Panevėžiečiai 1955 m. Respublikinėje dainų šventėje

Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. 1955 m. PAVB, Leono Černiausko fondas F91-14

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. 1955 m. PAVB, Leono Černiausko fondas F91-14

Šiemet sukanka 100 metų, kai 1924 m. rugpjūčio 23 ir 25 d. Kaune pirmą kartą surengta visos Lietuvos dainų šventė (tuo metu – Dainos diena).

2024 m. birželio 29 – liepos 6 d. Vilniuje vyksiančios jubiliejinės Dainų šventės tema – „Kad giria žaliuotų“. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2024-uosius Dainų šventės metais. Šia proga pristatome nuotrauką iš Leono Černiausko fondo F91, kurioje – Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas 1955 m. Respublikinėje dainų šventėje.

Choro dirigentas, pedagogas, 1955 m. Respublikinės dainų šventės dalyvis Juozas Šidlauskas prisimena: „Panevėžio miesto ir rajono saviveiklos kolektyvai ruošėsi šiai šventei jau nuo 1954 rudens. Chorai, liaudies šokių rateliai, orkestrai kruopščiai ruošė respublikinės dainų šventės repertuarą. Geriausieji kolektyvai, išbandę savo jėgas miesto ir rajono meninės saviveiklos apžiūrose ir dainų šventėse, laukė tos dienos, kada galės įsijungti į bendrą 30 000 dainų šventės  dalyvių kolektyvą.

Ir štai toji diena atėjo. Liepos 15 d. vakarą į stotį skubėjo cukraus fabriko dainininkai, mėsos kombinato orkestrantai, Marytės Melnikaitės vardo kolūkio choristai, IV vidurinės mokyklos šokėjai, pedagoginės mokyklos skudutininkai ir visa eilė kitų miesto ir rajono saviveiklininkų. Specialiu traukiniu nugabenti į Vilnių, dainų šventės dalyviai buvo apgyvendinti jiems skirtose patalpose.

Gražių laimėjimų pasiekė mūsų miesto ir rajono saviveiklininkai: mėsos kombinato pučiamųjų instrumentų orkestras, pedagoginės mokyklos skudučių orkestras ir mergaičių choras laimėjo pirmąsias, o Marytės Melnikaitės vardo kolūkio mišrus choras ir IV vidurinės mokyklos liaudies šokių ratelis – antrąsias vietas.

Šventiškai pasipuošęs, iškilmingai atrodo senasis Vilnius. Lygiai 19 val. „Spartako“ stadione iškilmingai suskamba trimitų akordai skelbią respublikinės dainų šventės pradžią. Virš Vilniaus ir jo apylinkių galingai ir darniai suskamba daina <…>.

Ypač puikūs ir įspūdingi buvo liaudies šokiai. Įvairiaspalve, lyg gyvų gėlių, juosta pasipuošė šokių figūromis stadiono aikštė. Vieni šokiai pakeisdavo kitus, suaugusių vieton stodavo vaikai <…>.

Dainų šventės dalyviai dėkingi <…> organizatoriams už puikų priėmimą, organizuotas nemokamas ekskursijas po Vilniaus įžymiąsias vietas, puikų kultūrinį aptarnavimą. Šių įspūdingų dienų panevėžiečiai ilgai neužmirš <…>.“ (Panevėžio tiesa. 1955 07 29)

Lietuvos dainų šventė – ypatinga proga visai tautai pabūti kartu.

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos karaimų poetui Šelumieliui Lopato – 120

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Lietuvos karaimų poetas, visuomenės veikėjas Šelumielis Lopato (1904–1923). [Panevėžys]. Apie 1923 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Rapolo Grigulevičiaus fondas F79-23 Pristatome fotografiją iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo Rapolo Grigulevičiaus fondo F79, kurioje įamžintas žymus karaimų poetas Šelumielis Lopato (1904–1923). Šiais metais minime poeto […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Medelių sodinimas – prasmingas darbas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 medelių sodinimo šventė. Fotografas A. Patamsis. Panevėžys. 1932 05 01. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637 Medis – augimo, stiprybės, amžinojo gyvybės atsinaujinimo gamtoje simbolis. Todėl ne veltui sakoma, kad pasodinę medį, darome gera ne tik sau, bet ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Vaikų kavinė „Žiogelis“

