Algimantas Aleksandravičius

Fotomenininkas. Gimė 1960 11 02 Klaipėdoje. 1979 m. baigė Klaipėdos 4-ąją vidurinę mokyklą. 1984–2009 m. gyveno Panevėžyje. 1984–1991 m. dirbo kultūrizmo treneriu, 1986 m. treniravo Lietuvos jaunimo rinktinę. Panevėžyje įkūrė „Algimanto“ fotografijos galeriją (1994–1999), jai vadovavo, surengė daugiau kaip 60-ties žinomų Lietuvos menininkų parodų, kitų kultūrinių renginių. Nuo 1995 m. dirbo fotografu žurnaluose „Extra“, „Cosmopolitan“, […]

Juozas Balčikonis

Dailininkas tekstilininkas, pedagogas. Gimė 1924 01 12 Giedraitinėje (Panevėžio r.) – mirė 2010 12 19 Vilniuje. 1936–1944 m. mokėsi Ramygalos (Panevėžio r.) gimnazijoje. 1944–1945 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1951–1989 m. Lietuvos dailės […]

Bernardas Bučas

Skulptorius. Gimė 1903 11 18 Naurašiliuose (Panevėžio r.) – mirė 1979 12 21 Kaune. 1926 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1926–1928 m. studijavo Romos, 1928–1929 m. – Briuselio karališkojoje dailės akademijoje. Čia įsigijo aukštojo mokslo baigimo diplomą, 1929 m. už kompoziciją „Kristaus nuleidimas į karstą“ pelnė pirmąją premiją. Gavęs LR Švietimo ministerijos stipendiją 1936–1937 m. […]

Osvaldas Daugelis

Dailės istorikas, muziejininkas. Gimė 1955 10 06 Naujamiestyje (Panevėžio r.) – mirė 2020 07 19 Kaune. Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje baigė 5-ias klases, mokslą tęsė Kauno Juozo Naujalio vidurinėje meno mokykloje, grafikos skyriuje. 1979 m. baigė Lietuvos dailės institutą, įgijo dailės teorijos ir istorijos specialybę. Stažavosi Ermitaže Leningrade (dab. Sankt Peterburgas, Rusija), Kanadoje. Nuo 1979 […]

Stasys Eidrigevičius

Dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius. Gimė 1949 07 24 Mediniškiuose (Pakruojo r.). Vaikystėje su tėvais persikėlė į Lepšių kaimą prie Panevėžio. Mokėsi Lepšių pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė meninės odininkystės studijas Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje (Lenkija). […]

Gediminas Karalius

Skulptorius. Gimė 1942 04 27 Kaune. Apie 1947 m. kartu su šeima persikėlė gyventi į Karalių kaimą (Panevėžio r.). 1959 m. baigė Vadoklių vidurinę mokyklą, 1959–1964 m. mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. 1964–1970 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1969–1974 dėstė M. K. Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje, 1989–2007 m. – Vilniaus dailės akademijoje, 1989–1991 […]

Kazimieras Kisielis

Skulptorius. Gimė 1926 03 26 Išlaužuose (Panevėžio r.) – mirė 2014 02 28 Vilniuje. Mokėsi Išlaužų, Žižmių pradinėse mokyklose, Ramygalos gimnazijoje. 1944–1945 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, lankė Juozo Miltinio dramos studiją. 1945 m. įstojo ir vienerius metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1946–1951 m. studijavo skulptūrą Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, šią specialybę […]

Remigijus Kriukas

Dailininkas stiklo menininkas, dizaineris. Gimė 1961 03 14 Panevėžyje. 1979 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, 1985 m. – Lietuvos dailės institutą, įgijo stiklo dailininko specialybę. 1985–2000 m. dirbo bendrovėje „Panevėžio stiklas“, nuo 1993 m. – meninio stiklo dizaineris. Nuo 2000 m. vadovauja paties įkurtai meninio stiklo studijai „Glasremis“ Panevėžyje. Nuo 1985 m. dalyvauja […]

Stanislovas Kuzma

Skulptorius. Gimė 1947 05 07 Panevėžyje – mirė 2012 08 14 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje. 1960–1966 m. mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1967–1973 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1973–1976 m. dėstė piešimą Lietuvos dailės institute, 2000–2001 m. – skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje. Stanislovas Kuzma – vienas reikšmingiausių ir universaliausių XX amžiaus […]

Jonas Mackevičius

Dailininkas tapytojas, akvarelistas. Gimė 1872 06 18 Pakritižyje, netoli Raguvos (Panevėžio r.) – mirė 1954 07 25 Roverede (Šveicarija). 1884 m. atvyko į Tverę (Rusija) pas brolį farmacininką mokytis farmakologijos, ten baigė gimnaziją. 1893–1894 m. Sankt Peterburge mokėsi Dailės skatinimo draugijos Piešimo mokykloje, 1894–1896 m. kunigaikštytės Marijos Teniševos Piešimo mokykloje, 1896 m. – privačioje I. […]

