Egidijus Jarašiūnas

Egidijus Jarašiūnas

Teisininkas, konstitucinės teisės teisėtyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas.

Gimė 1952 10 09 Sendvariuose (Kelmės r.).

1970 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1980–1982 m. dirbo Širvintų, 1982–1990 m. – Panevėžio juridinėse konsultacijose advokatu. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, dirbęs Teisinės sistemos komisijoje. Kovo 11-osios akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras. Vienas Lietuvos Konstitucijos ir kitų svarbių įstatymų kūrėjų: 1990–1996 m. buvo darbo grupių, kurios rengė Politinių partijų ir politinių organizacijų, Pilietybės, Profesinių sąjungų, Konstitucinio Teismo, Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, Seimo Statuto, Advokatūros, Prokuratūros ir daugelio kitų įstatymų, taip pat tarptautinių sutarčių projektų narys. 1992–1996 m. LR Seimo narys, dirbęs Valstybės ir teisės komitete. 1996–2005 m. – LR Konstitucinio Teismo teisėjas. 1997–2000 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros asistentas, 2005–2007 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas. 2006–2010 m. – LR Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjas. 2007–2010 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas, nuo 2010 m. – Europos Sąjungos Teisingumo teismo teisėjas.

Socialinių mokslų daktaras (1999). Docentas (2003). Profesorius (2007). Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras (2010).

Lietuvos advokatų kolegijos narys (1979–1990). 1988 m. įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio miesto tarybos pirmininkas (1988–1990). Sąjūdžio Seimo narys (1988–1990). 1993 m. – vienas partijos Tėvynės Sąjunga/Lietuvos konservatoriai steigėjų. Europos Tarybos komisijos už demokratiją per teisę (Venecijos komisijos) tikrasis narys (2006–2010), Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys (2008–2010), Valstybinės derybų su Rusijos Federacija delegacijos narys, Tarpparlamentinės Baltijos Asamblėjos narys.

Dalyvavo tarptautinėse konferencijose Prancūzijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje, Graikijoje, Čilėje, Armėnijoje, Sakartvele ir kt. Skaitė paskaitas Prancūzijos, Latvijos aukštosiose mokyklose.

E. Jarašiūnas yra vienas produktyviausių teisės mokslininkų Lietuvoje. Publikavo daugiau kaip 80 straipsnių Lietuvos konstitucinės teisės, lyginamosios konstitucinės teisės, Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės sąveikos klausimais. Parašė monografiją „Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis teismas“ (2003). Su kitais parengė knygas: „Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras“ (2000), „Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė“ (2002), vadovėlius „Lietuvos konstitucinė teisė“ (2001, 2002, anglų k. 2003) ir „Lyginamoji konstitucinė teisė (2016), „Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą“ (2005), „Konstitucinio reguliavimo įvairovė“ (2006), „Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda“ (2007), „Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga“ (2008), „Prezidentas valstybinės valdžios institucijų sistemoje (2011), „Europos Sąjungos valstybių konstitucinės sistemos“ (2012). Šešių mokslinių knygų užsienio kalbomis bendraautorius. Mokslo studijos „Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos“ (2014) bendraautorius. Išvertė L. Favoreu „Konstituciniai teismai“ (2001).

Nuo 2009 m. vadovauja mokslinio leidinio „Socialinio mokslo studijos“ redaktorių kolegijai.

Įvertinimas
Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius (2003).
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius (2018).

 

Nuotraukoje Egidijus Jarašiūnas. Prieiga internete: https://www.vle.lt/Straipsnis/Egidijus-Jarasiunas-34104


Svarbesnė literatūra apie E. Jarašiūną

  1. Jalianiauskas, Aivaras. Nepriklausomybės medaliai ir panevėžiečiams // Panevėžio balsas. 2000, liep. 5, p. 2
  2. Jarašiūnas Egidijus. Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. Kaunas : Leidybos studija, [2018]. P. 683.
  3. Jarašiūnas Egidijus. Iliustr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015, d. 2, p. 490.
  4. Jarašiūnas Egidijus. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2005, [t.] 8, p. 567.
  5. Mikučionytė, Raimonda. Liuksemburge atstovauja teisingumui. Nuotr. // Panevėžio balsas. 2012, rugpj. 25, p. 1–2.
  6. Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras profesorius Egidijus Jarašiūnas = Doctor Honoris Causa of Mykolas Romeris university professor Egidijus Jarašiūnas. Portr..  Gretut. tekstas liet., angl. // Jurisprudencija. 2010, [t.] 3 (121), p. 7–12.