Stasys Petrauskas

Dailininkas. Gimė 1950 01 31 Panevėžyje – mirė 2010 05 28 ten pat. Mokėsi Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė 7 klases. Dirbo Panevėžio „Ekrano“ gamykloje, Konservų fabrike, kino teatre „Raketa“. S. Petrauskas – vienas ryškiausių Lietuvos XX a. antros pusės ir nepriklausomybės pradžios savamokslių menininkų. Kurti pradėjo apie 1969-uosius. Dalyvavo keliose tautodailininkų parodose, į Lietuvos […]

Vytautas Petrauskas

Vertėjas, tekstologas. Gimė 1910 01 05 Burveliuose (Panevėžio r.) – mirė 1982 02 15 Vilniuje. 1921 m. įstojo mokytis Panevėžio berniukų gimnazijoje, po metų persikėlė į Kėdainių gimnaziją, kurią baigė 1928 m. Iki 1931 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą, vėliau mokėsi Teisės fakultete. Po studijų dirbo žurnalų „Kūno kultūra ir sveikata“, „Žiburėlis“ redakcijose, […]

Stasys Petronaitis

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1932 08 08 Plaučiškiuose (Pakruojo r.) – mirė 2016 05 02 Panevėžyje. Mokėsi Plaučiškių pradinėje, Smilgių progimnazijoje, Panevėžio 1-ojoje berniukų gimnazijoje, Panevėžio 2-ojoje vakarinėje mokyklose. 1950–1951 m. – Panevėžio dramos teatro studijoje (vadovas J. Miltinis). 1951–1972 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius. 1980 m. – Šiaulių dramos teatro aktorius. 1969–1977 […]

Ona Pranckūnaitė

Antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinė kalinė, vienuolė. Gimė 1935 01 02 Kirdonyse (Biržų r.). 16-os metų moksleivė už kolūkius pašiepiantį eilėraštį suimta, nuteista 10 metų. Kalėjo Suzdalės nepilnamečių kolonijoje, Gorkio srities Suchobezvodnojės moterų lageryje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, tačiau jai neleista registruotis ir dirbti. 6 metus slaugė ligonius, senelius, dirbo įvairius žemės ūkio darbus. […]

Asta Preidytė

Teatro ir kino aktorė. Gimė 1960 03 27 Biržuose. 1966–1977 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1975–1978 m. lankė Juozo Miltinio dramos teatro studiją Panevėžyje. 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją, dramos teatro aktoriaus specialybę. Nuo 1979 m. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro (iki 1995 m. – Panevėžio dramos teatras) aktorė. Vaidina televizijos serialuose, sukūrė […]

Povilas Tadas Puzinas

Visuomenės veikėjas, pramonininkas, mecenatas. Gimė 1839 06 29 Sukniškio dvare (Panevėžio r.) – mirė 1911 12 23 Vinicoje (Ukraina). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1859 m. studijavo Maskvos universiteto Fizikos-matematikos fakultete. 1864 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno iš tetos paveldėtame Didžiųjų Grūžių dvare (Pasvalio r.). Pavyzdingai tvarkė dvaro ūkį: įrengė plytinę, įveisė medelyną, atidarė klubą ir […]

Antanas Račiūnas

Kompozitorius, pedagogas. Gimė 1905 09 04 Užliaušiuose (Panevėžio r.) – mirė 1984 04 03 Vilniuje. 1913–1917 m. mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje (nuo 1915 m. gimnazija), 1921 m. baigė Ramygalos progimnaziją. 1921–1923 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Nuo 1923 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universitete Teologijos-Filosofijos fakultete. 1928 m. pas B. Dvarioną lankė fortepijono pamokas. 1933 […]

