Jonas Leonas Petkevičius

Jonas Leonas Petkevičius

Gydytojas.

Gimė 1828 10 17 Rozalimo dvare (Pakruojo r.) – mirė 1909 09 30 Puziniškyje (Panevėžio r.).

Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. Penkerius metus dirbęs pas tėvą ūkyje ir tėvui nepalaikius jo noro toliau mokytis, slapta išvyko į Kijevą, kur 1852–1857 m. studijavo Kijevo universiteto Medicinos fakultete. Čia kelių lietuvių studentų būrelyje puoselėjo tautines patriotines idėjas.

Po studijų grįžo į Lietuvą – į tėvo dvarą Puziniškį, pasiryžęs tarnauti savo krašto žmonėms. Vertėsi privačia praktika. 1865–1901 m. dirbo dvarininkų Karpių įsteigtos Joniškėlio ligoninės vedėju, gydė žmones Joniškėlio, Linkuvos, Pasvalio, Smilgių apylinkėse. Neturtingi valstiečiai bei dvaro kumečiai ligoninėje gaudavo nemokamą pagalbą. 1902 m. grįžo į Puziniškį, toliau vertėsi gydytojo praktika. Aktyviai domėjosi naujais gydymo būdais, Joniškėlyje įkūrė medicinos draugiją, organizuodavo gydytojų susirinkimus, kuriuose būdavo demonstruojami ligoniai, skaitomi referatai. Rūpinosi gydytojų kvalifikacija, prenumeruodavo naujausius profesinius žurnalus, sukaupė asmeninę biblioteką su gausia medicinine literatūra.

Per 1863–1864 m. sukilimą palaikė ryšius su sukilėliais, slėpė ir gydė sužeistuosius. Buvo įskųstas, tardomas ir vos išvengė mirties. Rėmė knygnešius. Prenumeravo lietuviškus laikraščius, juos gaudavo iš Garšvių knygnešių draugijos. 1889–1902 m. – Vaškų skolinamosios taupomosios draugijos pirmininkas.

Būdamas aukštos kvalifikacijos, garsėjęs gebėjimu pacientui nustatyti tikslią diagnozę, atsidavęs ligoniams ir savo profesijai, vadovavęsis giliomis humanizmo ir demokratiškumo idėjomis, įgijo didelio populiarumo, buvo mylimas ir gerbiamas. Savo šeimoje akcentavo žmonių lygiateisiškumą, altruizmą, labdarą. J. L. Petkevičiaus humanizmo, patriotizmo, tarnavimo liaudžiai idėjas perėmė bei jomis vadovavosi ir jo duktė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. J. L. Petkevičiaus iniciatyva 1865–1902 m. Joniškėlis ir 1902–1909 m. Puziniškis garsėjo kaip lietuvių inteligentų susibūrimo centrai. Juose lankydavosi P. Višinskis, P. Avižonis, A. Bulota, Žemaitė, P. Gaidelionis, L. Ivinskis, A. Smetona, kiti to meto šviesuoliai. J. L. Petkevičiaus ir G. Petkevičaitės-Bitės dėka Joniškėlis XIX a. antroje pusėje tapo Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru.

Mirė susirgęs plaučių uždegimu. Palaidotas buvusio Karpiškių dvarelio (dabar Pakruojo r., Laimučiai) kapinaitėse.

Atmintis
1982 m. Panevėžio žygeiviai ant J. L. Petkevičiaus kapo pastatė antkapinį paminklą (aut. A. Petrulis). 2010 m. švenčiant Joniškėlio ligoninės 200 metų jubiliejinę sukaktį Pasvalio ligoninės Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (buvusi Joniškėlio ligoninė, kurioje dirbo J. L. Petkevičius) pavadinta Jono Leono Petkevičiaus vardu, ant pastato sienos atidengta gydytojo portreto mozaika (aut. V. Trušys) ir atminimo lenta. J. L. Petkevičiaus dvaro sodyboje Puziniškyje įrengtas muziejus.

 

Nuotraukoje Jonas Leonas Petkevičius. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/2018/10 /gydytojas-jonas-leonas-petkevicius-dirbes-savo-krasto-naudai-gydes-sirdimi/


Svarbesnė literatūra apie J. L. Petkevičių

  1. Beveik visas gyvenimas – ant ratų : (gyd. Jono Leono Petkevičiaus mirties 100-osioms metinėms) / parengė Albinas Kazlauskas. Portr. // Darbas. 2009, rugs. 29, p. 6.
  2. Bočiulytė, Asta. Didysis humanistas // Kraštiečiai. Panevėžys : Panevėžio m. Centrinė biblioteka, 1993. P. 8–10.
  3. Bočiulytė, Asta. Žmogus padaręs viską, ką galėjo // Panevėžio balsas. 1995, vas. 8, 9, p. 4.
  4. D-ras Jonas-Leonas Petkevičius. Portr. Turinys: Biografinių žinių pluoštelis apie d-rą Joną Leoną Petkevičių. Atsiminimų pluoštelis apie d-rą J. L. Petkevičių / P. Avižonis. Mano atsiminimai apie d-rą Joną-Leoną Petkevičių / Š. Meras // Lietuvos miestai ir miesteliai. Kaunas, 1931–1937, t. 2, p. 395–404; Medicina. 1928, nr. 12, p. 771–781.
  5. Čiplytė, Joana Viga. Daktaras Jonas Leonas Petkevičius: „Tik gydyk širdimi“. Bibliogr.: str. gale // Kraštiečiai. Panevėžio medikai. Panevėžys : [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2009. P. 9–12.
  6. Jonas Leonas Petkevičius. Iliustr. // Atminties ženklai gydytojams. Vilnius : Lietuvos gydytojų sąjunga, 2012. P. 121–122.
  7. Petkevičius Jonas Leonas. Portr. // Lietuvių enciklopedija. Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla (J. Kapočius), 1960, t. 22, p. 356.