Bronius Karbočius

Bronius Karbočius

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, Vyčio apygardos vadas (slapyvardžiai Bitė, Algimantas, Skrajūnas, Neptūnas).

Gimė 1922 01 14 Kutiškiuose (Kėdainių r.) – žuvo 1953 01 26 Šilagalyje (Panevėžio r.).

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai B. Karbočius, vengdamas mobilizacijos į Raudonąją armiją, įsidarbino Kėdainių kelių valdyboje. Sovietų saugumo suimtas, tačiau iš Josvainių areštinės pabėgo ir pasitraukęs toliau nuo gimtųjų vietų, įstojo į partizanų gretas. Buvo veiklus, tarp kovos draugų turėjo autoritetą, tad greit Surviliškio apylinkėse suorganizavo partizanų būrį. Nuo 1946 m. B. Karbočiaus-Bitės vadovaujamas partizanų būrys priklausė Vyčio apygardai ir veikė Kėdainių bei Surviliškio valsčių teritorijose. 1947-ųjų pradžioje būrys užpuolė Kėdainių areštinę ir po kautynių su apsauga išlaisvino kalinius.

Bendražygių pasakojimu, B. Karbočius buvo doras žmogus, optimistas, mokėjo nuraminti save ir kitus, būryje palaikė griežtą tvarką. Gebėjo gerai įrengti bunkerius. Žuvus M. Šemežiui-Arui, 1951 m. tapo paskutiniu Vyčio apygardos, veikusios Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių apskrityse, vadu. Nuo 1952 m. – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos ir Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities štabo narys.

Žuvo kartu su partizanu Viktoru Mažeika verždamiesi iš apsuptos Dambrauskų sodybos Panevėžio r. Šilagalio kaime.

Įvertinimas
Karys savanoris (1998, po mirties).
Lietuvos kariuomenės pulkininkas (1999, po mirties).
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Atmintis
1995 m. B. Karbočiaus-Bitės žūties vietoje Šilagalio kaime pastatytas stogastulpis (aut. R. Zaveckas). 2017 m. žūties vieta įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. B. Karbočiaus vardu pavadinta gatvė Panevėžyje.

 

Nuotraukoje Bronius Karbočius. Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/paneveziobalsas/istorija-issaugota-fotografijose/


Svarbesnė literatūra apie B. Karbočių

  1. Karbočius Bronius. Iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 158.
  2. Karbočius Bronius (slap. Bitė, Algimantas). Portr. // Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, [t.] 3, p. 223.
  3. Lukšas, Aras. Vyčio apygarda: dešimt kovos metų : 1953 metų sausio 26 dieną netoli Panevėžio žuvo vienas iš Aukštaitijos ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo vadų Bronius Karbočius-Bitė. Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. 2012, saus. 27, p. 14–15.
  4. Markuckytė, Elena. Bronius Karbočius-Bitė, Algimantas – paskutinis Vyčio apygardos partizanų vadas / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Portr. // Tremtinys. 2013, kovo 15, p. 6.
  5. Paskutinės „Vyčio“ apygardos vado Broniaus Karbočiaus dienos. Iliustr. // Voruta.lt. 2020, saus. 23. Prieiga internete: http://www.voruta.lt/paskutines-vycio-apygardos-vado-broniaus-karbociaus-dienos/ [Žiūrėta 2021 02 26].
  6. Šniutė, Danas. Paskutinis taiklus partizanų šūvis : [apie partizano Broniaus Karbočiaus žūtį prie Šilagalio]. Portr. // Valstiečių laikraštis. 1998, saus. 17, p. 9.
  7. Urbonienė, Dalia. Bronius Karbočius-Bitė. Iliustr. Prieiga internete: http://genocid.lt/datos/karboc.htm
  8. Valentinavičiūtė-Karbočienė, Janina. Janinos Valentinavičiūtės-Karbočienės prisiminimai // Aukštaitijos partizanų prisiminimai. Vilnius : Vaga, 1998, d. 2, kn. 1, p. 80–104.