Naftalis Fridmanas

Lietuvos žydų politinis veikėjas, teisininkas. Gimė 1863 m. Juodžiuose (netoli Kražių) – mirė 1921 08 24 Bad Kisingene (Vokietija), palaidotas Panevėžyje. Įgijo tradicinį žydišką pradinį išsilavinimą. 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Sankt Peterburgo universitetą. 1887 m. baigė teisės studijas ir įgijo teisės kandidato laipsnį. 1888 m. apsigyveno Panevėžyje, paskirtas prisiekusiojo advokato padėjėju, […]

Marijonas Gečas

Sporto organizatorius, treneris, teisėjas, žurnalistas. Gimė 1936 07 29 Panevėžyje. 1943–1947 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje pradinėje mokykloje, 1947–1954 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1951–1954 m. mokėsi Panevėžio jaunimo sporto mokykloje, kur baigė krepšinio skyrių, įgijo sporto instruktoriaus ir krepšinio teisėjo kvalifikaciją. 1960 m. baigė pedagogikos studijas Kauno kūno kultūros […]

Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė

Istorikė, pedagogė, pirmosios lietuviškos gimnazijos Panevėžyje steigėja ir direktorė. Gimė 1890 03 22 Vaivadų dvare (Panevėžio r.) – mirė 1980 06 24 Kaune. Mokėsi savarankiškai, 1900 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, ją baigė sidabro medaliu. 1914 m. baigė Peterburgo Aukštųjų Bestuževo kursų istorijos-filologijos fakultetą. 1914 m. grįžo į Lietuvą, gyveno tėvų namuose Vaivaduose, vertėsi privačia […]

Matas Grigonis

Pedagogas, vaikų rašytojas, vertėjas. Gimė 1889 10 03 Miškiniuose (Rokiškio r.) – mirė 1971 01 07 Vilniuje. 1900 m. baigė  Rokiškio pradinę mokyklą, 1900–1906 m. mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje,  1906–1907 m. – Vilniaus kunigų seminarijoje. 1909 m. Peterburge išlaikė egzaminus pradinės mokyklos mokytojo teisėms įsigyti. 1911 m. Marijampolėje išlaikė egzaminus lietuvių kalbos namų mokytojo teisėms. […]

Juozapas Gudavičius

Kompozitorius, kapelmeisteris, choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas. Gimė 1873 01 13 Skliausčiuose (Jurbarko r.) – mirė 1939 11 12 Niurkoniuose (Pasvalio r.), palaidotas Panevėžyje. Mokėsi Rietavo muzikos mokykloje. 1899 m. baigė Varšuvos muzikos institutą muzikos mokytojų ir kapelmeisterių klasę, dar metus mokėsi A. Butkevičiaus vargonų klasėje. J. Gudavičius – pirmasis Lietuvos kariuomenės kapelmeisteris. Nuo 1900 m. […]

Algirdas Kazimieras Jackevičius

Gydytojas chirurgas, onkologas. Gimė 1926 08 03 Dembavoje (Panevėžio r.) – mirė 2020 10 22 Vilniuje. Gimė bajorų, Dembavos dvaro savininkų, šeimoje. Mokėsi Kauno XV pradinėje, Tauragės mokytojų seminarijos pradinėje mokyklose, Alytaus ir Kauno gimnazijose, baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1948 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, pakviestas studijuoti aspirantūroje prie Eksperimentinės medicinos ir onkologijos […]

Platonas Jankauskas

Inžinierius mechanikas. Gimė 1860 10 31 Minske (Baltarusija) – mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Panevėžio r.). 1879 m. baigė Minsko klasikinę gimnaziją. 1883 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto astronomijos studijas ir įstojo į Sankt Peterburgo kelių inžinerijos institutą. 1886 m. jį baigė, įgydamas kelių inžinieriaus diplomą. Inžinieriaus praktiko darbą dirbo kelių ir uostų statybose Rusijoje. […]

