Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencija Panevėžyje

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose, dalyviai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose, dalyviai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8

Pristatome fotografiją, kurioje įamžinti Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos, įvykusios 1934 m. birželio 1–2 d. Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus patalpose (Respublikos g. 14), dalyviai. Šią fotografiją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai dovanojo vilnietis Gytis Daukas, kurio senelis Povilas Daukas tarpukariu mokytojavo Panevėžyje.

Bibliotekos bendruomenei ši fotografija ypatinga tuo, kad tai vienintelė Bibliotekoje saugoma tarpukario metų fotografija, kurioje užfiksuota mūsų Bibliotekos (tuomet – Centralinio knygyno Panevėžio skyriaus) skaityklos salė. Literatūrologė, prof. Vanda Zaborskaitė knygoje „Autobiografijos bandymas“ prisimena: „<…> Anuomet [biblioteka] buvo daug kuklesnė, bet vis tiek atrodė rimtai. Platūs laiptai vedė į antrąjį aukštą – į erdvią skaityklos salę, kur stovėjo ilgi, tamsiai rudi stalai, prie jų suolai. Per skaityklą patekdavai į nedidelį knygų išdavimo kambarį, kurį nuo skaityklos skyrė neaukšta pertvara. Bibliotekos vedėja ir vienintelis žmogus, kurį ten atsimenu, buvo panelė Jodinskaitė, kaip ją visi vadindavo. <…> Į šią biblioteką knygų skolintis pradėjau vaikščioti gana anksti, kartu su mama, kuri taip pat čia imdavo knygas, šnekėdavosi su panele Jodinskaite – nelabai klausydavausi, apie ką. Tikrasis bibliotekos žavesys man atsiskleidė gal penktoje klasėje, kai tapau nuolatine skaityklos lankytoja. Ateidavau visų pirma skaityti laikraščių, žurnalų.“

Ir tarpukariu biblioteka buvo atvira renginiams, bendruomenių susitikimams. 1934 m. birželio 10 d. „Panevėžio balso“ rubrikoje „Mūsų kronika“ rašoma: „Birželio 1 ir 2 d. Centrinio knygyno patalpose įvyko Panevėžio apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencija. Pradėjo insp. [A.] Simutis. Į garbės prezidiumą pakvietė Švietimo ministerijos atstovą p. Sluoksnaitį, Apskrities viršininką [A. Staškevičių], Burmistrą [T. Chodakauską], generolą [P.] Tamašauską, Butkų, [A.] Gilvydį ir [L.] Vabalą. Išklausyta dir. [J.] Lindės-[Dobilo], insp. [J.] Sideravičiaus, mokytojų [I.] Ūdros, [S.] Pikšrio ir [A.] Makūno pedagoginėmis temomis paskaitos. Priimtos kelios rezoliucijos ir pageidavimas, kad papigintų kelionėms geležinkeliu bilietus komandiruojamiems mokytojams, kad būtų mokami dienpinigiai ir kelionpinigiai.“