Vitražas „Šv. Petras ir Šv. Povilas“

Pastabos

Vitražas „Šv. Petras ir Šv. Povilas“ įtrauktas į Kultūros paveldo registrą (u.k. 8599, DV601). Virš didžiojo altoriaus esantis vitražas yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso (u.k. 34604) Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u.k. 4706) vertingoji savybė.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Iliustr. // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012]. p. 98–101.
  2. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9efa75ba-540c-4071-90fd-3419cb387b02