Sportas, jaunystė, grožis

Grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su sporto vadovu mokytoju Povilu Dauku. Panevėžys. Apie 1934–1935 m. PAVB, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su sporto vadovu mokytoju Povilu Dauku. Panevėžys. Apie 1934–1935 m. PAVB, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

Kas šie panevėžiečiai vaikinai, vilkintys sportinius marškinėlius su JSO emblema? Pristatome nuotrauką, kurioje įsiamžinusi grupė Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubo sportininkų su vadovu mokytoju Povilu Dauku.

Jaunalietuvių sporto organizacija (JSO) – tai 1931 m. spalio 17 d. sekcijos teisėmis prie „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos įsteigta visuomeninė organizacija, vienijusi jaunalietuvių sporto klubus. Organizacija turėjo skyrius visose apskrityse ir daugelyje valsčių. Propagavo jaunimo kūno kultūrą, sportą, patriotizmą. Jaunalietuvių Panevėžio rajono sporto klubas įkurtas 1933 m. pavasarį. Pirmuoju rajono sporto vadovu buvo mokytojas Juozas Švagždys. 1934 m. rajono sporto vadovu išrinktas mokytojas Povilas Daukas. Panevėžio rajono jaunalietuviai sportininkai buvo aktyvūs: žaidė futbolą, krepšiasvydį (krepšinis), domėjosi keliavimu, stalo tenisu, sklandymu ir kitomis sporto šakomis, organizavo jaunalietuvių sporto instruktorių kursus. 1934 m. birželio 23–24 d. Panevėžio rajono jaunalietuviai surengė rajono sporto šventę, kuri vyko „Maisto“ stadione. Buvo surengtos futbolo ir lengvosios atletikos varžybos, visuomenei taip pat „pristatyti bendri ritmiški pratimai“. Panevėžio apskrities JSO sportininkai dalyvavo ir 1934 m. Kaune vykusiame 2-ajame jaunalietuvių sporto sąskrydyje – deleguoti 246 sportininkai, futbolo komanda ir per 20 lengvaatlečių. Futbolo komanda pirmenybių rungtynėse laimėjo 3-iąją vietą, nemažai prizinių vietų užėmė lengvaatlečiai. 1935 m. Panevėžio apskrityje veikė 8 JSO sporto klubai, kuriems priklausė 263 sportininkai. Ypač aktyviai veikė Panevėžio, Rozalimo ir Kupiškio JSO sportininkai. („Jaunoji karta“. 1935, nr. 18, p. 396–397).

SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 19 d. Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais Lietuvoje buvo uždaryta. Jaunalietuvių vadai patyrė represijas.

1988 m. lapkričio mėnesį sąjunga atkurta kaip Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.