Kazimieras Barėnas (Barauskas)

Rašytojas, redaktorius, leidėjas. Gimė 1907 12 30 (pagal naująjį kalendorių – 1908 01 12) Stanioniuose (Panevėžio r.) – mirė 2006 03 17 Londone (Didžioji Britanija). Mokėsi Paįstrio pradinėje mokykloje, 1922–1929 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1926 m. jo eilėraščius, trumpus prozos bandymus, straipsnius spausdino „Panevėžio balsas“, „Kultūra“, „Žaizdras“, „Varpas“, „Lietuvos aidas“. 1929–1933 m. studijavo […]

Mindaugas Kvietkauskas

Literatūrologas, poetas, eseistas, vertėjas. Gimė 1976 05 27 Panevėžyje. 1994 m. Vilniuje baigė vidurinę mokyklą. 1994–2000 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją ir literatūrą, 2002–2003 m. – Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija) Hebrajų ir judaikos studijų centre judaiką (jidiš kalbą ir literatūrą). Stažavosi Krokuvos Jogailos (Lenkija), Oksfordo (Didžioji Britanija), Leipcigo (Vokietija), Jeilio (JAV) universitetuose, Niujorko YIVO […]

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis

Dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas. Gimė 1852 02 02 Birželiuose (Panevėžio r.) – mirė 1916 08 28 Vilniuje. Mokėsi slaptoje lenkiškoje pradinėje mokykloje, 1864–1870 m. – Šiaulių gimnazijoje. 1871 m. baigė Rygos telegrafistų mokyklą. Kaip laisvas klausytojas studijavo teisę Maskvos universitete, išlaikė egzaminus privataus advokato teisėms gauti. Dirbo Maskvos telegrafe, nuo 1876–1878 m. tarnavo kariuomenėje, dalyvavo […]

Elena Mezginaitė

Poetė, publicistė, redaktorė. Gimė 1941 10 31 Petriškiuose (Rokiškio r.) – mirė 2005 02 09 Vilniuje, palaidota Panevėžio Šilaičių kapinėse. 1959 m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą, 1960–1966 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo Rokiškio rajono Laibgalių kaimo bibliotekoje, Rokiškio ir Kupiškio rajonų laikraščių redakcijose, nuo 1965 m. – Panevėžio laikraščių – „Tėvynė“, „Panevėžio tiesa“, […]

Kazys Paulauskas

Pedagogas, rašytojas. Gimė 1934 01 07 Tauragėje – mirė 2013 06 02 Panevėžyje. 1952 m. baigė Tauragės vakarinę vidurinę mokyklą. 1952 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė įgijęs anglų kalbos mokytojo specialybę. 1956–1990 m. Panevėžio miesto mokyklose dėstė anglų kalbą ir astronomiją. 1975–1981 m. – Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos direktorius. Dėstė filosofiją Kauno […]

Vytautas Petrauskas

Vertėjas, tekstologas. Gimė 1910 01 05 Burveliuose (Panevėžio r.) – mirė 1982 02 15 Vilniuje. 1921 m. įstojo mokytis Panevėžio berniukų gimnazijoje, po metų persikėlė į Kėdainių gimnaziją, kurią baigė 1928 m. Iki 1931 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą, vėliau mokėsi Teisės fakultete. Po studijų dirbo žurnalų „Kūno kultūra ir sveikata“, „Žiburėlis“ redakcijose, […]

Giedra Radvilavičiūtė-Subačienė

Rašytoja, eseistė. Gimė 1960 03 05 Panevėžyje. Baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. Vilniaus universitete – lituanistiką. 1983–1986 m. dirbo literatūros mokytoja Kabelių (Panevėžio r.) aštuonmetėje mokykloje. 1986 m. persikėlė į Vilnių, iki 1994 m. dirbo įvairiose redakcijose. 1994–1997 m. gyveno Čikagoje (JAV), kur atliko mokslinį darbą – kartu su kalbininku G. Subačiumi išleido […]

Laimutė Joana Rapšytė

Vertėja, literatūrologė, teatrologė. Gimė 1938 06 13 Panevėžyje – mirė 2000 06 10 ten pat. 1956 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus pedagoginio instituto prancūzų kalbos studijas. 1963–1994 m. Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus universitete dėstė prancūzų kalbos teorines disciplinas ir užsienio literatūrą. 1970–1973 m. studijavo aspirantūroje Maskvos M. Torezo valstybiniame […]

Mykolas Sluckis

Rašytojas. Gimė 1928 10 20 Panevėžyje – mirė 2013 02 25 Vilniuje. Augo Panevėžyje bei Pumpėnuose. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui evakuotas iš Palangos pionierių stovyklos, gyveno Rusijoje. 1951 m. Vilniaus universitete baigė rusų filologiją. 1950–1951 m. redagavo žurnalą „Žvaigždutė“. 1952–1954 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 m. – sąjungos valdybos sekretorius. Nuo 1959 m. atsidėjo […]

Jonas Strielkūnas

Poetas, vertėjas, publicistas. Gimė 1939 03 16 Putauskuose (Panevėžio r.) – mirė 2010 05 09 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą. 1957–1960 m. dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose. 1963–1967 m. gyveno Panevėžyje, dirbo miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijoje. Vienerius metus dirbo Panevėžio naftos bazės buhalterijoje. 1967–1978 m. […]

Dominykas Urbas

Vertėjas, tekstologas, redaktorius. Gimė 1908 04 28 Švaininkuose (Panevėžio r.) – mirė 1996 08 09 Vilniuje. 1923–1926 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, joje baigė 5 klases. 1929 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1930–1935 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių, lenkų, rusų kalbas ir pedagogiką. Iki II pasaulinio karo dirbo Panevėžio kraštotyros, Kauno miesto, Kauno […]

Lilija Vanagienė

Vertėja, pedagogė. Gimė 1927 08 15 Panevėžyje – mirė 2011 07 17 Vilniuje. 1939–1945 m. mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1950 m. baigė anglų filologiją Vilniaus universitete. Po studijų trumpai mokytojavo Biržuose. 1950–1954 m. dirbo Šiaulių srities Liaudies švietimo skyriuje. 1954–1961 m. – dėstytoja Šiaulių pedagoginiame institute, 1963–1987 m. – Lietuvos konservatorijoje. L. Vanagienė į lietuvių […]

Vanda Zaborskaitė

Literatūrologė, pedagogė, eseistė. Gimė 1922 12 24 Vaškuose (Pasvalio r.) – mirė 2010 12 27 Vilniuje, palaidota Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1924 m. su tėvais persikėlė į Panevėžį. 1941 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1946 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1947–1950 m. mokėsi Lietuvos mokslų akademijos aspirantūroje. 1943–1945 m. mokytojavo Panevėžio […]

Albertas Zalatorius

Literatūrologas. Gimė 1932 11 03 Karveliuose (Panevėžio r.) – mirė 1999 12 13 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1951 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1956 m. Vilniaus universitete – lituanistikos studijas. 1956–1961 m. mokytojavo Varniuose. 1961–1992 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1975–1999 m. Vilniaus pedagoginio instituto (Vilniaus pedagoginio universiteto) dėstytojas, universiteto […]