Kazimieras Naruševičius

Gimė 1920 03 02 Dūdoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2004 10 12 Panevėžyje. Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas. 1932 m. baigė Rėklių (Panevėžio r.) pradinę mokyklą. 1932–1940 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1945 m. su pertraukomis studijavo tapybą Lietuvos dailės institute, taip pat lietuvių kalbą ir literatūrą, meno istoriją Vilniaus universitete. 1945–1946 m. suimtas, kalėjo KGB […]

Stasys Petrauskas

Dailininkas. Gimė 1950 01 31 Panevėžyje – mirė 2010 05 28 ten pat. Mokėsi Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė 7 klases. Dirbo Panevėžio „Ekrano“ gamykloje, Konservų fabrike, kino teatre „Raketa“. S. Petrauskas – vienas ryškiausių Lietuvos XX a. antros pusės ir nepriklausomybės pradžios savamokslių menininkų. Kurti pradėjo apie 1969-uosius. Dalyvavo keliose tautodailininkų parodose, į Lietuvos […]

Artūras Raila

Skulptorius, tarpdisciplininio meno kūrėjas. Gimė 1962 08 10 Rainaičiuose (Panevėžio r.). 1980 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. Mokėsi Panevėžio vaikų dailės mokykloje. Studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, Akmens skyriuje, 1983–1989 m. – Lietuvos dailės institute, Skulptūros katedroje. 1989–1999 m. dirbo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės mokytoju, 1994–1995 m. – Vilniaus dailės akademijos […]

Kanutas Ruseckas

Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas. Gimė 1800 02 22 Stebėkiuose (Panevėžio r.) – mirė 1860 09 02 Vilniuje. 1809–1815 m. mokėsi Troškūnų (Anykščių r.) bernardinų vienuolyno kolegijoje. 1816 m. pradėjo studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, jas paliko ir 1816–1818 m. studijavo Fizikos ir matematikos fakultete. 1818–1821 m. tęsė studijas Literatūros ir laisvųjų menų fakultete, kur mokėsi […]

Vincas Svirskis

Liaudies skulptorius kryždirbys. Gimė 1835 01 28 Glitėnuose (Panevėžio r.) – mirė 1916 03 07 Burveliuose (Panevėžio r., palaidotas Surviliškyje, Kėdainių r.). Gimė neturtingoje valstiečių šeimoje. Drožinėti pradėjo dar piemenaudamas. Spėjama, kad lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje – Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Spaudos draudimo metais (1864–1904) palaikė ryšius su […]

Gražina Janina Vitartaitė

Dailininkė tapytoja. Gimė 1942 10 03 Krekenavoje (Panevėžio r.). Iki 1956 m. mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje, 1957–1960 m. – Kauno dailės vidurinėje mokykloje. 1960–1966 m. studijavo Lietuvos dailės institute, kur įgijo monumentaliosios tapybos freskos mozaikos specialybės dailininko monumentalisto-freskininko kvalifikaciją. Iki 1973 m. dirbo Vilniaus modelių namų dailininke. 1980–1989 m. – Lietuvos dailės instituto tapybos katedros […]

Juozas Zikaras

Skulptorius, pedagogas. Gimė 1881 11 18 Paliukuose (Panevėžio r.) – mirė 1944 11 10 Kaune. 1899 m. baigė Pumpėnų keturmetę mokyklą. 1904–1906 m. mokėsi Ivano Trutnevo piešimo mokykloje, Juzefo Montvilos privačioje piešimo ir braižybos mokykloje Vilniuje, 1907–1910 m. – Dailės skatinimo draugijos mokykloje Sankt Peterburge. Nuo 1910 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje, ją baigė 1916 […]

Birutė Janina Grasilda Žilytė (Steponavičienė)

Grafikė, tapytoja, knygų iliustratorė. Gimė 1930 06 02 Nainiškiuose (Panevėžio r.). 1942 m. baigė Miežiškių (Panevėžio r.) pradinę mokyklą. 1942–1947 m. mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1947–1949 m. – suaugusiųjų gimnazijoje ir kartu dirbo Panevėžio spaustuvėje. 1956 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1956–1987 m. kūrė iliustracijas žurnalui „Genys“, 1963–1987 m. – Vilniaus M. K. Čiurlionio meno […]

Kazimieras Leonardas Žoromskis

Dailininkas tapytojas. Gimė 1913 03 04 Smilgiuose (Panevėžio r.) – mirė 2004 04 14 Vilniuje. 1924–1928 m. mokėsi Smilgių pradinėje mokykloje. 1936 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1936–1937 m. mokėsi Lietuvos karo mokykloje Kaune, suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo 1938 m. mokėsi Kauno meno mokykloje J. Vienožinskio tapybos studijoje. 1942 m. baigė Vilniaus […]