Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė

Istorikė, pedagogė, pirmosios lietuviškos gimnazijos Panevėžyje steigėja ir direktorė. Gimė 1890 03 22 Vaivadų dvare (Panevėžio r.) – mirė 1980 06 24 Kaune. Mokėsi savarankiškai, 1900 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, ją baigė sidabro medaliu. 1914 m. baigė Peterburgo Aukštųjų Bestuževo kursų istorijos-filologijos fakultetą. 1914 m. grįžo į Lietuvą, gyveno tėvų namuose Vaivaduose, vertėsi privačia […]

Matas Grigonis

Pedagogas, vaikų rašytojas, vertėjas. Gimė 1889 10 03 Miškiniuose (Rokiškio r.) – mirė 1971 01 07 Vilniuje. 1900 m. baigė  Rokiškio pradinę mokyklą, 1900–1906 m. mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje,  1906–1907 m. – Vilniaus kunigų seminarijoje. 1909 m. Peterburge išlaikė egzaminus pradinės mokyklos mokytojo teisėms įsigyti. 1911 m. Marijampolėje išlaikė egzaminus lietuvių kalbos namų mokytojo teisėms. […]

Juozapas Gudavičius

Kompozitorius, kapelmeisteris, choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas. Gimė 1873 01 13 Skliausčiuose (Jurbarko r.) – mirė 1939 11 12 Niurkonyse (Pasvalio r.), palaidotas Panevėžyje. Mokėsi Rietavo muzikos mokykloje. 1899 m. baigė Varšuvos muzikos institutą muzikos mokytojų ir kapelmeisterių klasę, dar metus mokėsi A. Butkevičiaus vargonų klasėje. J. Gudavičius – pirmasis Lietuvos kariuomenės kapelmeisteris. Nuo 1900 m. […]