Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“

Pastabos

1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4368)

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mačiulis, Algimantas. Dailė architektūroje. Vilnius, 2003. 495, [1] p.
    Apie Bronių Bružą p. 161–164.
  2. 8 vitražų ciklo fragmentai: [nuotraukos] // Bronius Bružas : [albumas]. Vilnius, 2004, p. 28–31.
  3. Šviesos architektūra = Architecture of light / [projekto vadovė ir sudarytoja Edita Utarienė]. Vilnius, 2020. 279[1] p.
    Bružas Bronius p. 22–27, 224, 225, 230, 240, 255, 274.
  4. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/31905451-9a59-449e-8e4d-7e6fd7188c62