Kaip statėme Panevėžio cukraus fabriką

Panevėžio cukraus fabriko statyba. Panevėžys. 1940 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio cukraus fabriko fondas F171-11

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio cukraus fabriko statyba. Panevėžys. 1940 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio cukraus fabriko fondas F171-11

1940 m. balandžio 1 d. akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ pradėjo statyti Panevėžio cukraus fabriką pagal architekto Arno Funko projektą. Statybos darbus vykdė akcinė bendrovė „Statyba“, vadovaujama inžinieriaus Eugenijaus Manomaičio. Čekoslovakijos firma „Škoda“ vykdė montavimo darbus, tiekė medžiagas ir įrengimus. 1940 m. gruodžio mėnesį fabrikas pradėjo darbą. Panevėžio cukraus fabrikas buvo trečioji cukraus gamybos įmonė Lietuvoje.

Ilgametis Panevėžio cukraus fabriko darbuotojas Kazimieras Pamparas savo atsiminimuose rašo, kad „visi cukraus fabriko statybos ir montavimo darbai buvo vykdomi rankiniu būdu, mechanizmai statybose tuo metu dar nebuvo naudojami, išskyrus betono maišyklę ir keletą keltuvų-gervių. Vienu metu cukraus fabriko statyboje dirbo apie 1500 žmonių ir 150 arklinių vežimų-kalamaškių, kuriais statybos vietoje vežiodavo statybines medžiagas ir žemes. Plytos mūrininkams buvo nešiojamos darbininkų ant pečių pasikabintais „ožiais“. Toks „ožys“ buvo daromas iš platesnės apie 1 m ilgio lentos. Viename gale buvo atrama ant kurios kraudavo plytas atremiant jas į lentą <…>. Pakrautų plytų skaičius ant „ožio“ svyruodavo nuo 20 iki 30 ir daugiau –  pagal darbininko-nešiko pajėgumą. Toks plytų nešimo būdas buvo naudojamas visose to meto statybose. Plytų nešiojimas „ožiais“ buvo sunkus ir varginantis darbas. Skiedinį mūrijimui ir tinkavimui nešiodavo kibirais dažniausiai darbininkės moterys. Tik mūrijant fabriko kaminą, plytos ir skiedinys mūrininkams buvo paduodami kamino viduje pastatyta elektrine gerve. Statybos ir montavimo darbai vyko organizuotai ir sparčiai <…>. Cukraus fabriko statybos ir montavimo darbai buvo užbaigti 1940 m. gruodžio mėn. pirmoje dekadoje. Valstybinė komisija, priimdama Panevėžio cukraus fabriką, konstatavo, kad pastatyti 22 pastatai <…>, sutalpinti 40 ha plote ir aptverti 2200 m ilgio tvora. Fabrikas pastatytas netoli Panevėžio, labai gražioje vietoje ant Nevėžio upės kranto. Tai vienas moderniausių ir architektūriškai gražiausių fabrikų respublikoje.“ (PAVB, F171-4)

Panevėžio cukraus fabrikas, veikęs beveik 7 dešimtmečius, 2008 m. uždarytas.