Antanas Liesys

Antanas Liesys

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vienas vadų Žemaitijoje (slapyvardžiai Geraldas, Idenas, Tvenas, Tonis).

Gimė 1922 04 16 Ramygaloje (Panevėžio r.) – žuvo 1951 02 10 Čepaičiuose (netoli Varnių, Telšių r.).

Gimė Ramygalos pedagogų – progimnazijos direktoriaus Broniaus Liesio ir matematikos mokytojos Marijos Juodikaitės Liesienės šeimoje. Vėliau šeima persikėlė gyventi į Jurbarką, kur tėvas buvo paskirtas Jurbarko gimnazijos direktoriumi.

1938 m. baigė Jurbarko gimnaziją. 1939 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1942 m. perėjo į Filosofijos fakulteto sociologijos-žurnalistikos grupę.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais 1941 m. birželio 14 d. tėvas Bronius Liesis suimtas ir išvežtas į Rešiotų lagerį (Krasnojarsko kr.), 1942 m. žuvo. Motina ir seserys ištremtos į Komiją, 1944 m. motina ir sesuo Stefanija mirė.

Nacių okupacijos metais priklausė Lietuvos laisvės armijai (LLA). Artėjant antrajai sovietinei okupacijai įsitraukė į antisovietinį rezistencinį sąjūdį. LLA įpareigotas kartu su broliu Broniumi baigė Vokietijos karinės žvalgybos mokyklą Rytų Prūsijoje, 1944 12 21 desantu nuleisti į Padruskalnį (Kėdainių r.), pasiekė Jurbarko apylinkes. Nuo 1945 m. pradžios – Jungtinės Kęstučio apygardos Rolando būrio partizanas. 1947 05 paskirtas apygardos štabo informacinio skyriaus, 1948 06 – Vakarų Lietuvos Jūros srities štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininku. Nuo 1948 m. rudens – Žemaičių apygardos specialiojo būrio palaikyti ryšiams tarp apygardos ir srities vadas.

Antanas Liesys – visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo, įvykusio 1949 m. vasario 2–22 d. Mėnaičių kaime (Radviliškio r.) vienas dalyvių. Šiame suvažiavime paskelbta apie vieningos pasipriešinimo organizacijos – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) įkūrimą, vasario 16 d. priimta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracija. A. Liesys paskirtas įkurto LLKS Visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininku, jam suteiktas partizanų kapitono laipsnis. Nuo 1949 09 – Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas. Žuvo per susirėmimą su MGB vidaus kariuomenės daliniu ir vietiniais kolaborantais.

Įvertinimas
Karys savanoris (1997, po mirties).
Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas (1998, po mirties).
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (2004, po mirties).

Atmintis
2001 m. Čepaičių kaime žuvusiems partizanams pastatytas paminklas (aut. R. Navickas). 2010 m. lapkričio 22 d. Mėnaičių kaime iškilmingai atidengtas paminklas LLKS Deklaracijai ir jos signatarams atminti (skulpt. J. Jagėla). Atstatyta Stanislovo Mikniaus sodyboje buvusi klėtis, joje atkurtas bunkeris ir jo interjeras. 2012 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras klėtyje įrengė ekspoziciją „Atiduok Tėvynei, ką privalai“.

 

Nuotraukoje Antanas Liesys. Prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-liesys/


Svarbesnė literatūra apie A. Liesį

  1. Gaidelis, Povilas. Naktis ir Idenas ; Bronislovas Liesis 1922–1949 : Antanas Liesis 1922–1951. Iliustr. // 100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro. Vilnius : Briedis, 2019. P. 251–255.
  2. Gaškaitė, Nijolė. Žymesniųjų partizanų biografijos [apie A. Liesį, p. 172] // Pasipriešinimo istorija, 1944–1953 metai. Vilnius : Aidai, 2006. P. 165–181.
  3. Liesis (Liesys) Antanas. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, t. 5, p. 68–69.
  4. Liesys Antanas-Tvanas ; Liesys Bronius-Naktis ; Žalias Velnias-Misiūnas // Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944–1953 metais. Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga : Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1996. P. 687, 720.
  5. Montvydaitė-Giedraitienė, Irena. Jūros srities štabo žūtis : [apie Vakarų srities Jūros štabo partizanų žūtį Čepaičių k., Telšių r.]. Iliustr. // Tremtinys. 2011, vas. 11, p. 2, 4. Prieiga internete: https://www.lpkts.lt/sites/default/files/06-932.pdf [Žiūrėta 2021 m. vasario 24 d.].
  6. Telšių rajono savivaldybė. Iliustr. // Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Prieiga internete: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Telsiai_paminklai.htm [Žiūrėta 2021 m. vasario 24 d.].
  7. Trimonienė, Rūta. Liesys Antanas (slap. Geraldas, Idenas). Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2008, [t.] 13, p. 144; Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, [t.] 3, p. 575–576.
  8. Vasario 10 d. žuvę partizanai. Iliustr. // Pro Deo et Patria : partizanai: istorija ir dabartis. Prieiga internete: http://www.partizanai.org/kalendorius/6498-vasario-10-d-zuve-partizanai [Žiūrėta 2021 m. vasario 24 d.].