Algirdas Kazimieras Jackevičius

Algirdas Kazimieras Jackevičius

Gydytojas chirurgas, onkologas.

Gimė 1926 08 03 Dembavoje (Panevėžio r.) – mirė 2020 10 22 Vilniuje.

Gimė bajorų, Dembavos dvaro savininkų, šeimoje. Mokėsi Kauno XV pradinėje, Tauragės mokytojų seminarijos pradinėje mokyklose, Alytaus ir Kauno gimnazijose, baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją.

1948 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, pakviestas studijuoti aspirantūroje prie Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto. Tuo pačiu metu dirbo chirurgu Vilniaus I klinikinėje (Šv. Jokūbo) ligoninėje. Nuo 1957 m. – Onkologijos mokslinio tyrimo instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, pasirinko krūtinės ląstos chirurgijos sritį, aktyviai įsijungė į onkologijos srities mokslinius tyrimus. Šiame institute (nuo 1990 – Lietuvos onkologijos centras, nuo 2014 – Nacionalinis vėžio institutas) dirbo iki 2008 m., 1992–1995 m. – Chirurgijos klinikos vadovas, nuo 2002 m. – Chirurgijos klinikos profesorius konsultantas. Daug metų dėstė onkologijos discipliną Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentams.

Stažavosi Maskvos, Leningrado moksliniuose institutuose, SSSR Mokslų akademijos Onkologijos centre ir kt.

Habilituotas medicinos mokslų daktaras (1969). Profesorius (1990).

Svarbiausia A. K Jackevičiaus mokslinių tyrimų sritis – plaučių vėžio ir kitų piktybinių navikų diagnostika ir gydymas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo operuoti ligonius, sergančius plaučių onkologinėmis ligomis. 1958 m. atliko savo pirmąją radikalią plaučių operaciją, pacientui pašalindamas kairįjį plautį. Kartu su kolegomis pirmieji Sovietų Sąjungoje sergantiesiems plaučių vėžiu pradėjo taikyti papildomą gydymą – spindulinę terapiją, priešnavikinius preparatus.

Atskirai ir su kitais išleido monografijų, mokomųjų leidinių: „Hematogeninis osteomielitas ir jo gydymas“ (1956), monografiją „Plaučių vėžys“ (1975), „Piktybinių navikų gydymas“ (su kitais; 1984), vadovėlį „Onkologija“ (su kitais; 1992), „Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgijos istorija“ (su kitais; 1995), „Plaučių ir tarpuplaučio navikai“ (2002). Mokomosios monografijos „Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai“ (2016) iniciatorius ir vienas iš sudarytojų. Išleido tris prisiminimų knygas: „Gyvenimo vingiais“ (2014), „Mintys apie gyvenimą“ (2015), „Gineičių giminės keliai“ (2018).

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bendradarbiavo su Europos vėžio tyrimo organizacijomis, dalyvavo plaučių vėžio programose kartu su Austrijos, Olandijos, Prancūzijos mokslininkais.

Dalyvavo įvairių draugijų ir organizacijų veikloje: International Association for the study of lung canser, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos garbės narys (nuo 2006), Lietuvos senologijos, Lietuvos onkologų draugijų narys, Vilniaus chirurgų draugijos narys. Lietuvos karališkos bajorų draugijos narys (nuo 2008), Algirdo Jackevičiaus Labdaros fondo onkologiniams ligoniams ir moksliniams tyrimams remti pirmininkas, Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti valdybos narys. Nuo 2007 m. – visuomeninės organizacijos „Lietuvos veikli ilgaamžystė“ vienas iš iniciatorių ir steigėjų, kurį laiką – jos prezidentas.

Atmintis
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas A. K. Jackevičiaus rankraščių fondas.

 

Nuotraukoje Algirdas Kazimieras Jackevičius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto absolventas. Prieiga internete: http://mokslolietuva.lt/2016/03/profesorius-algirdas-jackevicius-apie-visaverti-gyvenima/


Svarbesnė literatūra apie A. Jackevičių

  1. Algirdas Kazimieras Jackevičius : profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto profesorius konsultantas, Labdaros fondo onkologiniams ligoniams ir moksliniams tyrimams remti pirmininkas. Iliustr. // Lietuvos medicina. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. P. 66–67, 260–261.
  2. Jackevičius Algirdas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2005, [t.] 8, p. 461; Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, [t.] 3, p. 11.
  3. Jackevičius, Algirdas. Mintys apie gyvenimą. Prieiga internete: https://issuu.com/lmbtau/docs/algirdas_jackevicius_mintys_apie_gy
  4. Prof. habil. dr. Algirdas Kazimieras Jackevičius 1926–2020 : [chirurgas onkologas, prof. : nekrologas]. Portr. // Mokslo Lietuva. 2020, gruod. 14, p. 12.
  5. Profesorius Algirdas Jackevičius : [onkologas] : bibliografinė rodyklė / Lietuvos onkologijos centras. Vilnius : Lietuvos onkologijos centras, 1996. 34, [1] p. : iliustr.