Julius Beinortas

Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, inžinierius. Gimė 1943 02 11 Kačiuškiuose (Radviliškio r.) – mirė 2019 02 13 Panevėžyje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. 1959 m. baigė Grinkiškio vidurinę mokyklą, 1965 m. – Kauno politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus-technologo specialybę. 1968 m. studijavo Friazino SSRS elektronikos pramonės ministerijos specializuotuose aukštuosiuose inžinerijos kursuose. 1959–1961 m. […]

Andrius Domaševičius

Gydytojas, politikos veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų. Gimė 1865 11 30 Panevėžyje – mirė 1935 03 19 ten pat. 1876–1884 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1890 m. baigė Kijevo universiteto Medicinos fakultetą, įgijo gydytojo ginekologo specialybę. Už socialdemokratinę veiklą 1897 ir 1899 m. kalintas Vilniuje, 1900 m. ištremtas į Sibirą. 1904 m. grįžo […]

Naftalis Fridmanas

Lietuvos žydų politinis veikėjas, teisininkas. Gimė 1863 m. Juodžiuose (netoli Kražių) – mirė 1921 08 24 Bad Kisingene (Vokietija), palaidotas Panevėžyje. Įgijo tradicinį žydišką pradinį išsilavinimą. 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Sankt Peterburgo universitetą. 1887 m. baigė teisės studijas ir įgijo teisės kandidato laipsnį. 1888 m. apsigyveno Panevėžyje, paskirtas prisiekusiojo advokato padėjėju, […]

Egidijus Jarašiūnas

Teisininkas, konstitucinės teisės teisėtyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas. Gimė 1952 10 09 Sendvariuose (Kelmės r.). 1970 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1980–1982 m. dirbo Širvintų, 1982–1990 m. – Panevėžio juridinėse konsultacijose advokatu. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, dirbęs Teisinės sistemos komisijoje. Kovo 11-osios akto „Dėl Lietuvos […]

Rasa Juknevičienė

Lietuvos politinė veikėja, gydytoja. Gimė 1958 01 26 Tiltagaliuose (Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio 2-ojoje, 4-ojoje vidurinėse mokyklose, 1976 m. baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1983 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo specialybę. Valstybės valdymo ir politikos klausimais stažavosi Prancūzijoje (1993), Norvegijoje, Vokietijoje (1995), Jungtinėje Karalystėje (1996), JAV (1998). 1983 m. – Panevėžio centrinės ligoninės, […]

Jonas Liaučius

Teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas. Gimė 1947 01 15 Palaižupėje (Mažeikių r.). 1962 m. baigė Laižuvos septynmetę mokyklą, 1965 m. – Mažeikių vidurinę mokyklą. 1969–1974 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1965–1966 m. miškų ūkio darbininkas, spirito-krakmolo fabriko darbininkas Latvijoje. 1968–1969 m. – mokytojas Mažeikių rajone, 1970–1974 m. – Vilniaus priešgaisrinės apsaugos dalinio ugniagesys. […]

Jonas Mykolas Antanas Moigis

Teisininkas, visuomenės veikėjas, filantropas. Gimė 1867 11 25 Panevėžyje – mirė 1933 07 08 Karaliaučiuje (Vokietija), palaidotas Panevėžyje Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse. 1878–1886 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Ją baigęs, įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. 1887 m. perėjo į Teisės fakultetą, jame studijavo iki 1891 m., kai už dalyvavimą studentų protesto akcijose iš […]

Alfonsas Moravskis

Politikos veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų, ekonomistas, finansų specialistas, kraštotyrininkas. Gimė 1868 04 07 Pažvėrinių dvare (Panevėžio r.) – mirė 1941 03 15 Kaune. Vaikystėje gyveno Panevėžyje. 1886–1887 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1887 m. studijavo Charkovo, Kazanės, Kijevo universitetuose. 1902 m. baigė Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą, po to dar apie 3 […]

Juozas Urbšys

Lietuvos politinis veikėjas, diplomatas, vertėjas. Gimė 1896 03 13 Šeteniuose (Kėdainių r.) – mirė 1991 04 30 Kaune. 1905–1907 m. gyveno Zaosėje (Panevėžio r.). 1907–1914 m. mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1915–1916 m. studijavo Rygos politechnikos institute. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. baigė Čiugujevo (Ukraina) karo mokyklą, išsiųstas į […]