Audra Berčiūnuose

Panevėžietė mokytoja Kotryna Daukienė su sūneliu Alvydu Berčiūnų kurorte prie audros išverstų medžių. 1939 m. birželio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžietė mokytoja Kotryna Daukienė su sūneliu Alvydu Berčiūnų kurorte prie audros išverstų medžių. 1939 m. birželio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo ir Kotrynos Daukų skaitmeninis archyvas

1939 m. birželio 18 d. panevėžiečių mėgiamą Berčiūnų kurortą nusiaubė audra. Nors audra tęsėsi tik apie 7 minutes ir greitai nurimo, bet nuostolių neišvengta. „Panevėžio garse“ (1939 06 24) pasirodė žinutė „Berčiūnų kurortas medžių griuvėsiuose“. Rašoma, kad „nepaprastai kaitri diena pranašavo staigmenų. Apie 17 val. 40 min. pakilo vėjas ir sutemo. <…> Vėjas gavo uragano pobūdį. Kokių 7 minučių laiko tarpe linko prie žemės šimtametės kurorto pušys ir 150 štukų buvo išrautos su šaknimis bei nulaužtos pusiau. Prie kurorto valstybinės miško urėdijos išvertė apie 1000 medžių, o ūkininko Petraškos miške išversta 50 medelių. Apylinkėje: Berčiūnų kaime išversta 13 klojimų ir 1 gyvenamasis namas <…>. Krisdami medžiai išlaužė kurorte tvoreles, suoliukus; kai kuriuose kurorto trobesiuose išdaužė langų stiklus. Stovyklos palapinėse buvusieji mokiniai pateko krentančiųjų medžių riboje ir tik stebuklingu būdu išliko sveiki. Lūžtantieji medžiai savo šakomis lengvai sužeidė du mokinius ir du mokytojus. <…> Kurorte tarp vasarotojų kilo panika susirūpinimas artimaisiais, draugais. <…> Bet greitai visi įsitikino, kad žmonių aukų nėra. <…> Apskritai, kurortas po uragano gavo niūrų vaizdą, ir daugelis skubiai grįžo į namus. Stoties perone prisirinko tūkstantinė minia. Kurortinis traukinys tris kartus pilname vagonų sąstate gabeno miestelėnus iš Berčiūnų į Panevėžį. <…> Audra buvo nuostolinga kurortui, ūkininkams, bet laimingai praėjo, kad nepareikalavo žmonių aukų, o jų galėjo būti <…>.“

Tų pačių metų birželio 25 d. pasikartojusi audra pridarė nuostolių Pažagieniuose, Vyčiuose, Stetiškiuose, Šilagalyje, Pajuostyje, Staniūnuose ir kitose Panevėžio valsčiaus vietovėse. Panevėžio mieste kai kur nugriauti kaminai, nuplėšti stogai. Užmiestyje nuversta daug telefono stulpų („Panevėžio garsas“, 1939 06 28).