirbo Lentvaryje Vilniaus apskrities Raudonojo Kryžiaus gailestingąja seserimi, […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros Šv. Kazimiero varpas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Šv. Kazimiero varpas, skirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. „Franz Schilling Söhne“ liejykla. Bronza; h∼80 cm, Ø 92 cm. Apolda (Vokietija). 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozapo Antanavičiaus fondas F147 Artėjant kovo 4 dieną minimai Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmei, praeities mylėtojams pateikiame vieno iš Panevėžio […]