Žemė-motina-taika

Pastabos

Skulptūra sukurta 1972 m. vasarą Panevėžyje vykusios skulptorių stovyklos metu, įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Nauja skulptūra. „P. t.“ inf. Panevėžio tiesa. 1974, rugpj. 10.
  2. [K. Kisielis. Žemė-Motina-Taika. Skulptūra Panevėžyje. 1974. Suvirintas varis] : [nuotrauka]. Dailė. Kn. 19. 1977, p. 47.
  3. Žemė-Motina-Taika. Skulptūra Panevėžyje. 1974. Žalvaris : [spalvota reprodukcija]. Kazys Kisielis. Vilnius, 1980, p. 1 (virš.).
  4. Skulptūra „Žemė-Motina-Taika“. 300 kultūros paminklų. Vilnius, 1980, p. 106.
  5. Ribokas, Bronius. Kodėl vaikinai nekviečia merginų susitikti prie Panevėžio paminklų? Iliustr. Sekundė. 1998, geg. 30–31, p. 1–2.
  6. K. Kisielis. Žemė-Motina-Taika. Panevėžys. 1974 m. Suvirintas varis : [nuotrauka]. Šiaulytis, Kazys Kęstutis. Mano nauji atradimai. Kaunas, 2002, p. 78.
  7. Kontrimavičiūtė, Inga. Meną užgožė automobiliai. Sekundė. 2017, bal. 22, p. 1, 3–4.
  8. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/01aba10b-3a13-409f-a350-a828ddc6094b

Nuotraukų galerija