Giedra Radvilavičiūtė-Subačienė

Rašytoja, eseistė. Gimė 1960 03 05 Panevėžyje. Baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. Vilniaus universitete – lituanistiką. 1983–1986 m. dirbo literatūros mokytoja Kabelių (Panevėžio r.) aštuonmetėje mokykloje. 1986 m. persikėlė į Vilnių, iki 1994 m. dirbo įvairiose redakcijose. 1994–1997 m. gyveno Čikagoje (JAV), kur atliko mokslinį darbą – kartu su kalbininku G. Subačiumi išleido […]

Raimonda Ragauskienė

Istorikė. Gimė 1968 08 23 Panevėžyje. 1986 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą. 1991 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1994 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje. Nuo 2000 m. Vilniaus edukologijos universitete dėstė Lietuvos istoriją. Humanitarinių mokslų daktarė (2000). Profesorė (2013). Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Metrikos tyrimas ir leidyba, socialinė ir […]

Artūras Raila

Skulptorius, tarpdisciplininio meno kūrėjas. Gimė 1962 08 10 Rainaičiuose (Panevėžio r.). 1980 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, Akmens skyriuje, 1983–1989 m. – Lietuvos dailės institute, Skulptūros katedroje. 1989–1999 m. dirbo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės mokytoju, 1994–1995 m. – Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedros asistentu. 1998–2007 m. […]

Juozas Rapšys (Rapševičius)

Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, karo lakūnas. Gimė 1899 01 18 Grąžčiuose (Panevėžio r.) – mirė 1972 07 24 Čikagoje (JAV). Baigė Krekenavos progimnaziją, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1916 m. baigė mokytojų kursus. 1919 12 baigė Karo mokyklą. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių. 1928 m. […]

Danas Rapšys

Plaukikas. Gimė 1995 05 21 Panevėžyje. 2014 m. baigė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją. Nuo 2015 m. studijuoja Lietuvos edukologijos universitete. Gyvena Panevėžyje. Sportuoti pradėjo ankstyvoje vaikystėje – nuo trejų metų lankė Panevėžio lopšelį-darželį su baseinu „Vyturėlis“. Varžybose dalyvauja nuo 2010 m.Pasiekimai: 2011 m. – Europos jaunimo olimpiniame festivalyje (Trabzonas, Turkija) – sidabro medalis 200 m […]

Laimutė Joana Rapšytė

Vertėja, literatūrologė, teatrologė. Gimė 1938 06 13 Panevėžyje – mirė 2000 06 10 ten pat. 1956 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus pedagoginio instituto prancūzų kalbos studijas. 1963–1994 m. Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus universitete dėstė prancūzų kalbos teorines disciplinas ir užsienio literatūrą. 1970–1973 m. studijavo aspirantūroje Maskvos M. Torezo valstybiniame […]

Kanutas Ruseckas

Dailininkas tapytojas, dailės pedagogas. Gimė 1800 02 22 Stebėkiuose (Panevėžio r.) – mirė 1860 09 02 Vilniuje. 1809–1815 m. mokėsi Troškūnų (Anykščių r.) bernardinų vienuolyno kolegijoje. 1816 m. pradėjo studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, jas paliko ir 1816–1818 m. studijavo Fizikos ir matematikos fakultete. 1818–1821 m. tęsė studijas Literatūros ir laisvųjų menų fakultete, kur mokėsi […]

Marija Rusteikaitė

Vienuolė, medikė, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos steigėja. Gimė 1892 01 02 Kybartų dvare (Šiaulių r.) – mirė 1949 12 14 Vilniuje. 1911 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Studijavo mediciną ir farmaciją P. Lesgafto aukštuosiuose kursuose Sankt Peterburge, A. Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje, įgijo medikės ir farmacininkės specialybę. Mokytojavo Sankt Peterburge, 1922 m. – progimnazijoje Kražiuose. […]

Raimundas Sargūnas

Krepšinio treneris, krepšininkas. Gimė 1931 08 31 Panevėžyje – mirė 2002 02 09 ten pat. 1938–1943 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje pradinėje mokykloje, 1943–1951 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1952–1956 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute. 1956–1959 m. – Respublikinės vaikų sporto mokyklos instruktorius-metodininkas, 1959–1978 m. – Panevėžio žaidimų, 1978–1990 m. – Panevėžio internatinės sporto […]

