Antanas Belazaras

Kompozitorius, vargonininkas, dirigentas, pedagogas.

Gimė 1913 12 22 Upytėje (Panevėžio r.) – mirė 1976 11 15 Panevėžyje.

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Pradinę mokyklą pradėjo lankyti Upytėje, o šeimai persikėlus gyventi į kitą Panevėžio rajono kaimą, mokėsi Krekenavoje, vėliau – Šeduvos „Saulės“ draugijos progimnazijoje, 1934–1942 m. – Kauno konservatorijoje (J. Bendoriaus vargonų ir J. Gruodžio kompozicijos klasėse).

Nuo paauglystės vargonininkavo, vadovavo „Dainos“ draugijos Smilgių skyriaus mišriam chorui, chorams Panevėžyje, Kaune. Savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1939–1942 m. mokytojavo, vadovavo chorams Marijampolės gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje, Kauno 5-ojoje gimnazijoje. 1942–1944 m. dėstė Panevėžio muzikos kursuose. Nuo 1944 m. dirbo Muzikos mokykloje (1969 m. reorganizuota į Panevėžio pedagoginę muzikos mokyklą, vėliau – Panevėžio konservatoriją, dabar – Vytauto Mikalausko menų mokykla), kur dėstė harmonijos, muzikinės analizės ir kitas disciplinas, 1949–1950 ir 1964–1970 m. – šios mokyklos direktorius, 1949–1970 m. (su pertraukomis) – savo paties įkurto kamerinio orkestro dirigentas. 1950–1965 m. dirbo Muzikinės dalies vedėju Panevėžio dramos teatre – kūrė muziką teatre pastatytiems spektakliams. Daug prisidėjo organizuojant miestų ir rajonų dainų šventes.

Parašė vokalinių ir instrumentinių kūrinių. Minėtini: muzikinė komedija „Auksinės marios“ (1955), kantata „Mylimai žemei“, opera „Kupriukas muzikantas“ (1972). Sukūrė muzikos dramos spektakliams (apie 15-kai Panevėžio dramos teatro spektaklių), kino filmams, kūrinių fortepijonui, choro ir solo dainų, giesmių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų.

A. Belazaras liejo akvareles, kuriose įamžino jį supusią aplinką. Ypatingas spalvų pojūtis atsiskleidė piešiant apylinkių peizažus, sodybas, bažnytėles, malūnus.

A. Belazaro natų leidinys „Dainos ir romansai“ išleistas 1998 m. 2006 m. išleistas leidinys „Antanas Belazaras. Slaptasis muzikos peizažas: dainos, romansai, akvarelės“ (21 akvarelės reprodukcija ir CD).

Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (nuo 1948).

Įvertinimas
LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1963).

Atmintis
1996 m. Upytės pagrindinei mokyklai suteiktas Antano Belazaro vardas. Mokyklos kraštotyros muziejus turi sukaupęs medžiagos apie kompozitorių. Jo partitūros, dokumentai, fotografijos, akvarelės saugomos Panevėžio kraštotyros muziejuje. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas A. Belazaro rankraščių fondas. 1988 m. ant buvusios muzikos mokyklos pastato Panevėžyje, Sodų g. 10, kompozitoriui atidengta atminimo lenta, 1993 m. ji pakeista kita atminimo lenta, sukurta V. Žigo. 2014 m. jo vardu pavadinta gatvė Panevėžyje. 2007 m. A. Belazaro kapas įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

 

Nuotraukoje Antanas Belazaras. Panevėžio kraštotyros muziejaus fondas, PKM 20060.


Svarbesnė literatūra apie A. Belazarą

  1. Belazaras Antanas. Portr. // Muzikos enciklopedija. Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000, [t.] 1, p. 151.
  2. Belazaras Antanas. Portr. // Lietuvių kompozitoriai. Vilnius : Vaga, 2004. P. 64-66.
  3. Gaidelienė, Jūratė. Antanas Belazaras : kompozitorius, liejęs akvareles ir mylėjęs Panevėžį. Iliustr. // Voruta. 2014, vas. 1, p. 4.
  4. Jalianiauskienė, Vitalija. Turtingas talentinga vienatve. Iliustr. // Sekundė. 2018, spal. 19, p. 4–5.
  5. Kompozitorius Antanas Belazaras / [Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla ; parengė Roma Kulikauskienė]. Panevėžys : UAB „Panevėžio sp.“, 1998. 19, [1] p.
  6. Maslauskienė, Danguolė. Kompozitorius Antanas Belazaras: gyvenimas, veikla ir kūrybinis palikimas. Santr. angl.. Bibliogr.: 6 pavad. // Istorija reformuojamoje Lietuvos mokykloje. Vilnius : Lietuvos kraštotyros d-ja, 1996. P. 54–60.