Alfonsas Palionis

Alfonsas Palionis

Biologas, entomologas.

Gimė 1905 02 16 Vilniuje – mirė 1957 05 08 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.)

Apie 1912 m. tėvams grįžus į tėviškę, augo Povilauskų kaime (Panevėžio r.). Baigė Naujamiesčio pradinę mokyklą, 1925 m. – Panevėžio berniukų gimnaziją. 1925–1929 m. studijavo biologiją Lietuvos universiteto Gamtos fakultete.

Dar studijuodamas pradėjo dirbti laborantu, vėliau entomologu pas prof. T. Ivanauską, tvarkė Gamtos muziejaus entomologijos skyrių. 1921–1930 m. surinko unikalią 582 rūšių Lietuvos drugių kolekciją. Tuo metu tai buvo pirmasis ir didžiausias Lietuvos drugių rinkinys. 1931–1932 m. kartu su prof. T. Ivanausku dalyvavo ekspedicijoje į Braziliją, kur tyrė gamtą, rinko vabzdžius Gamtos muziejui. Iš ekspedicijos parsivežtą 12 000 vabzdžių rinkinį sutvarkė, susistemino ir parengė antrąją drugių kolekciją – „Brazilijos drugiai“. 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos-matematikos fakultetą perkėlus į Vilnių, dirbo Zoologijos katedros dėstytoju. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1957 m. grįžo į Lietuvą.

Reikšmingiausias A. Palionio darbas – leidinys „Įdėlis Lietuvos drugių faunai pažinti“ (1932). Jame aprašė 958 drugių rūšis. Kartu su prof. A. Minkevičiumi parašė knygą „Svarbiausios tabako ligos ir jo kenkėjai“ (1943). Bendradarbiavo „Gamtos“, „Mūsų girių“, „Kosmos“, „Židinio“ žurnaluose. Parašė straipsnių „Lietuviškajai enciklopedijai“.

A. Palionis – pirmasis profesionalus Lietuvos entomologas, geriausias prieškario Lietuvos entomofaunos žinovas, įnešęs svarų indėlį tiriant Lietuvos vabzdžių fauną bei skleidžiant žinias apie vabzdžius. Jo entomologiniai tyrinėjimai, surinktos kolekcijos saugomos Kauno Tado Ivanausko zoologijos bei Vilniaus universiteto gamtos fakulteto muziejuose, kitose mokslo įstaigose. Jo sudaryta 1921–1938 m. vabalų kartoteka, kurioje užregistruotos 937 vabalų rūšys, yra viena didžiausių Lietuvoje.

Atmintis
Alfonso Palionio vardu pavadinta viena mikrodrugių rūšis (gentis Stigmella). 1995 m. A. Palionio kapas Naujamiesčio kapinėse įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Nuotraukoje Alfonsas Palionis. Prieiga internete: https://www.geni.com/people/Alfonsas-Palionis/6000000037103025122


Svarbesnė literatūra apie A. Palionį

  1. Entomologas Alfonsas Palionis, 1905–1957. Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 294, [2] p. : iliustr.
  2. Ferenca, Romas. A. Palionis. Įdėlis Lietuvos vabalų faunai pažinti. Iliustr. // Žurnalas apie gamtą. 2005, nr. 1, p. 35.
  3. Ivinskis, Povilas. Alfonsas Palionis – pirmasis profesionalus Lietuvos entomologas. Iliustr.. Bibliogr. 11 pavad. // Žurnalas apie gamtą. 2005, nr. 1, p. 34–35.
  4. Juknevičius, Petras. Garsiojo gamtininko atmintinos vietos. Iliustr. // Tėvynė. 2010, vas. 13, p. 14.
  5. Kaziukonis, Leonas. Biologas Alfonsas Palionis // Įžymūs Panevėžio krašto žmonės. Panevėžys : Panevėžio m. v-bos kultūros sk., 1993. P. 10–11.