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Vaikų kavinė „Žiogelis“. Fotogr. J. Ambraškos. Panevėžys. 1985 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, dienraščio „Panevėžio tiesa“ fondas F17-148 Mintimis nukeliaukime į vaikystę ir prisiminkime vaikų kavinę „Žiogelis“ Panevėžyje. 1983 m. birželio 28 d. „Panevėžio tiesa“ rašė, kad „nutarta pastatyti kavinę vaikams, kurios mūsų mieste dar nebuvo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Vaikų darželis Varnaičių gatvėje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus išlaikomo vaikų darželio (Varnaičių g.) vaikai su auklėtoja. Panevėžys. 1930 m. PAVB skaitmeninis archyvas Gurienės Genutė, Linkevičių Stasiukas, Juškų Elžbutė, Pranauskių Antaniukas, Kriščiūnienės Eliutė, Vaišnorų Steputė… – taip meiliai vardijami 1930 m. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus veiklos ataskaitoje nepasiturinčių panevėžiečių […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pavasarinis potvynis Kaune 1946 m.

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Didysis potvynis Kaune 1946-ųjų pavasarį. 1946 03 24–26. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-995 Pristatome nuotrauką, saugomą Pavienių rankraščių fonde F8, kurioje užfiksuotas didžiausias žinomas potvynis Kaune, kilęs 1946-ųjų pavasarį. Iki Kauno hidroelektrinės pastatymo (1959) per Nemuno potvynius miestas buvo itin dažnai užliejamas. Mūsų […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Sportas, jaunystė, grožis

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su sporto vadovu mokytoju Povilu Dauku. Panevėžys. Apie 1934–1935 m. PAVB, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas Kas šie panevėžiečiai vaikinai, vilkintys sportinius marškinėlius su JSO emblema? Pristatome nuotrauką, kurioje įsiamžinusi grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su vadovu mokytoju […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Ketvirtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Ketvirtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjimas Smilgiuose (Šiaulių r.). 1922 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juliaus Laurinaičio fondas F165 1922 m. vasario 16-ąją Lietuvos miestai ir miesteliai šventė 4-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. „Švęsdami šią tautos šventę, džiaugdamies sunkių kovos metų minėjimais, drauge atsiminkim mus […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kooperatyvėlis

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kooperatyvėlio valdyba su mokyklos vedėju Stasiu Janausku. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637 Kooperacijos sąjūdžio plėtra tarpukario Lietuvoje palietė ir mokyklas. 1931 m. spalio 24 d. Panevėžio pradžios mokykloje Nr. 1 buvo sušauktas mokinių susirinkimas, kuriame aptarti […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1991 m. sausio įvykiai prie Vilniaus televizijos bokšto

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU 1991 m. sausio įvykiai prie Vilniaus televizijos bokšto. Fotogr. A. Gylio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Antano Gylio fondas F48-181 Vilniaus televizijos bokštas – tragiškų 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių ir lietuvių tautos kovos už laisvę simbolis. Vilniečiai ir žmonės iš visos Lietuvos prie televizijos bokšto […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kalėdų eglaitės šventė tarpukario Panevėžio vaikų darželyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja T. Mažeikiene prie Kalėdų eglutės. Panevėžys. Apie 1934 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-90 Šiuo metu vaikų darželiuose mažiesiems organizuojamos Kalėdų eglutės šventės buvo populiarios ir tarpukariu. To meto spaudoje vienas svarbiausių Kalėdų simbolių – eglutė – […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Naujieji Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės rūmai

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Naujieji Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės rūmai, pastatyti 1930 m. Fotografas J. Paura. 1933 m. PAVB, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-72 1918 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, be kitų svarbių valstybės kūrimo darbų, buvo susirūpinta ir gyventojų sveikatos apsauga. Iš Žemės reformos valdybos gautame sklype Smėlynės gatvėje, Panevėžyje 1923 m. buvo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kaip statėme Panevėžio cukraus fabriką

