Kazimieras Kisielis

Kazimieras Kisielis

Skulptorius.

Gimė 1926 03 26 Išlaužuose (Panevėžio r.) – mirė 2014 02 28 Vilniuje.

Mokėsi Išlaužų, Žižmių pradinėse mokyklose, Ramygalos gimnazijoje. 1944–1945 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, lankė Juozo Miltinio dramos studiją. 1945 m. įstojo ir vienerius metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1946–1951 m. studijavo skulptūrą Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, šią specialybę baigė 1952 m. Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

1952–1955 m. dirbo Vilniaus „Dailės“ kombinate. Nuo 1955 m. dalyvavo parodose. Sukūrė per 100 kūrinių. Monumentalieji kūriniai Laisvės kovų dalyvių, tremtinių atminimui: „Sopulingoji“ Ramygaloje (1994), monumentas „Laisvės šauklys“ Šilalėje (1998), paminklas “Laiminu. Žuvusiems už laisvę” Panemunyje (Rokiškio r.) (2003). Už šias skulptūras 2006 m. nominuotas Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai. Dekoratyvinės skulptūros: „Žvejas“ (1958), 1971 m. pastatyta Klaipėdoje, „Bangpūtys“ (1977) Klaipėdoje, „Džiaugsmas“ (1970), „Šv. Kristoforas“ (1996), abi Vilniuje, „Martynas Mažvydas“, Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje (1977).  Kultūros ir meno veikėjų portretai ir skulptūrinės kompozicijos: „Lietuvos nusipelnęs sporto meistras Antanas Mikėnas“, „Profesoriaus Antano Gudaičio portretas“, „Rašytojo Kazio Borutos portretas“, „Kalbininkas Juozas Balčikonis“, „Antanas Strazdas“ (1965), „Alfonsas Ambraziūnas“ (1987) ir kt. Sukūrė antkapinių paminklų. Panevėžiui skulptorius sukūrė dekoratyvinę skulptūrą „Žemė – Motina – Taika“ (1974).

Naudojo nerūdijantį plieną, granitą, marmurą, medį, geležį, žalvarį, varį, terakotą. Kūriniai stambių, apibendrintų formų, monumentalūs. 8-ojo dešimtmečio bei vėlesniuose darbuose ryškus poetinių metaforų ir asociacijų pomėgis. Menotyrininkų teigimu, sukūrė savitą stilių –monumentaliąją-dekoratyvinę skulptūrą, susietą su aplinkos architektūra.

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1955).

Kisielio kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Įvertinimas
LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1986).
Panevėžio rajono garbės pilietis (2006).

Atmintis
Skulptūros „Žemė – Motina – Taika“, „Žvejas“ įtrauktos į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.

 

Nuotraukoje Kazimieras Kisielis savo studijoje. Prieiga internete: https://viga.lt/gimtasis-skulptoriaus-kazimiero-kisielio-islauzu-kaimas/4/


Svarbesnė litratūra apie K. Kisielį

  1. Čiplytė, Joana Viga. Skulptoriaus Kazimiero Kisieliaus 80-ajam gimtadieniui // Tėvynė. 2005, lapkr. 9, p. 3.
  2. Kazys Kisielis / [teksto autorius Romas Alekna]. Vilnius : Vaga, 1980. [8] p., [20] iliustr. lap.
  3. Kisielis Kazimieras // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015, d. 2, p. 65.
  4. Kisielis Kazimieras (Kazys) // Lietuvos dailininkų žodynas. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, t. 4, p. 378–380.
  5. Netekome skulptoriaus Kazimiero Kisielio : (1926 03 26 – 2014 02 28) : [skulptorius, Panevėžio rajono garbės pilietis; nekrologas]. Lietuvos dailininkų sąjungos pranešimas // Tėvynė. 2014, kovo 8, p. 12.
  6. Rinkūnienė, Gertrūda. Pagerbtas antrasis Panevėžio r. Garbės pilietis. Iliustr. // Ūkininko patarėjas. 2006, vas. 18, p. 12.
  7. Sereikienė, Marija. Skulptorius Kazimieras Kisielis. Iliustr. // Ramygala. Vilnius : Versmė, 2016. P. 1341–1349.
  8. Skulptoriaus Kazimiero Kisielio monumentai Laisvės kovų dalyviams : Nacionalinių vertybių rinkimai 2010 / parengė Ieva Miškinytė. Iliustr. // Respublika. 2010, liep. 22, priedas „Žalgiris“, p. 4.