Raimonda Ragauskienė

Raimonda Ragauskienė

Istorikė.

Gimė 1968 08 23 Panevėžyje.

1986 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą. 1991 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą.

Nuo 1994 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje. Nuo 2000 m. Vilniaus edukologijos universitete dėstė Lietuvos istoriją.

Humanitarinių mokslų daktarė (2000). Profesorė (2013).

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Metrikos tyrimas ir leidyba, socialinė ir personalinė ankstyvųjų moderniųjų laikų (XVI–XVIII a.) Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, lokalinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenė.

R. Ragauskienė – viena žymiausių Lietuvos didikų Radvilų giminės tyrinėtojų. Parašė monografijas: „1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Radvilų valdos istorija ir kartografija“ (su D. Karveliu, 1997), „Barbora Radvilaitė“ (1999), „Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems“ (su A. Ragausku, 2001), „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis“ (2002), „Karališkojo Birštono praeitis. Istorinė raida iki XIX a.“ (2004), „Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m.“ (su D. Karveliu, 2009), „Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai“ (2015), „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.)“ (2017). Kartu su istorikais O. Dziarnovičiumi, I. Teslenko ir Borisu Čerkasu sudarė leidinį „Kunigaikščiai Ostrogiškiai“ (2015).

Spaudai parengė Lietuvos Metrikos 51 (2000) ir 20 (2009) knygas (su A. Baliuliu ir A. Ragausku), „Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551–1584) (su A. Ragausku, 2010), O. Maksimaitienės knygą „Panevėžio miesto istorija: nuo pirmųjų paminėjimų šaltiniuose iki XX a. 8-ojo dešimtmečio“ (2003). Knygos „Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos“ (2006) sudarytoja.

Skaito pranešimus mokslinėse konferencijose (Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Suomijoje).

Įvertinimas
Knyga „Kunigaikščiai Ostrogiškiai“ (2015, R. Ragauskienė viena jos sudarytojų) Ukrainoje pelnė Metų knygos titulą.

 

Nuotraukoje Raimonda Ragauskienė. Prieiga internete: http://reformacija.lt/wordpress/tag/prof-dr-raimonda-ragauskiene-monografija-mirties-nugaleti-nepavyko-birzu-ir-dubingiu-kunigaiksciu-radvilu-biologine-istorija-xv-a-pabaiga-xvii-a/


Svarbesnė literatūra apie R. Ragauskienę

  1. Mičiulienė, Jūratė. Radvilų giminė: kai mirdavo kas antras kūdikis. Iliustr. Rec. leid.: Mirties nugalėti nepavyko / Raimonda Ragauskienė // Lietuvos žinios. 2017, lapkr. 7, p. 12–13.
  2. Ragauskienė Raimonda. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2011, [t.] 19, p. 468.
  3. Ragauskienė, Raimonda. Barboros Radvilaitės reabilitacija : [pokalbis] / užrašė Faustina Bružaitė. Rec. leid.: Mirties nugalėti nepavyko / Raimonda Ragauskienė // Žmonės. 2018, nr. 4 (saus. 25), p. 92–95.
  4. Raimonda Ragauskienė : bibliografijos rodyklė, 1991–2018 / [sudarytojai Deimantas Karvelis, Aivas Ragauskas]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. 59, [1] p.
  5. Ragauskienė, Raimonda. Dešimtmečiai su Radvilomis : [pokalbis] / užrašė Virginija Majorovienė // Moteris. 2018, nr. 1 (sausis), p. 76–78.
  6. Ragauskienė, Raimonda. Tą, apie kurį rašai, tiesiog įsimyli : [pokalbis apie knygą „Barbora Radvilaitė“] / kalbėjosi Gintarė Adomaitytė. Iliustr. // Ekstra. 1999, nr. 27, p. 25.