Marija Rusteikaitė

Marija Rusteikaitė

Vienuolė, medikė, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos steigėja.

Gimė 1892 01 02 Kybartų dvare (Šiaulių r.) – mirė 1949 12 14 Vilniuje.

1911 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Studijavo mediciną ir farmaciją P. Lesgafto aukštuosiuose kursuose Sankt Peterburge, A. Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje, įgijo medikės ir farmacininkės specialybę.

Mokytojavo Sankt Peterburge, 1922 m. – progimnazijoje Kražiuose. 1923–1937 m. gyveno Panevėžyje. 1927 m. įsitraukė į Šv. Vincento Pauliečio labdaros ir paramos vargdieniams draugijos veiklą, buvo jos iždininkė, vėliau valdybos narė, dalyvavo draugijos karitatyvinėje veikloje. 1927 m. su vienuole Olimpija Rajunčaite ir kun. Jurgiu Tilvyčiu‑Žalvarniu įkūrė Dievo Apvaizdos seserų draugiją (1959 m. patvirtinta kaip Dievo Apvaizdos seserų kongregacija), parašė jos įstatus. Seserys darbavosi keturiose Panevėžio „Dievo Apvaizdos“ prieglaudose: Molainių g. 18, Ramygalos g. 108, Varnaičio g. 4a ir Margių g. 3. Jų karitatyvinis darbas buvo glaudžiai susijęs ir su švietėjiška veikla: šalia senelių prieglaudų buvo našlaičių namai (Ramygalos g. 108 – II vaikų darželis; Varnaičių g. 4a – mergaičių bendrabutis; Molainių g. 18 – berniukų bendrabutis; Tiškevičiaus a. 7 – vaikų prieglauda). Juose buvo rūpinamasi ne vien vaikų materialiniu gyvenimu, bet ir įvairiapusiu ugdymu. Sesuo M. Rusteikaitė gyveno kartu su globojamais vaikais, vargšais, ligoniais, juos gydė ir slaugė.

1930 m. dalyvavo tarptautiniame Caritas kongrese Bazelyje (Šveicarija), dalijosi praktiškais patarimais apie labdarybės darbų organizavimą užsienyje, jų pritaikymą Lietuvoje. 1933 m. vyskupo K. Paltaroko paskirta rūpinosi Eucharistinio kongreso organizavimu (įvyko 1934). 1936 m. su 30 seserų (kitos liko Panevėžyje) persikėlė į Vaiguvos dvarą. Čia plėtė karitatyvinę veiklą, steigė prieglaudas. Per Holokaustą Vaiguvos dvare slėpė ir išgelbėjo 15 žydų – parūpindavo žydėms fiktyvius asmens dokumentus, vaikams – krikšto liudijimus. Lietuvą okupavus sovietams Kaune nužudytas M. Rusteikaitės pusbrolis, buvęs Kauno miesto burmistras, vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika, Panevėžio kalėjime sušaudytas brolis teisininkas, bibliofilas, Kultūros paveldo tarybos narys Zigmas Rusteika, artimieji ištremti į Sibirą. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir pačiai M. Rusteikaitei grėsė areštas. Siekdama išvengti sovietų valdžios persekiojimų, persikėlė į Vilnių.

M. Rusteikaitės gyvenimas ir veikla – nuoširdaus pasiaukojimo vargšams, našlaičiams, ligų ir nelaimių prispaustiems žmonėms pavyzdys.

Įvertinimas
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius (1992, po mirties).
Pasaulio tautų teisuolės atminimo medalis (1996, po mirties).
Garbingoji Dievo Tarnaitė (2011), tais pačiais metais Dievo Apvaizdos seserų kongregacija Lietuvoje pradėjo M. Rusteikaitės beatifikacijos bylą.

Atmintis
2014 m. jos vardu pavadinta gatvė Panevėžyje. 2017 m. M. Rusteikaitei Panevėžyje J. Tilvyčio gatvėje, netoli tos vietos, kur buvo įkurtas Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolynas bei jo ligoninė, atidengta informacinė lenta. Dar viena atminimo lenta atidengta 2018 m. Panevėžyje ant Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno pastato sienos. 2019 m. Vaiguvos kaime (Kelmės r.) atidengtas atminimo akmuo. Dailininkas Stasys Petrauskas yra nutapęs jos portretų.

 

Nuotraukoje Marija Rusteikaitė. Prieiga internete: https://www.teisuoliuatminimas.lt/copy-of-petras-baublys


Svarbesnė literatūra apie M. Rusteikaitę

  1. Dievo tarnaitė Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos steigėja Marija Rusteikaitė : (1892–1949) // Katalikų žinynas. 2016, p. 324–325.
  2. Kasiulytė, Leonora. Teisuolė Marija Rusteikaitė gimnazistų piešiniuose. Panevėžys : Reklamos forma, 2015. 111, [1] p. : iliustr., portr.
  3. Kasiulytė, Leonora. Medikė vienuolė Marija Rusteikaitė, gelbėjusi žmonių sielas ir gyvybes. Iliustr.. Bibliogr. str. gale // Panevėžio medikai. Panevėžys : D. Rudžio IĮ, 2018. P. 133–142.
  4. Kasiulytė, Leonora. Marija Rusteikaitė – Dievo tarnaitė. Iliustr.. Bibliogr. str. gale // Vaiguva. Vilnius : Versmė, 2018. P. 1356–1361.
  5. Marija Rusteikaitė: 1892–1949. Portr., iliustr.. Faks. // Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2018. P. 174–177.
  6. Nagrockienė, Ingrida. Panevėžys pirmasis padėkojo žydų gelbėtojai. Iliustr. // Sekundė. 2017, spal. 31, p. 4.
  7. Voverienė, Ona. Bajoraitė Marija Rusteikaitė – vargdienių globėja (1895–1949). Iliustr. // Lietuvos aidas. 2018, rugpj. 11/17 (nr. 172/174), rugpj. 21/24 (nr. 178/180).