Vytautas Skuodis

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, geologas. Gimė 1929 03 21 Čikagoje (JAV) – mirė 2016 12 07 Vilniuje. 1930 m. su tėvais atvyko į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio 4-ojoje ir 7-ojoje pradinėse mokyklose. 1941–1948 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geologo kvalifikaciją. 1961 m. baigė […]

Mykolas Sluckis

Rašytojas. Gimė 1928 10 20 Panevėžyje – mirė 2013 02 25 Vilniuje. Augo Panevėžyje bei Pumpėnuose. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui evakuotas iš Palangos pionierių stovyklos, gyveno Rusijoje. 1951 m. Vilniaus universitete baigė rusų filologiją. 1950–1951 m. redagavo žurnalą „Žvaigždutė“. 1952–1954 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 m. – sąjungos valdybos sekretorius. Nuo 1959 m. atsidėjo […]

Leonas Somovas

Elektroninės muzikos kūrėjas, atlikėjas ir prodiuseris. Gimė 1981 02 22 Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio sporto vidurinėje mokykloje, Panevėžio konservatorijoje baigė kontraboso klasę, Panevėžio muzikos mokykloje – gitaros klasę. 2006–2008 m. Londono muzikos konservatorijos SAE Institute studijavo garso inžineriją. Iki 2006 m. – grupės „InCulto“ narys. 2005–2018 m. – dueto „Leon Somov & Jazzu“ narys. Nuo 2015 […]

Salomėja Stakauskaitė

Pedagogė, Lietuvos steigiamojo seimo narė, visuomenės veikėja. Gimė 1890 05 20 Užliaušiuose (Panevėžio r.) – mirė 1971 09 26 Panevėžyje, palaidota Krekenavos kapinėse. 1902–1909 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, įgijo namų mokytojos teises. 2-jus metus studijavo Varšuvos aukštuosiuose moterų kursuose, lankė pedagogikos ir gamtos mokslų paskaitas. Turėjo matematikos mokytojos licenciją. Metus mokytojavo Volovskos mergaičių mokytojų kursuose, […]

Jonas Strielkūnas

Poetas, vertėjas, publicistas. Gimė 1939 03 16 Putauskuose (Panevėžio r.) – mirė 2010 05 09 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą. 1957–1960 m. dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose. 1963–1967 m. gyveno Panevėžyje, dirbo miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijoje. Vienerius metus dirbo Panevėžio naftos bazės buhalterijoje. 1967–1978 m. […]

Antanas Sučila

Gydytojas chirurgas. Gimė 1917 02 20 Dikoniuose (Panevėžio r.) – mirė 2017 06 11 Vilniuje. 1926–1928 m. mokėsi Medikonių (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1928–1936 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1939–1940 m. atliko karinę tarnybą 1-ajame inžineriniame batalione. 1942 m. baigė medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1942–1943 m. […]

Vincas Svirskis

Liaudies skulptorius kryždirbys. Gimė 1835 01 28 Glitėnuose (Panevėžio r.) – mirė 1916 03 07 Burveliuose (Panevėžio r., palaidotas Surviliškyje, Kėdainių r.). Gimė neturtingoje valstiečių šeimoje. Drožinėti pradėjo dar piemenaudamas. Spėjama, kad lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje – Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Spaudos draudimo metais (1864–1904) palaikė ryšius su […]

Stasys Šaparnis

Penkiakovininkas, treneris, teisėjas. Gimė 1939 10 02 Panevėžyje. 1947–1958 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1963 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1965–1972 m. – Maskvos CASK instruktorius, 1972–1974 m. – treneris. 1974 m. dirbo „Dinamo“ draugijos respublikinėje taryboje, 1992–2000 m. – Lietuvos teisės akademijoje (iki 1997 m. Lietuvos policijos akademija). 1961–1963 ir 1971–1972 m. […]