Vladislovas Eimutis Vanagas

Vladislovas Eimutis Vanagas 1973

Fizikas.

Gimė 1930 04 27 Panevėžyje – mirė 1990 04 14 Pitsburge (JAV), palaidotas Vilniuje.

1937–1941 m. mokėsi ir baigė Panevėžio 4-ąją pradinę mokyklą. 1941–1948 m. mokėsi ir baigė Panevėžio 1-ąją gimnaziją. 1941–1948 m. mokėsi Panevėžio muzikos mokyklos fortepijono klasėje, baigė 3 jos kursus. 1948 m. pradėjo studijas Vilniaus valstybinėje konservatorijoje fortepijono-vargonų klasėje. 1949–1951 m. mokėsi ir baigė J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, įgijo vaikų muzikos mokyklos dėstytojo ir koncertmeisterio kvalifikaciją. 1949–1954 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete, įgijo fiziko kvalifikaciją.

Nuo 1954 m. dirbo Fizikos ir matematikos institute. Nuo 1973 m. iki mirties vadovavo Teorinės fizikos ir astronomijos instituto (anksčiau Fizikos ir Matematikos institutas, nuo 1977 m. – Fizikos institutas) Branduolio teorijos sektoriui. Nuo 1957 m. dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1977 m. Lietuvos mokslų akademijos Fizikos instituto Atomo branduolio teorijos skyriaus vedėjas.

Dirbo mokslinį darbą Kanados, Meksikos, Brazilijos, JAV mokslo centruose. 1976–1984 m. – Lietuvių tarybinės enciklopedijos mokslinis konsultantas.

Fizikos ir matematikos mokslų daktaras (1970), profesorius (1970). Lietuvos mokslų akademijos narys (nuo 1976).

V. E. Vanagas buvo žymus teorinės fizikos specialistas, Lietuvos atomo branduolio fizikų teoretikų mokyklos kūrėjas ir vadovas. Pagrindinės jo mokslinių darbų kryptys – atomo, ir ypač atomo branduolio, teorija. Savo vertingu indėliu į branduolio teoriją tapo vienu žymiausių branduolio fizikos teoretikų. Parašė monografijas „Judėjimo kiekio momento teorijos matematinis aparatas“ (su kitais, 1960 rusų k., 1962 anglų k.), „Algebriniai metodai branduolio teorijoje“ (1970, rusų k.), „Algebriniai mikroskopinės branduolio teorijos pagrindai“ (1988, rusų k.).

Nuo 1969 m. – žurnalo „Lietuvos fizikos rinkinys“ redakcinės kolegijos narys.

Lietuvos fizikų draugijos narys.

V. E. Vanagas mirė Pitsburge būdamas komandiruotėje Jeilio universitete.

Įvertinimas:
LSSR valstybinė premija (1972).
LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1980).

 

Nuotraukoje Vladislovas Eimutis Vanagas klasės draugų susitikime. Panevėžys, 1973 m. Iš: Mes iš VIIIa klasės, 1948–2008. Panevėžys, 2010. P. 95.


Svarbesnė literatūra apie V. E. Vanagą

  1. Eimutis Vanagas. Iliustr. // Mes iš VIIIa klasės, 1948–2008. [Panevėžys : Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 2010]. P. 95.
  2. Kalinauskas, Ramutis Kazys. Branduolio sonetai. Portr., iliustr.. Bibliogr. išnašose // Šiuolaikinė fizika Lietuvoje. Kaunas : Šviesa, 1997. P. 382–387.
  3. Vanagas Vladislovas Eimutis. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2013, [t.] 24, p. 642.
  4. Vladas Vanagas / Fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Lietuvos fizikų draugija ; sudarė Eglė Makariūnienė. Vilnius : [Fisica], 1996. 91 p.: portr., iliustr.