Algirdas Kazimieras Jackevičius

Gydytojas chirurgas, onkologas. Gimė 1926 08 03 Dembavoje (Panevėžio r.) – mirė 2020 10 22 Vilniuje. Gimė bajorų, Dembavos dvaro savininkų, šeimoje. Mokėsi Kauno XV pradinėje, Tauragės mokytojų seminarijos pradinėje mokyklose, Alytaus ir Kauno gimnazijose, baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1948 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, pakviestas studijuoti aspirantūroje prie Eksperimentinės medicinos ir onkologijos […]

Platonas Jankauskas

Inžinierius mechanikas. Gimė 1860 10 31 Minske (Baltarusija) – mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Panevėžio r.). 1879 m. baigė Minsko klasikinę gimnaziją. 1883 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto astronomijos studijas ir įstojo į Sankt Peterburgo kelių inžinerijos institutą. 1886 m. jį baigė, įgydamas kelių inžinieriaus diplomą. Inžinieriaus praktiko darbą dirbo kelių ir uostų statybose Rusijoje. […]

Eugenijus Arvydas Janulaitis

Biochemikas. Gimė 1942 09 26 Panevėžyje. Būdamas trejų su šeima išsikėlė į Kelmę, vėliau apsigyveno Kaune. 1960–1964 m. studijavo Kauno medicinos institute, 1964–1967 m. – Biochemijos ir Genetikos katedrose Leningrado valstybiniame institute (Rusija), įgijo biologo biochemiko specialybę. 1975–2003 m. dirbo Biotechnologijos institute (1975–1992 m. – Taikomosios enzimologijos institutas, 1992–1995 m. Biotechnologijos institutas „Fermentas“), 1975–1988 m. […]

Egidijus Jarašiūnas

Teisininkas, konstitucinės teisės teisėtyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas. Gimė 1952 10 09 Sendvariuose (Kelmės r.). 1970 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1980–1982 m. dirbo Širvintų, 1982–1990 m. – Panevėžio juridinėse konsultacijose advokatu. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, dirbęs Teisinės sistemos komisijoje. Kovo 11-osios akto „Dėl Lietuvos […]

Elžbieta Jodinskaitė

Bibliotekininkė, pirmosios Panevėžio viešosios bibliotekos vadovė, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, visuomenės veikėja. Gimė 1877 06 18 Švobiškyje (Pasvalio r.) – mirė 1951 05 03 Panevėžyje. Baigė Švobiškio pradinę mokyklą, 1890–1896 m. mokėsi Pauker aukštesniojoje mergaičių mokykloje Mintaujoje (Latvija). Gyveno pas Joną ir Konstanciją Jablonskius (K. Sketerytė-Jablonskienė buvo E. Jodinskaitės giminaitė), ten susipažino su lietuvių tautinio […]

Rasa Juknevičienė

Lietuvos politinė veikėja, gydytoja. Gimė 1958 01 26 Tiltagaliuose (Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio 2-ojoje, 4-ojoje vidurinėse mokyklose, 1976 m. baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1983 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo specialybę. Valstybės valdymo ir politikos klausimais stažavosi Prancūzijoje (1993), Norvegijoje, Vokietijoje (1995), Jungtinėje Karalystėje (1996), JAV (1998). 1983 m. – Panevėžio centrinės ligoninės, […]

Jonas Juodelis

Kunigas monsinjoras. Gimė 1921 05 21 Liudiškiuose (Anykščių r.) – mirė 2006 01 07 Panevėžyje. 1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradinėje mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1947 m. įšventintas kunigu. 1948 m. apgynė […]

Jonas Rimgaudas Jurašas

Teatro režisierius. Gimė 1936 06 19 Panevėžyje. Iki 1941 m. gyveno Panevėžyje. Žuvus tėvams, augo pas tetą Marijampolėje. 1954 m. baigė Marijampolės 1-ąją vidurinę vidurinę mokyklą (dab. Rygiškių Jono gimnazija). 1954–1957 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, 1957–1958 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktoriniame fakultete. 1958 m. įstojo į Valstybinį teatro meno institutą […]

Alfonsas Jurskis

Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, inžinierius radiotechnikas. Gimė 1894 08 04 Akmenytėje (dabar Panevėžio r.) – mirė 1966 07 31 Filadelfijoje (JAV). 2012 m. jo ir žmonos Onos Tallat-Kelpšaitės-Jurskienės palaikai perlaidoti Karūžiškės dvaro žmonos giminės kapinaitėse, Medvėgalio šlaite (Šilalės r.). 1912 m. baigė Mintaujos realinę gimnaziją. 1912–1916 m. mokėsi Peterburgo politechnikos institute, kur […]