Vitražas „Švč. Trejybė“

Pastabos

1989 m. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1990–1991 m. sukurtas Eglės Valiūtės vitražas „Švč. Trejybė“ užima didžiąją apsidės lubų dalį. Plonas spalvotas stiklas, geležies oksido piešinys, montuota švinu. Vitražas įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (u.k. 4373).

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mačiulis, Algimantas. Dailė architektūroje. Vilnius, 2003. 495, [1] p. 
    Apie Eglę Valiūtę p. 180–181, 185.
  2. [Valiūtė, Eglė. Švenčiausioji Trejybė, Švč. Marija, Šv. Jurgis]. Iliustr. // Dichavičius, Rimantas. Laisvės paženklinti. Vilnius, 2013, t. 2. p. 350–352.
  3. Šviesos architektūra = Architecture of light / [projekto vadovė ir sudarytoja Edita Utarienė]. Vilnius, 2020. 279[1] p.
    Valiūtė Eglė p. 208–211, 243, 270–271, 278.
  4. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/20294ca1-a119-4b17-acdc-323ccbab3d0b