Naftalis Fridmanas

Naftalis Fridmanas

Lietuvos žydų politinis veikėjas, teisininkas.

Gimė 1863 m. Juodžiuose (netoli Kražių) – mirė 1921 08 24 Bad Kisingene (Vokietija), palaidotas Panevėžyje.

Įgijo tradicinį žydišką pradinį išsilavinimą. 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Sankt Peterburgo universitetą. 1887 m. baigė teisės studijas ir įgijo teisės kandidato laipsnį.

1888 m. apsigyveno Panevėžyje, paskirtas prisiekusiojo advokato padėjėju, iki 1907 m. dirbo advokatu. Aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto dūmos bei įvairių draugijų veikloje – Panevėžio tarpusavio kredito, Panevėžio skaitymo mylėtojų, Panevėžio sodininkystės draugijų ir kt. Iki 1904 m. – Panevėžio miesto valdybos narys.

1905 m. gavo leidimą atstovauti bylose nuo Vilniaus apygardos teismo rūmų. Nuo 1920 m. įtrauktas į Kauno apygardos teismo prisiekusiųjų advokatų sąrašą.

1907–1917 m. – III-ios ir IV-tos Rusijos valstybės dūmų deputatas, išrinktas lietuvių ir žydų bloko. Priklausė Konstitucinių demokratų frakcijai, Liaudies švietimo, Tikybų, Miestų atstatymo komisijoms. Vienas žymiausių Dūmos deputatų žydų. Pasižymėjo kaip nuoseklus ir energingas žydų pilietinių ir politinių teisių gynėjas.

I pasaulinio karo metais tapo Ypatingosios tarybos tremtinių reikalams tvarkyti bei Nukentėjusiųjų nuo karo žydų šalpos centro Rusijoje komiteto nariu.

1917 03 02 suformuotoje Rusijos laikinojoje vyriausybėje, vadovaujamoje G. Lvovo – Teisingumo ministerijos tarybos narys, taip pat Sankt Peterburge susibūrusio komiteto Lietuvai valdyti pirmininko pavaduotojas, priklausė komisijai Rusijos Steigiamajam susirinkimui sušaukti.

1918 m. grįžo į Lietuvą. 1920–1921 m. – Steigiamojo Seimo ir Mažojo Seimo narys, išrinktas Panevėžio rinkimų apygardoje pagal „suvienytą žydų liaudies sąrašą“. Steigiamojo Seimo prezidiumo sekretorius, Žydų frakcijos narys, priklausė Ekonominės, Žemės reformos, Darbo, socialinės apsaugos ir sveikatos komisijoms. Įtrauktas į Laikinosios konstitucijos projekto rengimo komisijos darbą.

Mirė staiga, išvykęs gydytis į Vokietijos kurortą Bad Kisingeną. Tikėtina, kad palaidotas Panevėžio žydų kapinėse, kapinės sovietmečiu sunaikintos.

 

Nuotraukoje Naftalis Fridmanas. Prieiga internete: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuvos-steigiamajam-seimui-100-metu/exh-175/steigiamojo-seimo-partijos-ir-nariai/case-895#slide49


Svarbesnė literatūra apie N. Fridmaną

  1. Bendikaitė, Eglė. Fridmanas Naftalis (Fridman Naftal) : (1920 05 15 – 1921 08 30). Portr. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 143–144.
  2. Bendikaitė, Eglė. Žydų frakcija Steigiamajame seime. Iliustr. // Pažadėtoji žemė – Lietuva. Vilnius : [Petro ofsetas], 2013. P. 25–38.
  3. Fridmanas Naftalis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2006, [ t.] 10, p. 801.
  4. Fridmanas Naftali // XX a. Lietuvos žydų enciklopedinis žinynas. Vilnius : Musmirė, 2007. P. 70.
  5. Fridmanas Naftalis // Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010, [t.] 2, p. 562.
  6. Gaigalaitė, Aldona. [Ir apie Panevėžio apskrities atstovų veiklą Rusijos Dūmoje]. Iliustr. // Lietuvos atstovai Rusijos Valstybės Dūmoje 1906–1917 metais. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 21–338.
  7. Vaižgantas. Naftalis Fridmanas : [1863–1921 08 24; nekrologas] // Lietuvos balsas. 1921, rugs. 3/4 (nr. 56), p. 3.