Eugenijus Arvydas Janulaitis

Biochemikas. Gimė 1942 09 26 Panevėžyje. Būdamas trejų su šeima išsikėlė į Kelmę, vėliau apsigyveno Kaune. 1960–1964 m. studijavo Kauno medicinos institute, 1964–1967 m. – Biochemijos ir Genetikos katedrose Leningrado valstybiniame institute (Rusija), įgijo biologo biochemiko specialybę. 1975–2003 m. dirbo Biotechnologijos institute (1975–1992 m. – Taikomosios enzimologijos institutas, 1992–1995 m. Biotechnologijos institutas „Fermentas“), 1975–1988 m. […]

Egidijus Jarašiūnas

Teisininkas, konstitucinės teisės teisėtyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas. Gimė 1952 10 09 Sendvariuose (Kelmės r.). 1970 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1980–1982 m. dirbo Širvintų, 1982–1990 m. – Panevėžio juridinėse konsultacijose advokatu. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, dirbęs Teisinės sistemos komisijoje. Kovo 11-osios akto „Dėl Lietuvos […]

Elžbieta Jodinskaitė

Bibliotekininkė, pirmosios Panevėžio viešosios bibliotekos vadovė, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, visuomenės veikėja. Gimė 1877 06 18 Švobiškyje (Pasvalio r.) – mirė 1951 05 03 Panevėžyje. Baigė Švobiškio pradinę mokyklą, 1890–1896 m. mokėsi Pauker aukštesniojoje mergaičių mokykloje Mintaujoje (Latvija). Gyveno pas Joną ir Konstanciją Jablonskius (K. Sketerytė-Jablonskienė buvo E. Jodinskaitės giminaitė), ten susipažino su lietuvių tautinio […]

Rasa Juknevičienė

Lietuvos politinė veikėja, gydytoja. Gimė 1958 01 26 Tiltagaliuose (Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio 2-ojoje, 4-ojoje vidurinėse mokyklose, 1976 m. baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1983 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo specialybę. Valstybės valdymo ir politikos klausimais stažavosi Prancūzijoje (1993), Norvegijoje, Vokietijoje (1995), Jungtinėje Karalystėje (1996), JAV (1998). 1983 m. – Panevėžio centrinės ligoninės, […]

Jonas Juodelis

Kunigas monsinjoras. Gimė 1921 05 21 Liudiškiuose (Anykščių r.) – mirė 2006 01 07 Panevėžyje. 1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradinėje mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1947 m. įšventintas kunigu. 1948 m. apgynė […]

Jonas Rimgaudas Jurašas

Teatro režisierius. Gimė 1936 06 19 Panevėžyje. Baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą. Studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktoriniame fakultete. 1964 m. baigė A. Lunačarskio teatro meno institutą Maskvoje. Teatre debiutavo 1963 m. Sukūrė spektaklių Lietuvos rusų, Šiaulių, Lietuvos akademiniame dramos teatruose. 1967–1972 m. – Kauno dramos teatro vyr. režisierius. Atleistas iš pareigų dėl politinių motyvų. […]

Alfonsas Jurskis

Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, inžinierius radiotechnikas. Gimė 1894 08 04 Akmenytėje (dabar Panevėžio r.) – mirė 1966 07 31 Filadelfijoje (JAV). 2012 m. jo ir žmonos Onos Tallat-Kelpšaitės-Jurskienės palaikai perlaidoti Karūžiškės dvaro žmonos giminės kapinaitėse, Medvėgalio šlaite (Šilalės r.). 1912 m. baigė Mintaujos realinę gimnaziją. 1912–1916 m. mokėsi Peterburgo politechnikos institute, kur […]

Gediminas Karalius

Skulptorius. Gimė 1942 04 27 Kaune. Apie 1947 m. kartu su šeima persikėlė gyventi į Karalių kaimą (Panevėžio r.). 1959 m. baigė Vadoklių vidurinę mokyklą, 1959–1964 m. mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. 1964–1970 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1969–1974 dėstė M. K. Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje, 1989–2007 m. – Vilniaus dailės akademijoje, 1989–1991 […]

