Jonas Mackevičius

Dailininkas tapytojas, akvarelistas. Gimė 1872 06 18 Pakritižyje, netoli Raguvos (Panevėžio r.) – mirė 1954 07 25 Roverede (Šveicarija). 1884 m. atvyko į Tverę (Rusija) pas brolį farmacininką mokytis farmakologijos, ten baigė gimnaziją. 1893–1894 m. Sankt Peterburge mokėsi Dailės skatinimo draugijos Piešimo mokykloje, 1894–1896 m. kunigaikštytės Marijos Teniševos Piešimo mokykloje, 1896 m. – privačioje I. […]

Ona Maksimaitienė

Istorikė, kartografė, pedagogė. Gimė 1902 02 05 Sankt Peterburge (Rusija) – mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Baigusi lenkišką pradinę mokyklą toliau mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje Sankt Peterburge, 1916–1918 m. – Voronežo Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1927 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą. 1923–1924 m. mokytojavo Kaune, 1925–1929 […]

Vytautas Marijošius

Dirigentas, muzikos pedagogas, kompozitorius. Gimė 1911 07 10 Panevėžyje – mirė 1996 02 17 Putname (JAV). 1912–1919 m. su tėvais gyveno Rusijoje. Mokėsi Jekaterinburge, grįžęs į Lietuvą – Panevėžio gimnazijoje (dukters Elonos Marijošiūtės Vaišnienės teigimu, savo šeimos nariams su pasididžiavimu minėdavo, kad jo mokytoja buvo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė), vėliau – Telšių gimnazijoje. Muzikos pagrindus gavo iš […]

Sigita Markevičienė

Lengvaatletė (neįgaliųjų sportas). Gimė 1962 05 06 Upytėje (Panevėžio r.). 1969–1977 m. mokėsi Upytės (Panevėžio r.) aštuonmetėje, 1977–1980 m. – Naujamiesčio (Panevėžio r.) vidurinėje mokyklose. 1983 m. baigė Panevėžio prekybos mokyklą. 1981–1985 m. parduotuvės „Upytė“ Panevėžyje vedėja. 1986–1994 m. dirbo Panevėžio aklųjų ir silpnaregių įmonėje. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų lengvosios atletikos rekordininkė: bėgimo 100 […]

Kazimieras Masiliūnas

Pedagogas, valstybės, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 02 21 Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) – mirė 1973 07 11 Kaune. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje. 1925 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1934 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1931–1932 m. pedagogines studijas gilino Vokietijoje ir Šveicarijoje – Miuncheno ir Ciuricho universitetuose. 1919 m. stojo savanoriu […]

Juozas Masiulis

Knygnešys, pirmojo lietuviško knygyno Panevėžyje įkūrėjas. Gimė 1864 03 06 Prastavoniuose (Radviliškio r.) – mirė 1940 03 26 Panevėžyje. Baigė pradinę mokyklą, švietėsi savarankiškai. Iki 1888 m. dirbo tėvų ūkyje, vėliau susirado darbą Panevėžyje, seserų Jokubauskaičių prekybos namuose. Įgijęs patyrimo, pradėjo kurti savo verslą. Su dėde Vincu Kuzma vertėsi prekyba. Priklausė slaptai Garšvių knygnešių draugijai, […]

Sigita Mažeikaitė-Strečen

Rankininkė, trenerė. Gimė 1958 09 24 Panevėžyje. 1976 m. baigė Pumpėnų (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą. Nuo 1981 m. mokėsi Vilniaus universitete. 1976–1989 m. – Vilniaus „Eglės“ komandos, 1977–1978 m. – SSRS jaunimo, 1978–1986 m. moterų rankinio rinktinės žaidėja. Šešis kartus Lietuvos rankinio čempionė (1981, 1983, 1984, 1986–1988), du kartus vicečempionė (1976, 1978). Lietuvos spartakiados rankinio […]

Šachnelis Abraomas Meras

Gydytojas. Gimė 1865 m. Panevėžyje – mirė 1930 03 26 ten pat. Iki 14 metų studijavo talmudą, bendrojo lavinimo dalykų mokėsi savarankiškai, priimtas į Kauno gimnazijos 5-tą klasę. Baigęs gimnaziją įstojo į Maskvos universitetą, kur įgijo gydytojo specialybę. Tarnavo Černigovo gubernijoje (Ukraina), grįžo į Lietuvą. Nuo 1891 m. dirbo Pasvalyje. Susipažino su Joniškėlio gydytoju Jonu […]

Elena Mezginaitė

Poetė, publicistė, redaktorė. Gimė 1941 10 31 Petriškiuose (Rokiškio r.) – mirė 2005 02 09 Vilniuje, palaidota Panevėžio Šilaičių kapinėse. 1959 m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą, 1960–1966 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo Rokiškio rajono Laibgalių kaimo bibliotekoje, Rokiškio ir Kupiškio rajonų laikraščių redakcijose, nuo 1965 m. – Panevėžio laikraščių – „Tėvynė“, „Panevėžio tiesa“, […]

Antanas Mikėnas

Lengvaatletis (sportinis ėjimas), treneris, pedagogas. Gimė 1924 02 24 Butkiškiuose (Panevėžio r.) – mirė 1994 09 23 Vilniuje. Mokėsi Ramygalos (Panevėžio r. ) progimnazijoje. 1946 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1953 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. 1944–1945 m. mokytojavo Ramygalos, 1945–1946 m. – Kėdainių mokyklose. 1953–1959 m. – „Spartako“ sporto draugijos instruktorius, 1959–1989 m. […]

Rimantas Miknys

Istorikas. Gimė 1958 01 05 Velniakių k. (Panevėžio r.). 1965–1969 m. mokėsi Vepų (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1969–1973 m. – Karsakiškio (Panevėžio r.) 8-metėje mokykloje, 1973–1976 m. – Subačiaus vidurinėje mokykloje. 1976–1981 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir pedagogikos fakultete, 1984–1989 m. – Lietuvos istorijos instituto aspirantūroje. 1994–1995 m. stažavosi Prancūzijos nacionalinių tyrimų centre, […]

Juozas Miltinis

Teatro režisierius, aktorius, pedagogas. Gimė 1907 09 03 Dabikinėje (Akmenės r.) – mirė 1994 07 13 Panevėžyje. 1920–1922 m. mokėsi pradinėje Gyvolių mokykloje, 1922–1925 m. – Viekšnių progimnazijoje, 1926–1927 m. Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 1931 m. Kaune baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą. 1932–1936 m. Paryžiuje lankė Luvro meno mokyklą, klausėsi paskaitų Sorbonos universitete, mokėsi Šarlio Diuleno […]

Jonas Mykolas Antanas Moigis

Teisininkas, visuomenės veikėjas, filantropas. Gimė 1867 11 25 Panevėžyje – mirė 1933 07 08 Karaliaučiuje (Vokietija), palaidotas Panevėžyje Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse. 1878–1886 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Ją baigęs, įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. 1887 m. perėjo į Teisės fakultetą, jame studijavo iki 1891 m., kai už dalyvavimą studentų protesto akcijose iš […]

Alfonsas Moravskis

Politikos veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų, ekonomistas, finansų specialistas, kraštotyrininkas. Gimė 1868 04 07 Pažvėrinių dvare (Panevėžio r.) – mirė 1941 03 15 Kaune. Vaikystėje gyveno Panevėžyje. 1886–1887 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1887 m. studijavo Charkovo, Kazanės, Kijevo universitetuose. 1902 m. baigė Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą, po to dar apie 3 […]