Ketvirtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Ketvirtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjimas Smilgiuose (Šiaulių r.). 1922 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juliaus Laurinaičio fondas F165

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Ketvirtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjimas Smilgiuose (Šiaulių r.). 1922 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juliaus Laurinaičio fondas F165

1922 m. vasario 16-ąją Lietuvos miestai ir miesteliai šventė 4-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.

„Švęsdami šią tautos šventę, džiaugdamies sunkių kovos metų minėjimais, drauge atsiminkim mus tebelaukiančias pareigas ir pasižadėkim ištverti iki galui tokiais, kokiais privalo būti teisybės kariai. Pereitųjų laisvės metų laimėjimai tegul bus mums pavyzdys tolimesnėms kovoms, o įvykę blogumai ir paklaidos lai bus aštrus persergėjimas visai ateičiai. Iš viso ko mokinkimės: kas bus bloga, smarkiausiai pasmerkę, sekime savo tautos karžygių pavyzdį. Paaukavimas savęs savo krašto gerovei ir laisvei nėra lengvas dalykas, bet yra skaistus ir kilnus.

Eidami petys į petį ir drauge nešdami Laisvės Vėliavą, tikėkime, kad dar kitą Vasario 16 dieną turėsime vien tikrojo džiaugsmo ir padėkos dieną.“ (Trimitas. 1922, nr. 6, p. 2)