Vytautas Marijošius

Dirigentas, muzikos pedagogas, kompozitorius.

Gimė 1911 07 10 Panevėžyje – mirė 1996 02 17 Putname (JAV).

1912–1919 m. su tėvais gyveno Rusijoje. Mokėsi Jekaterinburge, grįžęs į Lietuvą – Panevėžio gimnazijoje (dukters Elonos Marijošiūtės Vaišnienės teigimu, savo šeimos nariams su pasididžiavimu minėdavo, kad jo mokytoja buvo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė), vėliau – Telšių gimnazijoje. Muzikos pagrindus gavo iš tėvo Antano Marijošiaus – muzikos mokytojo ir chorvedžio. 1928 m. baigė Klaipėdos muzikos mokyklą, kur studijavo smuiką, fortepijoną ir muzikos teoriją.

1934 m. ir 1935 m. vasaromis studijavo Berlyne, Vienoje, Paryžiuje, Romoje. 1936–1938 m. studijavo Prahos konservatorijoje.

1928–1933 m. Valstybės teatro operos koncertmeisteris, 1933–1938 m. dirigentas, 1938–1944 m. vyr. dirigentas ir meno vadovas. 1937 m. ir 1938 m. dirigavo lietuvių simfoninės muzikos koncertus Prahos radiofone. 1938–1944 m. Kauno valstybės teatre pastatė ir dirigavo daugiau kaip 20 operų, parengė operų premjerų. Surengė simfoninių koncertų Lietuvoje ir Latvijoje (Rygoje). 1940–1943 m. Kauno konservatorijoje dėstė dirigavimą, partitūrų skaitymą, vadovavo operos klasei. 1942 m. Kauno ir Vilniaus menininkams įkūrus muzikinį teatrą Vilniuje, jame dirigavo šešias operas. 1942 m. su Berlyno simfoniniu orkestru į plokšteles įrašė M. K. Čiurlionio simfoninę poemą „Miške“, J. Karnavičiaus „Lietuviškąją rapsodiją“ ir J. Pakalnio „Romantiškąją uvertiūrą“. Vokiečių okupacijos metais dirigavimą ir kitas disciplinas dėstė Vilniaus muzikos mokykloje.

Profesorius (1962), Hartfordo universiteto (JAV) profesorius emeritas (1977–1983).

1944 m. pasitraukė į Austriją. Nuo 1945 m. vadovavo Aukštutinės Austrijos Lietuvių komitetui, buvo lietuvių įgaliotinis Linze ir tremtinių stovyklos vedėjas Riede. 1948 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Nju Britene (Konektikuto valstija). Nuo 1949 m. vargonininkavo Nju Briteno lietuvių parapijos bažnyčioje.

Nuo 1950 m. dėstė Hartto muzikos koledže (nuo 1958 m. Hartfordo universitetas), nuo 1964 m. Taikomosios muzikos skyriaus vedėjas.

Dirigavo Čikagos, Manchesterio, Hartfordo kameriniams ir simfoniniams orkestrams.

Nuo 1981 m. – American National Music Honor Society Pi Kappa Lambda narys.

V. Marijošius atliko reikšmingą vaidmenį JAV lietuvių išeivijos muzikiniame gyvenime. 1951, 1954 ir 1957 m. dirigavo „Margučio radijo“ programos ruošiamiems simfoniniams koncertams Čikagoje. 1973–1976 m. – Čikagos lietuvių operos meno vadovas. Jo pastangomis 1976 m. Čikagos lietuvių opera pastatė 3 lietuvių autorių vienaveiksmes operas: J. Kačinsko „Juodas laivas“, J. Gaidelio „Gintaro šaly“ ir jo paties sukurtą „Priesaiką“.

Įvertinimas
Lietuvos Skautų Sąjungos „Lelijos“ ordinas.
Lietuvos Skautų Sąjungos ordinas „Už nuopelnus“.
Lietuvos Šaulių Sąjungos Šaulių „Žvaigždės“ ordinas už nuopelnus Lietuvai (1930).
Čekoslovakijos Baltojo Liūto ordinas už nuopelnus čekų muzikai (1935).
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos muzikos premija (1984).

Atmintis
1981 m. Hartfordo universitete įsteigta metinė V. Marijošiaus vardo dirigavimo stipendija.  2011 m. įsteigta jo vardo premija, dėl kurios varžosi JAV dirigentai: The American Prize – Vytautas Marijosius Memorial Award in Orchestral Programming. V. Marijošiaus asmeninis archyvas saugomas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve Putname (JAV). 

Nuotraukoje Vytautas Marijošius. Iš: žurnalas „Radviliškio kraštas“


Svarbesnė literatūra apie V. Marijošių

  1. Juodpusis, Vaclovas. Vytautas Marijošius : (1911 07 10 Panevėžys – 1996 02 17 Putnam, JAV). Iliustr. // Tai buvo…. Vilnius : Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2013, [kn.] 2, p. 375–376.
  2. Juodpusis, Vaclovas. Lietuvis dirigentas, kurio talentas pagerbtas ir JAV. Iliustr. // Respublika. 2020, liep. 25/31 (nr. 30), priedas „Žalgiris“, p. 10.
  3. Kalinauskas, Algimantas. Vytautas Marijošius. Portr. // Ataidai. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010. P. 379–393.
  4. Kaukaitė, Giedrė. Paskutiniai susitikimai Putnamo atšlaitėje. Iliustr. // Iš dainavimo pedagogo užrašų. Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2009. P. 53–56.
  5. Marijošius Vytautas. Portr. // Lietuvių kompozitoriai. Vilnius : Vaga, 2004. P. 255–256.
  6. Marijošius Vytautas. Portr. // Muzikos enciklopedija. Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2003, [t.] 2, p. 377.
  7. Marijošius Vytautas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2008, [t.] 14, p. 294.
  8. Santvaras, Stasys. Vytautas Marijošius : muzikas, dirigentas ir žmogus. Iliustr. // Lietuvių dienos (Hollywood), 1961, nr. 10, p. 10–12.
  9. A short Biography. Portr. Prieiga internete: http://rememberingmarijosius.blogspot.com/2010/