Jonas Juodelis

Kunigas monsinjoras. Gimė 1921 05 21 Liudiškiuose (Anykščių r.) – mirė 2006 01 07 Panevėžyje. 1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradinėje mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1947 m. įšventintas kunigu. 1948 m. apgynė […]

Marija Kazimiera Kaupaitė

Vienuolė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos JAV ir Lietuvoje įkūrėja ir generalinė vyresnioji. Gimė 1880 01 06 Gudeliuose (Panevėžio r.) – mirė 1940 04 17 Čikagoje (JAV). Mokėsi namuose, privačioje mokykloje Panevėžyje, 1902–1905 m. – Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija). Brolio kunigo Antano Kaupo kviečiama 1897 m. atvyko į Skrantoną (JAV), susipažino su Nazareto Šventosios Šeimos […]

Alfonsas Lipniūnas

Kunigas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Gimė 1905 03 12 Talkoniuose (Pasvalio r.) mirė – 1945 03 28 Pucke (Lenkija), 1989 09 12 palaikai perlaidoti Panevėžyje. Mokėsi Pumpėnų pradinėje mokykloje. 1925 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1930 m. – Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą. 1935–1937 m. studijavo […]

Mečislovas Leonardas Paliulionis

Vyskupas. Gimė 1834 11 19 Smilgių valsčiuje (Panevėžio r.) – mirė 1908 05 15 Kaune. 1861 m. baigė Panevėžio bajorų mokyklą, nuo 1852 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, 1856–1860 – Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge. Įšventintas kunigu, 1860–1882 m. dėstė dogmatinę teologiją Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Nuo 1865 m. dar ir kapelionas Kauno mergaičių […]

Kazimieras Paltarokas

Lietuvos katalikų bažnytinis veikėjas, vyskupas. Gimė 1875 10 22 Gailioniuose (Pakruojo r.) – mirė 1958 01 03 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje. 1886–1888 m. mokėsi Joniškėlio pradinėje mokykloje, 1889–1894 m. – Mintaujos (Jelgavos. Latvija) gimnazijoje. 1894–1898 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1902 m. baigė Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge, įšventintas kunigu. 1902–1906 m. dirbo Liepojoje (Latvija) vikaru […]

Marija Rusteikaitė

Vienuolė, medikė, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos steigėja. Gimė 1892 01 02 Kybartų dvare (Šiaulių r.) – mirė 1949 12 14 Vilniuje. 1911 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Studijavo mediciną ir farmaciją P. Lesgafto aukštuosiuose kursuose Sankt Peterburge, A. Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje, įgijo medikės ir farmacininkės specialybę. Mokytojavo Sankt Peterburge, 1922 m. – progimnazijoje Kražiuose. […]