Kazimieras Naruševičius

Gimė 1920 03 02 Dūdoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2004 10 12 Panevėžyje. Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas. 1932 m. baigė Rėklių (Panevėžio r.) pradinę mokyklą. 1932–1940 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1945 m. su pertraukomis studijavo tapybą Lietuvos dailės institute, taip pat lietuvių kalbą ir literatūrą, meno istoriją Vilniaus universitete. 1945–1946 m. suimtas, kalėjo KGB […]

Pilypas Narutis (Žukauskas)

Inžinierius, vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas. Gimė 1920 05 26 Piatigorske (Rusija) – mirė 2014 06 07 Oak Lawn (JAV), palaidotas Čikagoje. 1921 m. su šeima grįžo į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Baigęs pradinę mokyklą 1932–1938 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1938–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete […]