Vitražas „Švč. Trejybė“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Švč. Trejybė“ užima didžiąją apsidės lubų dalį. Plonas spalvotas stiklas, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Vitražas įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4373). Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Dievo akis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. Eglės Valiūtės plafono vitražas „Dievo akis“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra

Vitražas „Šv. Jurgis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Šv. Jurgis“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra

Vitražas „Švč. Marija“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Švč. Marija“ sukurtas iš plono spalvoto stiklo, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Palaimintasis J. Matulaitis“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Palaimintasis J. Matulaitis“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4370). Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Kardinolas V. Sladkevičius“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Kardinolas V. Sladkevičius“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4369) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Šv. Kazimieras“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Šv. Kazimieras“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4372) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Vyskupas K. Paltarokas“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4368) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Šv. Tėvas Jonas Paulius II“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Šv. Tėvas Jonas Paulius II“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4371) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „J. Kalesancijus“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „J. Kalesancijus“ įrašytas į Kultūros paveldo registrą (u.k. 4374) Literatūra ir šaltiniai

Vitražas „Pijorai Panevėžyje“

Pastabos 1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. šoninių navų emporų langai dekoruoti moderniais Broniaus Bružo vitražais. Vitražas „Pijorai Panevėžyje“ įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4367) Literatūra ir šaltiniai