Kazys Paulauskas

Kazys Paulauskas. PAVB F46-30

Pedagogas, rašytojas.

Gimė 1934 01 07 Tauragėje – mirė 2013 06 02 Panevėžyje.

1952 m. baigė Tauragės vakarinę vidurinę mokyklą. 1952 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė įgijęs anglų kalbos mokytojo specialybę.

1956–1990 m. Panevėžio miesto mokyklose dėstė anglų kalbą ir astronomiją. 1975–1981 m. – Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos direktorius. Dėstė filosofiją Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakariniame fakultete, po to – Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto vyr. asistentas, lektorius.

Domėjosi kosminiais objektais, nežemiškųjų civilizacijų egzistavimu, šiomis temomis skaitė paskaitas visuomenei.

Rašyti pradėjo 1965 m. Debiutinė fantastinė apysaka – „Dorado“ (1971). Išleido fantastines apysakas „Argonautų laivas“ (1979), „Saulės sūnus“ (1983), „Deimo efektas“ (1986), mokslinės fantastikos romaną „Laukesos aitvaras“ (1992), apysaką „Akmenuotame Letos krante“, romanus „Bėgančioji ledo lytimis“ (abu 1997), „Lėlytė“ (2004), „Ištikimybė S“ (2007), fantastinę apysaką „Nepaprasti Netikro Zuikio nuotykiai“ (2008), istorinį romaną „Sibiro vagonų romanas“ (2009), dokumentinę apysaką „Kunigo Bronislovo kosminė odisėja“ (2010).

K. Paulauskas – vienas iš mokslinės fantastikos pradininkų ir reikšmingiausių jos atstovų lietuvių literatūroje, šiame specifiniame žanre gebėjęs gyvu žodžiu perteikti ne tiktai įdomios aplinkos koloritą, bet ir gana originalius charakterius, psichologinę personažų paletę, vidinius asmenybės konfliktus.

LSSR astronomijos draugijos narys (nuo 1980). Panevėžio jaunųjų rašytojų sekcijos (1983–1986) pirmininkas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 1987).

Atmintis
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas K. Paulausko rankraščių fondas, kurį perdavė pats rašytojas.

 

Nuotraukoje Kazys Paulauskas. Panevėžys, 1980. Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių fondas, PAVB F46-30.


Svarbesnė literatūra apie K. Paulauską

  1. Jalianiauskienė, Vitalija. Panevėžyje – lietuviškos fantastikos šaknys. Iliustr. // Sekundė. 2014, saus. 11, p. 4.
  2. Kazys Paulauskas: 1934 01 07 – 2013 06 02 : [nekrologas]. Parašas: Lietuvos rašytojų sąjunga // Literatūra ir menas. 2013, nr. 23 (birž. 7), p. 43.
  3. Kondratas, Benjaminas. [Apie rašytoją Kazį Paulauską ir jo kūrybą] // Kūrėjų pėdsakais. Vilnius : Margi raštai, 2010, kn. 6, p. 242–243.
  4. Lapinskienė, Lionė. Žvaigždžių pašauktasis : rašytojo Kazio Paulausko (1934–2013) 80-osioms gimimo metinėms. Iliustr. // Senvagė. 2014, nr. 1, p. 40–47.
  5. Nekrošius, Juozas. „Susirgęs“ kosmosu – daug nusipelnė : dėl Panevėžio miesto Garbės piliečio vardo suteikimo rašytojui Kaziui Paulauskui (laiškas-rekomendacija Panevėžio savivaldybei) / Juozas Nekrošius. Portr. // Panevėžio rytas. 2014, saus. 18, p. 9.
  6. Nekrošius, Juozas. Žmogus, sugebėjęs gyventi sunkiai kitiems pasiekiamame pasaulyje. Iliustr. // Panevėžio rytas. 2014, geg. 31, p. 6.
  7. Rinkūnienė, Gertrūda. Kazys Paulauskas: „Viskas, apie ką galime kalbėti, – egzistuoja“. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2003, liepos 12, p. 1, 7.