Antanas Sučila

Antanas Sučila

Gydytojas chirurgas.

Gimė 1917 02 20 Dikoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2017 06 11 Vilniuje.

1926–1928 m. mokėsi Medikonių (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1928–1936 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1939–1940 m. atliko karinę tarnybą 1-ajame inžineriniame batalione. 1942 m. baigė medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete.

1942–1943 m. atliko gydytojo praktiką Vytauto Didžiojo universiteto klinikose ir Panevėžio apskrities ligoninėje. 1943–1944 m. – bendrosios medicinos praktikos gydytojas Baisogaloje. 1944–1945 m. – Panevėžio apskrities ligoninės Chirurgijos skyriaus gydytojas. 1945–1994 m. dirbo Respublikinėje Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje: iki 1982 m. – Chirurgijos skyriuje (1946–1951 m. dar ir šio skyriaus kraujo perpylimo punkto vedėjas), nuo 1982 m. – Krūtinės chirurgijos skyriuje. 1946–2007 m. dėstė Vilniaus universitete, 1972–1988 m. Chirurgijos katedros vedėjas. 1988–2008 m. – Vilniaus universiteto Krūtinės chirurgijos centro profesorius. Dėstė chirurgijos, urologijos, traumatologijos, karo lauko disciplinas, vadovavo studentų mokslinių darbų rengimui. 1954–1963 m. Respublikinio tuberkuliozės instituto chirurgijos skyriaus gydytojas, vėliau vedėjas.

Docentas (1967). Profesorius (1976). Habilituotas medicinos mokslų daktaras (1973).

Nuo 1979 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto specializuotos tarybos disertacijoms chirurgine tema svarstyti narys, doktorantūros studijų komiteto pirmininkas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslinės tarybos moksliniams laipsniams teikti narys.

A. Sučila – širdies, plaučių ir stemplės chirurgijos vienas pradininkų Lietuvoje. Per savo darbo praktiką atliko 5760 operacijų. Pirmasis Lietuvoje: sėkmingai pašalino širdį spaudusį sukalkėjusį perikardą (1953), savo gamintu zondu atliko diagnostinį širdies zondavimą (1958), cirkuliarinę krūtinės dalies trachėjos rezekciją (1971), pradėjo daryti (1958) mitralinio ir aortos vožtuvų praplatinimo operacijas. Pasiūlė plaučių tyrimo, jų operacijų tobulesnių metodų. Sukūrė krūtinės chirurgų mokyklą, išugdė daug chirurgų, dirbančių Lietuvos ir užsienio klinikose.

Skaitė pranešimus konferencijose apie plaučių ligų chirurginį gydymą. Publikavo daugiau kaip 200 mokslo darbų krūtinės ir pilvo organų chirurgijos klausimais. Išleido knygas: „Plaučių patologija ir jų chirurginis gydymas“ (1977), „Ūminės chirurginės pilvo ligos (su M. Sučila, 1987), „Deontologija chirurgijoje“ (1989), vadovėlį „Chirurgija“ (su kitais, 1984).

Vilniaus chirurgų mokslinės draugijos narys, pirmininkas. Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos narys, valdybos narys, Garbės narys (1995, 2014). Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubo narys, Garbės narys (nuo 2005). Partijos Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) narys, jos Medikų klubo narys. Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos narys, 1997 m. Lietuvoje atnaujintos Hipokrato priesaikos signataras. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Ateitininkų organizacijos narys – dar studijuodamas Vytauto Didžiojo universiteto II-ąjame kurse įstojo į ateitininkų organizaciją – medikų korporaciją „Gaja“.

Įvertinimas
LSSR nusipelnęs gydytojas (1965).
Vilniaus chirurgų mokslinės draugijos garbės ženklas (1977).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1995).
Šv. Kristoforo statulėlė (1998).
Nusipelnęs Lietuvos gydytojas (2006).
Vilniaus miesto 1-ojo laipsnio medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2010).

Atmintis
1985 m. chirurgo sūnus skulptorius Juozas Sučila sukūrė prof. A. Sučilos biustą. Prof. A. Sučilos ekslibrisų yra sukūrę dailininkai A. Švažas, E. Jurgelionienė, V. Kalinauskaitė.

 

Nuotraukoje Antanas Sučila. Prieiga internete: https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Sucila-90429


Svarbesnė literatūra apie A. Sučilą

 1. Antanas Sučila. Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2012, t. 22, p. 644.
 2. Antanas Sučila : profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas chirurgas. Iliustr. // Lietuvos medicina. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. P. 448–449.
 3. Chirurgas, profesorius Antanas Sučila: „Niekada nekilo abejonių, ar tinkamą profesiją pasirinkau“. Iliustr. // Mokslo Lietuva. 2017, liep. 28, p. 11.
 4. Kezienė, Teresė. Paralelės // Kezienė, Teresė. Sustabdytos akimirkos. Vilnius, 2005. P. 165–171.
 5. Mačiūnas, Leonas Laimutis. Pagerbtas iškilusis profesorius . Iliustr. // XXI amžius. 2007, kovo 21, p. 5. Prieiga internete: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/21/laikzmon_03.html [Žiūrėta 2019 m. gruodžio 6 d.].
 6. Profesoriui Antanui Sučilai 85 // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2002, t. 20, p. 456–458.
 7. Sučila, Antanas. 60 metų chirurgijos keliais : („Kiekvienos akimirkos prasmė“ – prof. Antano Sučilos atsiminimai). Vilnius : [M. Sučila], 2019. 303, [1] p. : iliustr., portr.
 8. Sučila, Antanas. Mano gyvenimo ir veiklos trumpa apžvalga. Iliustr. // Ir gydytojai, ir mokytojai. Panevėžys : [Panevėžio kolegija], 2010. P. 40–48.
 9. Sučila Antanas : [biografija]. Iliustr. // Lietuvos medicina. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. P. 124–125.
 10. Triponienė, Dalia.Mokytojui, profesoriui, chirurgui Antanui Sučilai 100 metų. Portr. // Gydytojų žinios. 2017, kovo 15, p. 6.
 11. Voverienė, Ona. Chirurgas, į kurį su viltimi kasdien žiūrėjo vis kitos akys…: apie medicinos prof. habil. dr. Antaną Sučilą. Portr. // Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. Vilnius, 2009. P. 476–480.