Romas  Kaunietis

Atsiminimų knygų apie 1944–1953 m. ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą sudarytojas ir leidėjas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis.

Gimė 1944 06 08 Buivydžiuose (Rokiškio r.).

Mokėsi Pandėlio vidurinėje mokykloje, 1961–1965 m. –  Panevėžio politechnikume.

Nuo 1961 m. gyvena Panevėžyje. Dirbo įvairiose Panevėžio miesto gamyklose, 1970–1985 m. – kaimo statybose Aukštaitijos regione. 1991–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre, Kultūros paveldo inspekcijoje, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Panevėžio skyriuje, Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdyboje.

Dalyvavo 1968 m. vykusioje disidentų kelionėje po Žemaitiją, kelionės įspūdžius įamžino parengtoje kronikoje, filmuotoje medžiagoje, fotografijose. Palaikė ryšį su buvusiais antisovietinio pasipriešinimo dalyviais, politiniais kaliniais, kunigais. Sovietinio saugumo persekiotas, 1969 m. suimtas: kratos metu jo bute saugumiečiai konfiskavo prieškario literatūros, savilaidos leidinių, rado ginklą. Už tai iškelta baudžiamoji byla. Pagal LSSR BK 234 straipsnį buvo nuteistas, pusantrų metų praleido nelaisvėje, kalėjo KGB kalėjime Vilniuje, Šiaulių kalėjime, Vilniaus pataisos darbų kolonijoje. Išėjęs į laisvę keletą metų daugino ir platino antisovietinius pogrindinius leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ ir „Aušra“.

1965 m. pradėjo užrašinėti tremtinių ir politinių kalinių prisiminimus, vėliau rinko ir užrašinėjo Aukštaitijos partizanų, jų ryšininkų bei rėmėjų prisiminimus apie sovietinio NKVD-MGB saugumo nusikalstamą veiklą Aukštaitijoje. Prasidėjus Atgimimui, dalį surinktos medžiagos paskelbė Sąjūdžio Panevėžio skyriaus laikraštyje „Laisvas žodis“. 1996–2016 m. išleido 12 Lietuvos partizanų prisiminimų knygų, su paaiškinamaisiais straipsniais iš KGB archyvų, gausiomis partizanų, ryšininkų bei rėmėjų nuotraukomis, bunkerių schemomis: „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“, „Laisvės kovotojų prisiminimai“, „Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai“. Išleido prisiminimų rinktines „Miškiniai“ (2002), „Laisvės kovų ir netekčių metai“ (2 tomai, 2016). Parašė ir išleido prisiminimų knygą „Jei laisve nebūčiau tikėjęs“ (2013), eilėraščių rinkinį „Paukščiai į tėviškę grįžta…“ (2020).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas R. Kauniečio asmeninis archyvas, kurį savininkas bibliotekai padovanojo 2020 m. Dalį savo sukaupto rezistencijos archyvo (rankraščius) 2009 m. yra padovanojęs ir Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštynui 2010 m. yra perdavęs savo sukauptą 1944–1952 m. laisvės kovų dalyvių atsiminimų garso įrašų bei partizanų fotografijų negatyvų archyvą.

Įvertinimas
Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje Vilniaus rinktinės Kanadoje valdybos „Geriausios knygos apie Lietuvos išsivadavimo kovas“ konkurso I premija (1999).
„Į laisvę“ fondo premija (2000).
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2005).
Felicijos Bortkevičienės Kalbos premija  (už Lietuvos laisvės kovų dalyvių lituanistinio garso ir vaizdo archyvo sukūrimą) (2014).
Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (2018).

 

Nuotraukoje Romas Kaunietis. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas.


Svarbesnė literatūra apie R. Kaunietį

  1. Čepulytė, Aistė. Romo Kauniečio garso įrašų archyvas // Tautosakos darbai. P. 290–292.
  2. Kaunietis, Romas. Jei laisve nebūčiau tikėjęs : [prisiminimai]. Buivydžiai–Panevėžys [i.e. Panevėžys : R. Kaunietis], 2013. 843 p.
  3. Kaunietis Romas. Portr. // Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012. T. 3. P. 268.
  4. Kaunietis Romas // Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. P. 227.
  5. Kaunietis, Romas. Romo Kauniečio laisvės kovų archyvas : [pokalbis su R. Kauniečiu apie jo sukauptą ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui perduotą 1944–1953 m. laisvės kovų dalyvių atsiminimų garso įrašų rinkinį] / spaudai parengė Saulė Matulevičienė // Liaudies kultūra. 2010, Nr. 2, p. 51–55.
  6. Romas Kaunietis. Iliustr.. Santr. angl., p. 397 // Laisvės paženklinti / Rimantas Dichavičius. Vilnius : [R. Dichavičius], 2012. T. 1. P. 376–377.