Medelių sodinimas – prasmingas darbas

Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 medelių sodinimo šventė. Fotografas A. Patamsis. Panevėžys. 1932 05 01. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 medelių sodinimo šventė. Fotografas A. Patamsis. Panevėžys. 1932 05 01. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637

Medis – augimo, stiprybės, amžinojo gyvybės atsinaujinimo gamtoje simbolis. Todėl ne veltui sakoma, kad pasodinę medį, darome gera ne tik sau, bet ir žmonijai.

1921 m. Juozo Tumo-Vaižganto su bendraminčiais įkurta „Lietuvai pagražinti draugija“ darbavosi dviem pagrindinėmis kryptimis – gamtosaugos ir atminties puoselėjimo. Draugijos raginimas „kelti ir tobulinti Lietuvoje mintį ir nusimanymą, jog privalu ypač augalais gražinti įvairios tėvynės vietos“, paplito visoje Lietuvoje, neaplenkė ir mokyklų. Anot J. Tumo-Vaižganto, „Lietuvai pagražinti draugija“ „apmedžiavo“ visą šalį.

Pristatome fotografiją, kurioje užfiksuota Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 1932 m. gegužės 1 d. suorganizuota moksleivių ir mokytojų medelių sodinimo šventė.

Mokyklos kronikoje rašoma: „Mokiniai su mokytojais iškilmingai pasirengę medžių sodinimo šventei, kuri buvo atlikta 1932 m. gegužės 1 d. Šioje šventėje buvo pasodinta per 20 liepelių apie mokyklos kiemą ir tvorele aptvertas mokyklos kieme atskirai pasodintas „Kęstučio“ medelis. Apie medelių reikšmę prakalbą pasakė mokyklos vedėjas Stasys Janauskas. Ta proga buvo aplankyti „Vilniaus“, „Laisvės“ ir kiti mieste medžių sodinimo dienomis pasodinti medeliai, prie kurių paaiškinimus davė kiti mokyklos mokytojai“. (Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 kronika. PAVB, F8-637)