Kazimieras Naruševičius

Kazimieras Naruševičius. PKM L52

Gimė 1920 03 02 Dūdoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2004 10 12 Panevėžyje.

Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas.

1932 m. baigė Rėklių (Panevėžio r.) pradinę mokyklą. 1932–1940 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940–1945 m. su pertraukomis studijavo tapybą Lietuvos dailės institute, taip pat lietuvių kalbą ir literatūrą, meno istoriją Vilniaus universitete. 1945–1946 m. suimtas, kalėjo KGB kalėjimuose todėl tuo metu studijų nebaigė (Lietuvos dailės institutą baigė 1970 m.).

1949 m. dirbo Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, 1950–1968 m. – Panevėžio miesto 2-ojoje, 4-ojoje, 5-ojoje vidurinėse mokyklose. 1967–1990 m. dėstė Panevėžio vaikų dailės mokykloje. 1966–1979 m. vadovavo dailės studijai „Spektras“. 1992 m. įsteigė Panevėžio Marijonų katalikiškąją dailės mokyklą, jai vadovavo. Panevėžyje inicijavo kasmetinį vaikų piešinių ant asfalto konkursą, skirtą Vaikų gynimo dienai.

Nuo 1962 m. dalyvavo respublikinėse ir SSRS menininkų parodose, buvo visų Lietuvos dailės mokytojų kūrybos parodų dalyvis. Surengė personalinių parodų Vilniuje (1963, 1967, 1980), Panevėžyje (1964, 1985, 1995, 2000, 2003, pomirtinė 2005), Šiauliuose (1990).

K. Naruševičius laikomas žymiausiu profesionaliosios dailės atstovu bei dailės pedagogu sovietmečio Panevėžyje. Pagrindinis jo kūrybos žanras – peizažas. Tapė Lietuvos miestelių vaizdus, kuriems būdingi realizmo, impresionizmo bruožai: „Klaipėda. Rytas uoste“ (1971), „Miesto parkas“ (1973) „Kretingos motyvas“ (1983), „Berčiūnai“ (1984), „Panevėžio motyvas“ (1987), miestelių bažnyčias: „Kretingos motyvas“ (1984), „Palūšė“ (1986), „Kalnalio varpinė“, „Darbėnai. Senoji lietuvių architektūra“ (abu 1988) ir kt. Nuliejo akvarelių: „Uoste“ (1969), „Kabeliai“, „Druskininkų apylinkės. Kabeliai“, „Pakeliui į Druskininkus“, „Zarasų kraštas“ (visos 1975) ir kt.

Parašė per 100 straipsnių, propaguojančių Lietuvos ir pasaulio dailę ir dailininkus, parodų recenzijų.

Dailininko kūrinių buvo įsigijusi LSSR kultūros ministerija, jų turi Panevėžio kraštotyros, Lietuvos dailės muziejai, Lietuvos dailės fondas, privatūs asmenys.

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1964). 1968–1983 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas. 1966–1989 m. Tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus tarybos narys.

Įvertinimas
Labiausiai nusipelnęs panevėžietis meno srityje (1996).
Panevėžio miesto garbės pilietis (1999).

Atmintis
1989 m. skulptorius A. Vytėnas sukūrė dailininko biustą. Sukurtas dokumentinis filmas „Spalvotas Kazio Naruševičiaus pasaulis“ (aut. A. Petrauskas, L. Giedraitytė, R. Petrauskas, 2005). 2005 m. skulptorius A. Pajuodis sukūrė K. Naruševičiaus bronzinę antkapinę skulptūrą. 2008 m. jo vardu Panevėžyje pavadinta gatvė. Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius nuo 2005 m. organizuoja tarptautinius tapytojų plenerus, skirtus K. Naruševičiaus atminimui. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas. Panevėžio kraštotyros muziejuje sukauptas įvairių eksponatų, susijusių su dailininko kūrybiniu palikimu ir jį menančiais ženklais, rinkinys.
2022 04 01 dailininkui suteiktas Vilniaus universiteto Atminties diplomas. Šiuo simboliniu dokumentu į VU bendruomenę yra grąžinami buvę jos nariai, dėl totalinių režimų veiklos negalėję baigti universiteto ir įgyti jo diplomo.

Nuotraukoje Kazimieras Naruševičius. XX a. 10 deš. Panevėžio kraštotyros muziejaus fondas, PKM L52. Prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/virtuali-paroda/dailininkas-kazys-narusevicius-fotografijose/dailininkas-fotografijose


Svarbesnė literatūra apie K. Naruševičių

  1. Čiplytė, Joana Viga. Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas. Vilnius : Homo liber, 1999. 119 p. : iliustr.
  2. Jalianiauskienė, Vitalija. Tapyba širdies kalba. Iliustr. // Sekundė. 2018, spal. 5, p. 4–5.
  3. Januševičienė, Virginija. Profesionalioji dailė. Iliustr.. Gretut. tekst. liet., angl. // Panevėžys. Vilnius : Vaga, 2003. P. 62–64.
  4. Kazys Naruševičius : 1939–1989 tapyba Panevėžys : katalogas. Panevėžys : Varsa, 1989. 18 p., iliustr.
  5. Naruševičius Kazimieras // Lietuvos dailininkų žodynas. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2016, t. 4, p. 514–515.
  6. Panevėžys neteko miesto garbės piliečio Kazio Naruševičiaus : [1920 03 02 – 2004 10 12; nekrologas]. Portr. // Sekundė. 2004, spal. 13, p. 2.