Panevėžiečiai 1955 m. Respublikinėje dainų šventėje

Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. 1955 m. PAVB, Leono Černiausko fondas F91-14

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. 1955 m. PAVB, Leono Černiausko fondas F91-14

Šiemet sukanka 100 metų, kai 1924 m. rugpjūčio 23 ir 25 d. Kaune pirmą kartą surengta visos Lietuvos dainų šventė (tuo metu – Dainos diena).

2024 m. birželio 29 – liepos 6 d. Vilniuje vyksiančios jubiliejinės Dainų šventės tema – „Kad giria žaliuotų“. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2024-uosius Dainų šventės metais. Šia proga pristatome nuotrauką iš Leono Černiausko fondo F91, kurioje – Panevėžio kultūros namų liaudies šokių kolektyvas 1955 m. Respublikinėje dainų šventėje.

Choro dirigentas, pedagogas, 1955 m. Respublikinės dainų šventės dalyvis Juozas Šidlauskas prisimena: „Panevėžio miesto ir rajono saviveiklos kolektyvai ruošėsi šiai šventei jau nuo 1954 rudens. Chorai, liaudies šokių rateliai, orkestrai kruopščiai ruošė respublikinės dainų šventės repertuarą. Geriausieji kolektyvai, išbandę savo jėgas miesto ir rajono meninės saviveiklos apžiūrose ir dainų šventėse, laukė tos dienos, kada galės įsijungti į bendrą 30 000 dainų šventės  dalyvių kolektyvą.

Ir štai toji diena atėjo. Liepos 15 d. vakarą į stotį skubėjo cukraus fabriko dainininkai, mėsos kombinato orkestrantai, Marytės Melnikaitės vardo kolūkio choristai, IV vidurinės mokyklos šokėjai, pedagoginės mokyklos skudutininkai ir visa eilė kitų miesto ir rajono saviveiklininkų. Specialiu traukiniu nugabenti į Vilnių, dainų šventės dalyviai buvo apgyvendinti jiems skirtose patalpose.

Gražių laimėjimų pasiekė mūsų miesto ir rajono saviveiklininkai: mėsos kombinato pučiamųjų instrumentų orkestras, pedagoginės mokyklos skudučių orkestras ir mergaičių choras laimėjo pirmąsias, o Marytės Melnikaitės vardo kolūkio mišrus choras ir IV vidurinės mokyklos liaudies šokių ratelis – antrąsias vietas.

Šventiškai pasipuošęs, iškilmingai atrodo senasis Vilnius. Lygiai 19 val. „Spartako“ stadione iškilmingai suskamba trimitų akordai skelbią respublikinės dainų šventės pradžią. Virš Vilniaus ir jo apylinkių galingai ir darniai suskamba daina <…>.

Ypač puikūs ir įspūdingi buvo liaudies šokiai. Įvairiaspalve, lyg gyvų gėlių, juosta pasipuošė šokių figūromis stadiono aikštė. Vieni šokiai pakeisdavo kitus, suaugusių vieton stodavo vaikai <…>.

Dainų šventės dalyviai dėkingi <…> organizatoriams už puikų priėmimą, organizuotas nemokamas ekskursijas po Vilniaus įžymiąsias vietas, puikų kultūrinį aptarnavimą. Šių įspūdingų dienų panevėžiečiai ilgai neužmirš <…>.“ (Panevėžio tiesa. 1955 07 29)

Lietuvos dainų šventė – ypatinga proga visai tautai pabūti kartu.