Jonas Alekna

Teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Gimė 1917 07 20 Kubiliūnuose (Radviliškio r.) – mirė 1964 09 03 Panevėžyje. 1930 m. baigė Kubiliūnų pradinę mokyklą, 1935 m. mokėsi Grinkiškio žiemos žemės ūkio mokykloje. 1940 m. baigė Kauno Pirmąją keramikos-amatų mokyklą. 1938–1940 m. lankė Kauno Darbo rūmų ir J. Miltinio vaidybos studiją. 1940–1964 m. – Panevėžio dramos teatro […]

Bronius Babkauskas

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1921 04 09 Pilviškiuose (Vilkaviškio r.) – mirė 1975 10 21 Panevėžyje. Mokėsi Žaliosios pradinėje mokykloje, Pilviškių progimnazijoje. 1938–1940 m. Kaune lankė Darbo rūmų vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1940–1975 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius. Buvo vienas pagrindinių Juozo Miltinio suburtos teatro trupės, su kuria režisierius pastatė geriausius savo […]

Donatas Banionis

Teatro ir kino aktorius, režisierius. Gimė 1924 04 28 Kaune – mirė 2014 09 04 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1932–1937 m. mokėsi pradinėje mokykloje Kaune, vėliau – Kauno amatų mokyklos keramikos skyriuje. 1941–1945 m. mokėsi Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1984 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1941–2001 m. – Panevėžio dramos […]

Raimundas Banionis

Kino, televizijos ir teatro režisierius. Gimė 1957 05 13 Panevėžyje. 1964–1975 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1980 m. baigė Kinematografijos institutą Maskvoje. 1980–1989 m. Lietuvos kino studijos, nuo 1990 – 2000 m. – kino bendrovės „Litnek“ režisierius, nuo 2000 m. dirba UAB „Videometra“. Pirmą kartą išėjo į sceną būdamas trejų metų – Panevėžio dramos […]

Vaclovas Blėdis

Teatro ir kino aktorius, teatro režisierius. Gimė 1920 05 27 Kubiliūnuose (Radviliškio r.) – mirė 1999 09 08 Panevėžyje. Mokėsi Grinkiškio pradinėje mokykloje, 1937–1940 m. – Kauno amatų mokykloje keramikos skyriuje, 1938–1940 m. – Kauno darbo rūmų vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1958 m. stažavosi Maskvos J. Vachtangovo teatre ir Maskvos kino studijoje. Nuo 1940 […]

Jonas Rimgaudas Jurašas

Teatro režisierius. Gimė 1936 06 19 Panevėžyje. Iki 1941 m. gyveno Panevėžyje. Žuvus tėvams, augo pas tetą Marijampolėje. 1954 m. baigė Marijampolės 1-ąją vidurinę vidurinę mokyklą (dab. Rygiškių Jono gimnazija). 1954–1957 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, 1957–1958 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktoriniame fakultete. 1958 m. įstojo į Valstybinį teatro meno institutą […]

Gediminas Karka

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1922 11 26 Panevėžyje – mirė 1991 05 07 ten pat. 1941 m. baigė Panevėžio 1-ają vidurinę mokyklą. Nuo 1941 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1941–1991 m. Panevėžio dramos teatro aktorius. G. Karka buvo vienas pagrindinių Juozo Miltinio suburtos teatro trupės, su kuria režisierius pastatė […]

Albinas Kėleris

Teatro ir kino aktorius.  Gimė 1957 11 22 Panevėžyje. Baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1973–1976 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1973 m. vaidina Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre (iki 1995 m. – Panevėžio dramos teatras). 2004–2008 m. dėstė aktorinį meistriškumą Šiaulių universitete. Teatre sukūrė […]

Juozas Miltinis

Teatro režisierius, aktorius, pedagogas. Gimė 1907 09 03 Dabikinėje (Akmenės r.) – mirė 1994 07 13 Panevėžyje. 1920–1922 m. mokėsi pradinėje Gyvolių mokykloje, 1922–1925 m. – Viekšnių progimnazijoje, 1926–1927 m. Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 1931 m. Kaune baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą. 1932–1936 m. Paryžiuje lankė Luvro meno mokyklą, klausėsi paskaitų Sorbonos universitete, mokėsi Šarlio Diuleno […]

Stasys Petronaitis

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1932 08 08 Plaučiškiuose (Pakruojo r.) – mirė 2016 05 02 Panevėžyje. Mokėsi Plaučiškių pradinėje, Smilgių progimnazijoje, Panevėžio 1-ojoje berniukų gimnazijoje, Panevėžio 2-ojoje vakarinėje mokyklose. 1950–1951 m. – Panevėžio dramos teatro studijoje (vadovas J. Miltinis). 1951–1972 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius. 1980 m. – Šiaulių dramos teatro aktorius. 1969–1977 […]

Asta Preidytė

Teatro ir kino aktorė. Gimė 1960 03 27 Biržuose. 1966–1977 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1975–1978 m. lankė Juozo Miltinio dramos teatro studiją Panevėžyje. 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją, dramos teatro aktoriaus specialybę. Nuo 1979 m. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro (iki 1995 m. – Panevėžio dramos teatras) aktorė. Vaidina televizijos serialuose, sukūrė […]

Rasa Samuolytė

Teatro ir kino aktorė Gimė 1975 01 21 Panevėžyje. 1993 m. baigė Panevėžio 12-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją. 1997 m. baigė aktorinio meistriškumo su sustiprintu muzikiniu paruošimu bakalauro studijas (kurso vadovas J. Vaitkus), 1999 m. – aktorinio meistriškumo magistro studijas (kurso vadovas J. Vaitkus, specialybės pedagogas O. Koršunovas). Nuo 1999 […]

Eugenija Šulgaitė (Karkienė)

Teatro ir kino aktorė. Gimė 1923 05 14 (asm. dokumentuose – 06 01) Raguvoje (Panevėžio r.) – mirė 2014 07 28 Panevėžyje. Mokėsi Raguvos progimnazijoje, 1943 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1942–1944 m. mokėsi Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1943–1998 m. Panevėžio dramos teatro (nuo 1995 m. – Juozo Miltinio dramos teatras) […]

Kazimieras Vitkus

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1921 03 04 Dembnėje (Kėdainių r.) – mirė 1995 01 05 Panevėžyje. Vaikystėje su tėvais emigravo į Braziliją. Su broliu likę našlaičiais grąžinti į Lietuvą. Kauno amatų mokykloje įgijo staliaus profesiją. 1938–1940 m. mokėsi Kauno darbo rūmų vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1940–1995 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius, pokario […]