Povilas Žilys

Povilas Žilys

Lietuvos karinis veikėjas, istorikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Gimė 1897 09 11 Ažaguose (Panevėžio r.) – mirė 1969 10 26 Čikagoje (JAV).

1920 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1920–1921 m. mokėsi Karo mokykloje. 1931 m. baigė Belgijos generalinio štabo akademiją.

Pradėjus kurti Lietuvos kariuomenę dirbo Krašto apsaugos ministerijoje. 1921 12 suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas 2 kavalerijos pulko kulkosvaidžių eskadrono jaunesniuoju karininku. 1924 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1924 m. paskirtas Kariuomenės vado adjutantu. 1928 02 pakeltas į kapitonus. 1931 09 perkeltas į Generalinį kariuomenės štabą 2 (Informacijos) skyrių. 1931 m. suteiktas majoro laipsnis. 1934–1937 ir 1939 m. – Kavalerijos štabo viršininkas. 1935 11 suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1937 m. – 2 ulonų pulko Alytuje vadas, nuo 1940 m. – 3 dragūnų pulko vadas. 1937 11 pakeltas į pulkininkus. Aukštojoje karo mokykloje dėstė kavalerijos taktiką ir karo istoriją. SSRS okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš jos atleistas.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV.

Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje, dirbo BALF‘e, dalyvavo Lietuvos karo istorijos komisijoje. Lietuvių istorijos draugijos narys (nuo 1967).

Parašė knygą „Suomių-Sovietų karas 1939–1940“ (1967, fotogr. leid. 1991), prisidėjo rengiant leidinio „Lietuvių kovos dėl nepriklausomybės“ I tomą. Bendradarbiavo „Dirvoje“, „Naujienose“, „Drauge“, „Karyje“. Panevėžiečių klubo (JAV) išleistai knygai „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (1963) parengė 8 straipsnius.

Įvertinimas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1928).
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928).
Belgijos Leopoldo II 4-ojo laipsnio ordinas (1935).
Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinas (1938).
Latvijos Trijų žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinas (1938).

 

Nuotraukoje Povilas Žilys. Iš: Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 353.


Svarbesnė literatūra apie P. Žilį

1. [Apie knygos autorių] // Suomių-Sovietų karas, 1939–1940 / Povilas Žilys. Vilnius : Tilia, 1991. P. 148.
2. Juknevičius, Petras. Karo istorikas generalinio štabo pulkininkas Povilas Žilys. Iliustr. // Tėvynė. 2006, lapkr. 29, p. 1.
3. Juknevičius, Petras. Karys ir istorikas // Kraštiečiai–3. Panevėžys : [Panevėžio m. savivaldybėsviešoji biblioteka], 1995. P. 10–11.
4. Žilys Povilas. // Lietuvių enciklopedija. Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla (J. Kapočius), 1966, t. 35, p. 349.
5. Žilys Povilas. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 353.
6. Žilys Povilas // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, P. 542.