Vytautas Baliūnas

Vytautas Baliūnas

Pedagogas, kraštotyrininkas.

Gimė 1930 01 26 Vilkiškiuose (Pasvalio r.) – mirė 2017 10 01 Panevėžyje.

1949 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo geografijos mokytojo specialybę.

Baigęs gimnaziją pradėjo dirbti Truskavos septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. dirbo Smiltynės (Panevėžio r.) septynmetėje, Naujamiesčio vidurinėje mokyklose, Panevėžio mokykloje-internate. 1965–2012 m. dirbo Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje: 1965–1979 m. direktoriaus pavaduotojas, 1979–1990 m. – direktorius. 1972 m. įkūrė mokyklos istorijos muziejų, 1990–2012 m. jam vadovavo.

Geografijos mokytojas ekspertas (1996), kraštotyros pedagogas ekspertas (1999). Priklausė Panevėžio bibliofilų klubui (2001–2017).

Parengė leidinį „Vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų programos: Geografija. Gimtinės pažinimo programa“ (1993), leidinių apie Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją: „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727–1995)“ (1995), „Pirmosios Lietuvoje lietuviškos vidurinės mokyklos – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus“ (1998), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 1727–2002. Jubiliejinių 2002–2003 mokslo metų kalendorius“ (2002), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose“ (2007). Skaitė pranešimus įvairių Panevėžio kultūros įstaigų rengiamose konferencijose – Panevėžio kraštotyros muziejaus, Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir kt. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijose, skirtose krašto kultūros paveldui, knygos kultūros ir bibliotekų istorijai, parengė pranešimus: „Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus – praeities pažinimui ir mokinių auklėjimui“ (1998), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorinių bibliotekų likimai“ (1999), „Panevėžio moksleivių periodiniai leidiniai XX amžiaus pirmoje pusėje“ (2000), „Pedagogė ir filantropė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė amžininkų atsiminimuose“ (2001), „Zenono Dučmano karo metų dienoraštis“ (2005), „Buvusių mokinių 1940 m. pasitraukusių į Vakarus archyvinė medžiaga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos Istorijos muziejaus fonduose“ (2008), „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pėdsakai Panevėžio gimnazijoje“ (2010), „Panevėžio berniukų gimnazijos mokinių laiškuose – prisiminimai ir darbai Lietuvai” (2013).

Publikavo straipsnių švietimo istorijos, kraštotyros temomis leidiniuose: „Panevėžio istorijos fragmentai“, (1993), „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“ (2003), „Ramygala“ (2016) bei periodinėje spaudoje: „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“, „Panevėžio balsas“, „Sekundė“, „Voruta“, „Dialogas“, Kultūros barai“, „Tėviškės žiburiai“ (Kanada), JAV leidiniuose „Lietuvių balsas“, „Draugas“, „Laisvoji Lietuva“ ir kt.

Įvertinimas
LSSR nusipelnęs mokytojas (1972).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis (1994).
Labiausiai nusipelnęs panevėžietis švietimo srityje (1996, 1999).
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka ir medalis už ilgametę ir prasmingą veiklą, kaupiant, saugant ir analizuojant kultūrinį paveldą (2010).
Kalbininko Petro Būtėno premija (2011).
Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą (2016).

Atmintis
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas V. Baliūno asmeninis rankraštinis archyvas. V. Baliūnui skirtų ekslibrisų yra sukūrę menininkai O. Šimaitytė-Račkauskienė, E. M. Potenza, J. Bertola.

 

Nuotraukoje Vytautas Baliūnas. Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas.


Svarbesnė literatūra apie V. Baliūną

  1. Baliūnas Vytautas. Portr. // Lietuvos geografai. Vilnius : Geologijos ir geografijos institutas, 2007. P. 43–44.
  2. Baliūnas, Vytautas. „Aš visuomet su mokiniais“, – sako mokytojas Vytautas Baliūnas : [pokalbis] / kalbėjosi Vilija Raubienė. Iliustr. // Sekundė, 1996, rugpj. 17/19 (nr. 103), p. 2.
  3. Jalianiauskienė, Vitalija. Kraštotyrai paskyręs gyvenimą bendraminčių sutinka vis rečiau. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2005, vas. 19, p. 7.
  4. Lapinskienė, Lionė. Vienas iš šešių – mokytojas. Iliustr. // Dialogas. 1996, rugpj. 30, p. 7.
  5. Miknevičienė, Rita. Jis buvo Mokytojas : Vytautas Baliūnas (1930–2017). Iliustr. // Gimtoji kalba. 2017, nr. 11, p. 23–24.
  6. Pro memoria : [pedagogas Vytautas Baliūnas : nekrologas]. Portr.. Parašas: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos bendruomenė // Sekundė. 2017, spal. 3, p. 10.
  7. Rušėnienė, Lina. Prabudus ir naktį galvoje – gimnazija. Iliustr. // Panevėžio kraštas. 2016, gruod. 3, p. 7–9.
  8. Stanaitis, Algirdas. Geografai – edukologai ir pedagogai / Algirdas Stanaitis, Saulius Stanaitis // Lietuvos istorinė geografija. Vilnius : VPU l-kla, 2012, d. 3, p. 103–108.