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio cukraus fabriko statyba. Panevėžys. 1940 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio cukraus fabriko fondas F171-11 1940 m. balandžio 1 d. akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ pradėjo statyti Panevėžio cukraus fabriką pagal architekto Arno Funko projektą. Statybos darbus vykdė akcinė bendrovė „Statyba“, vadovaujama inžinieriaus Eugenijaus Manomaičio. Čekoslovakijos […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvių verslininkų kongresas Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos jubiliejinio kongreso, vykusio 1935 m. lapkričio 10 d. Panevėžyje, dalyvių eisena Respublikos gatve į Šaulių teatrą. Fotogr. A. Liepinio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Augustino Liepinio skaitmeninis archyvas 1935 m. lapkričio 10 d. pirmą kartą Aukštaitijos sostinėje įvyko Lietuvių prekybininkų, pramonininkų […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Kavinaitė „Aguonėlė“ Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Kavinaitė „Aguonėlė“ Panevėžyje. 1979 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio restorano „Nevėžis“ fondas F167 Ar pamenate kavinaitę „Aguonėlė“ tuometinėje Lenino aikštėje (dabar – Laisvės aikštė nr. 15) Panevėžyje? 1979 m. birželio 21 dienos „Panevėžio tiesa“ rašė, kad „jauki kavinaitė „Aguonėlė“ sužėravo pačiame miesto centre – Lenino […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Čia lankėsi ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė…

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Dvarininkės Konstancijos Bagdonavičienės (vėliau – prekybininko Šmuelio Šapiro) namas-vila Rozalimo (Pakruojo r.) miestelyje. XX a. 4 deš. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177 Pristatome Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kunigo Povilo Šidlausko fonde (F177) saugomą fotografiją. Šį savitos architektūros namą-vilą Rozalimo (Pakruojo r.) […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Mykolinėms artėjant

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Bulviakasio talkininkai Norkviečiuose (Šakių r.). 1-oje eilėje iš kairės: 1-as B. Žiaunys. Fotogr. B. Žiaunio. 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-209 Artėja rugsėjo 29-oji – Mykolinės – šv. Mykolo vardo diena. Mažosios Lietuvos kaimuose ir dalyje Žemaitijos Mykolines dar […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencija Panevėžyje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose, dalyviai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8 Pristatome fotografiją, kurioje įamžinti Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokykla Nr. 3

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius inžinierius A. Gargasas). Nuotraukoje užfiksuotas mokyklos pietinės pusės fasadas. Panevėžys. [1935 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-916 Pristatome nuotrauką, kurioje įamžinta Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 3 (Ukmergės g. 34) statyba (projekto autorius […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Pirmoji „Sporūtos“ stovykla Juodkrantėje. 1933 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-222 „Sporūta“ (sporto rūmų talka) – kūno kultūros ir sporto plėtojimo sąjūdis Lietuvoje. Šią tautinę kūno kultūros sistemą 1932 m. sukūrė Kūno kultūros rūmų (KKR) direktorius Antanas Jurgelionis. Tikslas – […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio spaustuvė „Banga“

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU „Bangos“ spaustuvės darbuotojai. Iš kairės: Jonas Elijošius, Katalikų veikimo centro valdybos narys kunigas Povilas Šidlauskas, Juozas Povilaitis, Eduardas Čiuras, „Panevėžio garsą“ skaito spaustuvės vedėjas kunigas Augustinas Liepinis, Petras Zalatorius. Panevėžys, Respublikos g. 14. 1935 09 09. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177 Išaugus katalikiškos […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Paminklas lietuvių tautos žadintojui Vincui Kudirkai

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Mokytojas Bronislovas Žiaunys prie paminklo rašytojui, tautinio atgimimo skleidėjui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (paminklo aut. skulpt. V. Grybas, 1934). Kudirkos Naumiestis (Šakių r.). 1937 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių fondas F154-244 Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) Varpo aikštėje stovi paminklas tautinio […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Audra Berčiūnuose

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžietė mokytoja Kotryna Daukienė su sūneliu Alvydu Berčiūnų kurorte prie audros išverstų medžių. 1939 m. birželio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas 1939 m. birželio 18 d. panevėžiečių mėgiamą Berčiūnų kurortą nusiaubė audra. Nors audra tęsėsi tik apie 7 minutes ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžiečių atostogos tarpukario Palangoje

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU Panevėžiečiai pedagogai Julija ir Petras Rapšiai su draugais Palangos paplūdimyje. 2-oje eilėje iš kairės: 2-a J. Rapšienė, 3-ioje eilėje iš kairės: 2-as P. Rapšys. 1930 07 14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės fondas F70-526 Vasara – atostogų metas. Kur atostogavo panevėžiečiai tarpukariu? 1932 m. žurnalo […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko pagerbimas

Išskleisti ženklinimo informaciją Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu. Kairėje stovi: „Pavasario“ sąjungos vadovas prof. J. Eretas (tamsiu kostiumu); rankose kardą laiko […]