Vitražas „Šv. Petras ir Šv. Povilas“

Pastabos Vitražas „Šv. Petras ir Šv. Povilas“ įtrauktas į Kultūros paveldo registrą (u.k. 8599, DV601). Virš didžiojo altoriaus esantis vitražas yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso (u.k. 34604) Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u.k. 4706) vertingoji savybė. Literatūra ir šaltiniai

Vitražai Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Pastabos Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios presbiterijos langus abipus altoriaus puošia vitražai su Šv. Luko ir Šv. Morkaus bei Šv. Mato ir Šv. Jono atvaizdais bei 4 vitražai viršutinėje dalyje. Vitražų autorius ir sukūrimo metai nežinomi. Literatūra ir šaltiniai Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Iliustr. // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012]. […]

Vitražas „Švč. Jėzaus širdis“

Pastabos Dailininko Stasio Ušinsko vitražas „Švč. Jėzaus širdis“ sukurtas pirmajai Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai. Pokario metais bažnyčia susprogdinta, o vitražas saugotas Krekenavos bažnyčioje. 1997 m. vitražas sugrąžintas į naująją Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčią ir puošia bažnyčios altorių. Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Augo girioj ąžuolėlis“

Pastabos 1987 m. atidaryti Panevėžio „Ekrano“ gamyklos kultūros rūmai (dabar Panevėžio kultūros centras) 1989 m. pasiruošė menininkės  Gintautėlės Laimutės Baginskienės vitražais. Meno kūrinys, kurį sudaro šeši vitražai – maždaug 70 kvadratinių metrų dydžio. Stiklo kūrinys iliustruoja lietuvių liaudies dainą „Augo girioj ąžuolėlis“. Kompozicija dalijama į dvi dalis, viena jų atitinka moteriškąją dainos dalį – liepužėlę, […]

Vitražas „Jaunystė“

Pastabos 1987 metais pastatytiems ir 1989 metais pradėtiems eksploatuoti Panevėžio santuokų rūmams vitražą „Jaunystė“ sukūrė Kazys Morkūnas, interjero architektas Vladas Vizgirda. Monumentalus meno kūrinys įkomponuotas virš paradinių laiptų. Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Vienuolis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio stiklo fabriko administracijos laiptinę papuošė Ričardo Pelecko vitražas „Vienuolis“. Literatūra ir šaltiniai Šviesos architektūra = Architecture of light / [projekto vadovė ir sudarytoja Edita Utarienė]. Vilnius, 2020. 279[1] p.Peleckas Ričardas p. 148–149, 265, 277.

Vitražas „Švč. Trejybė“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Švč. Trejybė“ užima didžiąją apsidės lubų dalį. Plonas spalvotas stiklas, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Vitražas įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4373). Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Dievo akis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. Eglės Valiūtės plafono vitražas „Dievo akis“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra

Vitražas „Šv. Jurgis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Šv. Jurgis“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra

Vitražas „Švč. Marija“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Švč. Marija“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Palaimintasis J. Matulaitis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Palaimintasis J. Matulaitis“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4370). Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Kardinolas V. Sladkevičius“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Kardinolas V. Sladkevičius“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4369) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Šv. Kazimieras“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Šv. Kazimieras“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4372) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4368) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Šv. Tėvas Jonas Paulius II“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Šv. Tėvas Jonas Paulius II“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4371) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „J. Kalesancijus“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „J. Kalesancijus“ įrašytas į Kultūros paveldo registrą (u.k. 4374) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Pijorai Panevėžyje“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Pijorai Panevėžyje“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4367) Literatūra ir šaltiniai