Kalėdų eglaitės šventė tarpukario Panevėžio vaikų darželyje

Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja T. Mažeikiene prie Kalėdų eglutės. Panevėžys. Apie 1934 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-90

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja T. Mažeikiene prie Kalėdų eglutės. Panevėžys. Apie 1934 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės fondas F92-90

Šiuo metu vaikų darželiuose mažiesiems organizuojamos Kalėdų eglutės šventės buvo populiarios ir tarpukariu. To meto spaudoje vienas svarbiausių Kalėdų simbolių – eglutė – vadintas kiek kitaip – eglaite.

Lietuvos vaiko draugijos veiklos 10-mečio proga 1934 m. išleistame leidinyje „Lietuvos vaikas” teigiama, kad „Kalėdos – ta tikroji vaikų šventė. Nepraleiskime nieko iš jos gražių tradicijų. Kiek leis ištekliai – jie gali būti ir labai menki – ruoškime eglaitę su tradiciniu Kalėdų dieduku, su maža prakartėle, Kalėdų giesmelėmis, dovanomis ir t. t. Bet neduokime vaikams pasilikti vien prie išorinių formų. Duokime jiems pajusti gilesnę tos šventės prasmę. <…> Kalėdos – didžiausios meilės šventė, ir tai meilei reikia atverti vaikų širdis. Kuriuo būdu – čia kiekvieno auklėtojo nujautimo dalykas. Tik gal čia ir bus svarbiausia tai, kaip auklėtojas prieis prie vaikų širdžių, o ne tai, kiek jis tam tikslui išleis pinigo.“

Tad ir mes, sukdamiesi rūpesčių verpete, nepamirškime Kalėdų šventės prasmės – dalinkimės meile, šiluma ir dėmesiu su artimaisiais bei visai nepažįstamais žmonėmis.