Bronius Karbočius

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, Vyčio apygardos vadas (slapyvardžiai Bitė, Algimantas, Skrajūnas, Neptūnas). Gimė 1922 01 14 Kutiškiuose (Kėdainių r.) – žuvo 1953 01 26 Šilagalyje (Panevėžio r.). Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai B. Karbočius, vengdamas mobilizacijos į Raudonąją armiją, įsidarbino Kėdainių kelių valdyboje. Sovietų saugumo suimtas, tačiau iš Josvainių areštinės pabėgo ir pasitraukęs toliau […]

Gediminas Karka

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1922 11 26 Panevėžyje – mirė 1991 05 07 ten pat. 1941 m. baigė Panevėžio 1-ają vidurinę mokyklą. Nuo 1941 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1941–1991 m. Panevėžio dramos teatro aktorius. G. Karka buvo vienas pagrindinių Juozo Miltinio suburtos teatro trupės, su kuria režisierius pastatė […]

Mykolas Karka

Vargonininkas, muzikos pedagogas, chorvedys, kompozitorius. Gimė 1892 11 12 Samarakėliuose (Anykščių r.) – mirė 1984 08 12 Panevėžyje. 1903–1906 m. lankė Troškūnų pradžios mokyklą, vėliau mokėsi muzikos pas vargonininką J. Balčiūną. 1912 m. Vilniuje baigė J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklos Choro dirigavimo ir Vargonų skyrių. Vargonininkavo Traupyje, 1913–1914 m. – Panevėžio Šv. Stanislovo koplyčioje. […]

Vitalijus Karpačiauskas

Boksininkas, treneris. Gimė 1966 07 06 Panevėžyje. 1983 m. baigė Panevėžio 14-ąją vidurinę mokyklą, 1983–1985 m. mokėsi Panevėžio 24-ojoje profesinėje technikos mokykloje.  1992 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. 1998–2004 m. – autoserviso „Meistritas“ vadybininkas, nuo 2005 m. – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro bokso treneris. Pirmojo, antrojo pusvidutinio ir pirmojo vidutinio svorio […]

Jonas Kauneckas

Vyskupas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbis, platintojas. Gimė 1938 06 06 Trajoniškyje (Pasvalio r.). 1945–1949 m. mokėsi Suntautų pradinėje mokykloje, 1949–1952 m. Krinčino septynmetėje, 1953–1954 m. Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1954–1958 m. mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1964–1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. 1964–1968 m. Vilniaus […]

Romas  Kaunietis

Atsiminimų knygų apie 1944–1953 m. ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą sudarytojas ir leidėjas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Gimė 1944 06 08 Buivydžiuose (Rokiškio r.). Mokėsi Pandėlio vidurinėje mokykloje, 1961–1965 m. –  Panevėžio politechnikume. Nuo 1961 m. gyvena Panevėžyje. Dirbo įvairiose Panevėžio miesto gamyklose, 1970–1985 m. – kaimo statybose Aukštaitijos regione. 1991–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos […]

Marija Kazimiera Kaupaitė

Vienuolė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos JAV ir Lietuvoje įkūrėja ir generalinė vyresnioji. Gimė 1880 01 06 Gudeliuose (Panevėžio r.) – mirė 1940 04 17 Čikagoje (JAV). Mokėsi namuose, privačioje mokykloje Panevėžyje, 1902–1905 m. – Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija). Brolio kunigo Antano Kaupo kviečiama 1897 m. atvyko į Skrantoną (JAV), susipažino su Nazareto Šventosios Šeimos […]

Jonas Kazlauskas

Krepšininkas, treneris. Gimė 1954 11 21 Panevėžyje. 1961–1972 m. mokėsi Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje. 1984 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1973–1985 m. žaidė Vilniaus „Statybos“ vyrų krepšinio komandoje, 1979 m. – SSRS čempionato trečios vietos laimėtojas, 1984 m. – Lietuvos čempionas. 1979–1983 m. – Lietuvos rinktinės narys. J. Kazlauskas – vienas geriausių visų […]

Albinas Kėleris

Teatro ir kino aktorius.  Gimė 1957 11 22 Panevėžyje. Baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1973–1976 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1973 m. vaidina Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre (iki 1995 m. – Panevėžio dramos teatras). 2004–2008 m. dėstė aktorinį meistriškumą Šiaulių universitete. Teatre sukūrė […]